Архітектура і сільськогосподарське будівництво № 19 2018
This page is hosted for free by zzz.com.ua, if you are owner of this page, you can remove this message and gain access to many additional features by upgrading your hosting to PRO or VIP for just 41.60 UAH.
Do you want to support owner of this site? Click here and donate to his account some amount, he will be able to use it to pay for any of our services, including removing this ad.

Титульний аркуш | Зміст

Розділ 1 АНАЛІТИЧНІ ТА ЧИСЛОВІ МЕТОДИ В МЕХАНІЦІ ТА ФІЗИЦІ РУЙНУВАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ І КОНСТРУКЦІЙ


Огляд праць стосовно застосування методу R-функцій у механіці деформівного твердого тіла

Боднар Ю.

pdf

5-9


Sztywności przekrojów żelbetowych i analiza belek z uwzględnieniem nieliniowości fizycznych

Janiak T., Burchenya S.

pdf

10-18


Metoda rozwiązywania płyty użebrowanej jako nośnej części konstrukcji mostowej

Delyavskyy M., Buchaniec D., Famulyak Yu.

pdf

19-27


Геометричне моделювання в архітектурі та техніці спряжених поверхонь обертання другого порядку

Керницький І., Нікітенко О., Стукалець І.

pdf

28-32


Вплив температурних коливань на фізико-механічні властивості ґрунтів під час роботи колекторів теплових насосів

Моркляник Б., Брездень Б.

pdf

33-37


Пропозиції щодо вдосконалення українських норм проектування сталефібробетонних конструкцій

Білозір В.

pdf

38-40


Розрахункова модель плоских залізобетонних плит, підсилених зовнішньою напруженою арматурою

Журавський О., Тимощук В.

pdf

41-45


Концентрація нормальних напружень у включенні за дії лінійного температурного поля

Бубняк Т.

pdf

46-48


Аналіз методик розрахунку необхідної довжини анкерування стрижневої арматури в бетоні та сталефібробетоні

Мазурак Р., Цап О.

pdf

49-52


Розділ 2 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ДІАГНОСТИКА РОБОТИ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ І КОНСТРУКЦІЙ


Комп’ютерна генерація варіантів розрізування довгомірних елементів на відрізки потрібних типорозмірів

Матвіїшин Є.

pdf

53-56


Результати експериментальних досліджень опертих по чотирьох кутах скляних плит з різними типами скла, які працюють на згин

Демчина Б., Осадчук Т.

pdf

57-60


Дослідження несучої здатності та деформативності згинаних деревобетонних балок

Фамуляк Ю., Демчина Б., Демчина Х.

pdf

61-69


Розробка способів мінімізації залишкових напружень і деформацій у зварних металоконструкціях

Добрянський І., Добрянська Л., Грицевич А.

pdf

70-73


Вплив морозного здимання ґрунтів на фундаменти споруд за експлуатації теплових насосів

Моркляник Б., Проценко П.

pdf

74-78


Експериментальні дослідження впливу малоциклових повторних і знакозмінних навантажень на розвиток тріщин нерозрізних залізобетонних балок

Масюк Г., Ющук О.

pdf

79-83


Робота балок з клеєної деревини в умовах косого згину

Гомон С., Павлюк А.

pdf

84-89


Дослідження швидкотверднучих бетонів, модифікованих комплексною нанодобавкою

Марущак У., Сидор Н., Мазурак О., Мазурак Р.

pdf

90-93


Принципи оцінки надійності залізобетонних балок, підсилених додатковою стрижневою арматурою за дії навантаження

Титаренко Р., Хміль Р.

pdf

94-97


Методи розрахунку несучої здатності залізобетонних перерізів, похилих до поздовжньої осі

Мазурак А., Ковалик І., Михайлечко В.

pdf

98-100


Несуча здатність буронабивних залізобетонних мікропаль з ущільненим забоєм на дію вертикального навантаження

Гнатюк О., Лапчук М.

pdf

101-104


Розділ 3 МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ КОНСТРУКЦІЙ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД


Problematyka diagnozowania stanu budynków wielkopłytowych

Sobczak-Piąstka Ju., Famulyak Yu.

pdf

105-111


Ефективне швидкозбірне багатошарове перекриття з балкових плит

Вознюк Л.

pdf

112-116


Розділ 4 ТЕОРІЯ АРХІТЕКТУРИ, МІСТОБУДУВАННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ СІЛЬСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ


Аграрні реформи та територіально-просторові трансформації сільських поселень Західної України другої половини XX – початку XXI століть (на прикладі села Гологори Золочівського району Львівської області)

Степанюк А., Кюнцлі Р.

pdf

117-121


Естетичне сприйняття архітектурних форм інтер’єру будівель

Савчак Н., Савчак Р.

pdf

122-125


Проблеми гармонізації архітектурного середовища та покращання екологічного стану сільських територій України

Кюнцлі Р., Степанюк А.

pdf

126-131


Вираження сакральності храмової архітектури у структурі її образного символізму

Гнідець Р., Фамуляк Я.

pdf

132-135


Вплив транспортних мереж на розвиток сільських територій як пріоритет cоціально-економічної стратегії держави

Гнесь Л.

pdf

136-139


Багатоквартирне житло сільської місцевості за умов ринкової економіки

Партика Р., Черевко Н.

pdf

140-143


Архітектурно-планувальна композиція у формуванні сільських поселень України

Сільник О.

pdf

144-146


Організація і планування виробничої зони фермерських господарств

Баранович А., Баранович Л., Фамуляк Я.

pdf

147-150


Утримання та відновлення кращих взірців маєтків та палаців Західної України

Смолинець В.

pdf

151-154


Розділ 5 ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ


Особливості системи державної реєстрації земельних ділянок в Україні

Ступень М.

pdf

155-159


Методологічні підходи прийняття управлінських рішень

Сохнич А., Сохнич О.

pdf

160-163


Сутність інженерно-технологічних заходів з охорони земель при розробці робочих проектів землеустрою

Курильців Р., Кришеник Н.

pdf

164-168


Консолідація земель в умовах удосконалення земельних відносин

Богіра М.

pdf

169-172


Точність відлічування нівелірних рейок

Рій І., Бочко О.

pdf

173-176


Аналіз продуктивності сільськогосподарських угідь Чуднівського району Житомирської області з врахуванням придатності ґрунтово-земельних ресурсів

Карась І., Трофименко Н., Трофименко П., Коткова Т., Зубова О.

pdf

177-182


Сучасні напрями і завдання раціонального використання земель у туристично привабливих регіонах

Радомський С., Дума Ю.

pdf

183-187


Ефективність роботи дренажу рисових зрошувальних систем та шляхи її підвищення

Турченюк В.

pdf

188-192


Організаційно-технологічні напрями розвитку державного кадастру нерухомості в Україні

Ступень Р.

pdf

193-196


Визначення вартості та термінів виконання робіт із технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна

Нестеренко Г.

pdf

197-203


Аналіз ринку нерухомості в Україні та Європі

Шпік Н.

pdf

204-207


Особливості землекористування з врахуванням екологічних параметрів

Смолярчук М.

pdf

208-212


Геоінформаційні системи і технології в управлінні міськими агломераціями

Біда О., Застулка І.-О.

pdf

213-216


Моделювання внесення мінеральних добрив за даними агрохімічних обстежень ґрунту

Рижок З.

pdf

217-221


Аналіз механізму рентних відносин у лісоресурсній сфері

Бережницька Г.

pdf

222-225


Впорядкування територій новостворених сільськогосподарських підприємств. Розміщення виробничих центрів і населених пунктів

Шкурченко Ю., Котик З.

pdf

226-231


титулка Буд