Головна

 lnau

 

 

«Вісник Львівського національного університету природокористування» є фаховим виданням для публікації наукових праць учених Львівського національного університету природокористування та інших вітчизняних і зарубіжних вищих навчальних і науково-дослідних закладів у сфері сільського господарства. Періодичність видання – щорічник. Вимоги до оформлення статей тут.

Засновник та видавець:

Львівський національний університет природокористування. Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготовників і розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 1380 від 03.06.03

Зареєстровано

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 16556-5028 ПР від 09.04.10

Видається у чотирьох серіях: