АНАЛІЗ МЕХАНІЗМУ РЕНТНИХ ВІДНОСИН У ЛІСОРЕСУРСНІЙ СФЕРІ

new site

Даний сайт більше не оновлюється!
Новий сайт журналу знаходиться за адресою https://visnyk.lnup.edu.ua/

 

АНАЛІЗ МЕХАНІЗМУ РЕНТНИХ ВІДНОСИН У ЛІСОРЕСУРСНІЙ СФЕРІ

Г. Бережницька, здобувач
Львівський національний аграрний університет

http

Анотація

Відсутні науково обґрунтовані нормативи до визначення ринково орієнтованих економічних лісоресурсних категорій, таких як лісова рента, вартість, плата за ресурси, орендна плата, податки на лісо-земельні ресурси тощо. Через таку ситуацію державний бюджет України втрачає великі кошти. Це не вписується в загальну систему економічних відносин держави, подальший розвиток якої орієнтований на ринкові засади. Важливим чинником соціально-економічного розвитку є забезпечення потреби більш ефективної регуляторної лісової політики та вдосконалення рентних відносин. У методологічному сенсі лісоресурсна рента є ціною, що сплачується за використання лісових ресурсів, кількість яких є обмеженою. Така ціна є формою реалізації економічних відносин між власниками лісових ресурсів, у тому числі державою, яка від імені народу володіє лісами, чи іншими лісовласниками на правах власності та користувачами лісу як суб’єктами лісогосподарської діяльності, які згідно з чинним законодавством є власниками заготовленої лісопродукції. У дослідженні проаналізовано рентні відносини у лісовій сфері та запропоновано підходи до підвищення розміру рентної плати за допомогою механізму регулювання лісоресурсних відносин, що ґрунтується на ринково орієнтованих важелях.

Ключові слова

раціональне використання, державне управління, рента, лісоресурсна сфера

Повний текст

pdf

Посилання

  1. Економіка природокористування: курс лекцій / П. І. Лакида, О. В. Врублевська, І. Я. Антоненко, О. П. Бала. Київ: Логос, 2006. 119 с.
  2. Міщенко В. С., Данилишин Б. М. Природно-ресурсна рента і рентна політика в Україні. Економіка України. 2003. № 12. С. 3-14.
  3. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: підручник / С. І. Дорогунцов та ін.; за ред. С. І. Дорогунцова. Київ: КНЕУ, 2005. 988 с.
  4. Оценка стоимости недвижимости / Грибовский С. В., Иванова Е. И., Львов Д. С., Медведэва О. Е. Москва: Интерреклама, 2003. 704 с.