Агроінженерні дослідження
 

 

Серія «Агроінженерні дослідження має окремий веб-сайт, що знаходиться за адресою http://agroengineering.online

 

Серія «Агроінженерні дослідження» (внесено до переліку наукових фахових видань (наказ МОН № 241 від 09.03.2016 р.)) містить такі рубрики:

 1. Фізико-механічні й технологічні властивості сільськогосподарських матеріалів і сировини;
 2. Робочі процеси та машини агропромислового виробництва;
 3. Технологічні процеси та системи в агроінженерії;
 4. Енергетика агропромислового комплексу;
 5. Надійність і технічний сервіс машин;
 6. Інформаційні системи, управління проектами та програмами в агроінженерії.

Висвітлюються результати теоретичних та експериментальних дослід-жень техніко-технологічних проблем у галузі інженерії агропромислового виробництва. Розглядаються теоретичні і науково-методичні засади функціо-нальних структур і управління  проектами, технологічних і робочих процесів, конструювання, обслуговування і поновлення ресурсу сільськогосподарської техніки, енергозбереження та автоматизації технологічних процесів агропро-мислового виробництва, а також історія і сучасність техніки АПК, фахового шкільництва і науки й технічний прогрес за кордоном.

Редакційна колегія серії «Агроінженерні дослідження»:

 1. Кузьмінський Роман Данилович, д. т. н., доцент, Львівський національний аграрний університет – відповідальний редактор;
 2. Боярчук Віталій Мефодійович, к. т. н., професор, Львівський національний аграрний університет;
 3. Дмитрів Василь Тарасович, д. т. н., доцент, Львівський національний аграрний університет;
 4. Ердем Айкас, доктор наук, професор, Еґе університет, Туреччина;
 5. Калахан Олег Степанович, д. т. н., професор, Львівський національний аграрний університет;
 6. Калганов Пламен, д. габ., інж., професор, Русенський університет «Ангел Кьнчев», Болгарія;
 7. Керницький Іван Степанович, д. т. н., професор, Львівський національний аграрний університет;
 8. Ковалишин Степан Йосипович, к. т. н., професор, Львівський національний аграрний університет;
 9. Ковальчик Юрій Іванович, д. ф.-м. н., професор, Львівський національний аграрний університет;
 10. Красовський Євгеніуш, д. габ., інж., професор, Польська академія наук, Польща;
 11. Ловкіс Віктор Болеславович, к. т. н., доцент, Білоруський державний аграрний технічний університет;
 12. Мельник Юрій, д. т. н., доцент, Державний  аграрний університет Молдови, Молдова;
 13. Мягкота Степан Васильович, д. ф.-м. н., професор, Львівський національний аграрний університет;
 14. Сиротюк Валерій Миколайович, к. т. н., професор, Львівський національний аграрний університет;
 15. Сосновський Станіслав, д. габ., інж., професор, Жешувська політехніка, Польща;
 16. Стукалець Ігор Геннадійович, к. т. н., Львівський національний аграрний університет – відповідальний секретар;
 17. Ткач Зденко, д. габ., інж., професор, Словацький сільськогосподарський  університет, Словаччина;
 18. Тригуба Анатолій Миколайович, д. т. н., доцент, Львівський національний аграрний університет;
 19. Фіндура Павел, д. габ., інж., професор, Словацький сільськогосподарський університет, Словаччина;
 20. Чабан Андрій Васильович, д. т. н., доцент, Львівський національний аграрний університет.