Агроінженерні дослідження

new site

Даний сайт більше не оновлюється!
Новий сайт журналу знаходиться за адресою https://visnyk.lnup.edu.ua/

 

 

Серія «Агроінженерні дослідження має окремий веб-сайт, що знаходиться за адресою https://visnyk.lnau.edu.ua/index.php/agroengineering

 

Вісник  Львівського національного університету природокористування. Серія «Агроінженерні дослідження» (ISSN 2786-6793) включено до Переліку наукових фахових видань України, категорія «Б» (технічні науки), згідно з наказами МОН України № 409 від 17.03.2020 р. і №1166 від 23.12.2022 р.

122 - Комп’ютерні науки,
126 - Інформаційні системи та технології,
133 - Галузеве машинобудування,
208 - Агроінженерія,
274 - Автомобільний транспорт
та наказом МОН України №886 від 02.07.2020 р. за спеціальностями 
141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка,
151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 25177-15117 Р від 24.06.2022 р.

Заснований у 1997 році Львівським державним аграрним університетом. У 2008-2021 роках виходив під назвою Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія «Агроінженерні дослідження».

З 2022 року виходить під назвою Вісник Львівського національного університету природокористування. Серія «Агроінженерні дослідження».

Виходить 1 раз на рік.

Засновник – Львівський національний університет природокористування.

Видавець – Львівський національний університет природокористування.

Місце видання – м. Дубляни Львівського району Львівської області, Україна

Мови видання – українська, англійська, польська.

Індексується в наукометричних базах даних: Google Scholar, Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, Crossref.

Адреса редакції: вул. Володимира Великого, 1, м. Дубляни, Жовківський  район, Львівська область, Україна, 80381.

Телефон редакції: (032)22-42-904

У збірнику публікуються результати наукових досліджень учених вищих навчальних закладів та наукових установ України, зарубіжних учених, аспірантів, докторантів, спеціалістів агропромислового комплексу, а також громадян, що ведуть наукові дослідження в порядку особистої ініціативи.

До складу редакційної колегії входять провідні науковці України та зарубіжних країн.

За період 1997-2021 рр. у збірнику наукових праць опублікували свої роботи близько 1800 авторів, з яких близько 140 – закордонні вчені та дослідники.

Усі опубліковані матеріали проходять процедуру попереднього рецензування.

Кожній статті присвоюється міжнародний цифровий ідентифікатор DOI (Digital Object Identifier).

Друкована версія журналу поширюється серед провідних наукових та навчальних центрів України та закордону. Здійснюється розсилка обов’язкових примірників до Книжкової палати України та основних наукових бібліотек України.

Редакція збірника практикує політику відкритого доступу до опублікованих матеріалів, тому поряд з друкованим варіантом повнотекстові статті збірника безстроково розміщуються на його офіційному сайті. Завдяки цьому реалізується одна із складових концепції видання, яка передбачає необхідність його поширення до максимально широкої читацької аудиторії. Кожен бажаючий, зайшовши на сторінку збірника, зможе скачати будь-який номер і почерпнути з нього необхідну інформацію, а також ознайомитися з усіма матеріалами, які в ньому публікуються.