Головна

new site

Даний сайт більше не оновлюється!
Новий сайт журналу знаходиться за адресою https://visnyk.lnup.edu.ua/

 

 lnau

 

 

«Вісник Львівського національного університету природокористування» є фаховим виданням для публікації наукових праць учених Львівського національного університету природокористування та інших вітчизняних і зарубіжних вищих навчальних і науково-дослідних закладів у сфері сільського господарства. Періодичність видання – щорічник. Вимоги до оформлення статей тут.

Засновник та видавець:

Львівський національний університет природокористування. Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготовників і розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 6177 від 11.05.2018

Видається у чотирьох серіях: