АНАЛІЗ МЕТОДИК РОЗРАХУНКУ НЕОБХІДНОЇ ДОВЖИНИ АНКЕРУВАННЯ СТРИЖНЕВОЇ АРМАТУРИ В БЕТОНІ ТА СТАЛЕФІБРОБЕТОНІ

new site

Даний сайт більше не оновлюється!
Новий сайт журналу знаходиться за адресою https://visnyk.lnup.edu.ua/

 

АНАЛІЗ МЕТОДИК РОЗРАХУНКУ НЕОБХІДНОЇ ДОВЖИНИ АНКЕРУВАННЯ СТРИЖНЕВОЇ АРМАТУРИ В БЕТОНІ ТА СТАЛЕФІБРОБЕТОНІ

Р. Мазурак, аспірант
О. Цап, аспірант
Львівський національний аграрний університет

https://doi.org/10.31734/architecture2018.19.049

Анотація

Подано методики розрахунку довжини анкерування стрижневої арматури в бетоні та сталефібробетоні. Оцінено вплив різних чинників на необхідну довжину анкерування.

Літературні джерела обумовлюють відмінності у підходах щодо оцінювання розрахунком необхідної довжини анкерування арматурних стрижнів у бетоні.

Порівняно довжину анкерування в бетоні за різними нормами. Аналіз результатів анкерування стрижнів у бетоні, оцінених за Єврокодом 2 і старими нормами (СНиП), показує значення значно більші, розраховані за чинними нормами.

Описано вплив товщини захисного шару бетону, діаметра арматури, класу бетону на зчеплення арматури з бетоном та на характер руйнування.

Результати досліджень обумовлюють, що локальне послаблення зчеплення з бетоном викликає перерозподіл напружень уздовж осі стрижня.

На основі теоретико-експериментальних досліджень різних авторів виявлено вплив сталевої фібри на анкерування арматури у фібробетоні. Отримані результати серії випробувань на висмикування показали, що є низка чинників (напруження в бетоні, діаметр арматури, вміст волокна та його довжина), які впливають на роботу елемента. Запропоновано напівемпіричні формули, які визначають міцність анкерування стрижнів у фібробетоні [8].

Ключові слова

бетон, арматура, зчеплення, анкерування арматури

Повний текст

pdf

Посилання

  1. СНиП 2.03.01-84*. Бетонные и железо¬бетонные конструкции / Госстрой СССР. Москва: ЦИТП Госстроя СССР, 1989. 80 с.
  2. Бабич В. Є., Поляновська О. Є., Онопрійчук П. М. Вплив товщини захисного шару на зчеплення арматури з бетоном. Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди: зб. наук. пр. Рівне: НУВГП, 2012. Вип. 23. С. 88- 93.
  3. 3. Леонович С. Н., Полейко Н. Л. Прочность сцепления арматуры с бетоном, содержащим добавку С-3 и ее модификации. Современные бетоны: наука и практика. Белорусский национальный технический университет, Беларусь, г. Минск, 2014. С. 22-25.
  4. Єврокод 2. Проектування залізобетонних конструкцій. Ч. 1-1. Загальні правила і правила для споруд (EN 1992-1-1: 2004, IDT): ДСТУ-Н Б EN 1992-1-1: 2010. Введ. в дію 01.07.2013. Київ: Мінрегіонбуд України, 2011. 118 с.
  5. Поляновська О. Є. Використання математичної моделі для аналізу зчеплення арматури з бетоном. Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди. 2013. Вип. 25. С. 399-404.
  6. Лобзін М. В., Гладишев Д. Г., Шиндер В. К. Дослідження впливу порушення зчеплення арматури з бе¬то-ном у приопорних ділянках залізобетонних ребрис¬тих плит покриття на їх несучу здатність / Вісник Національного універси¬тету «Львівська політехніка»: теорія і практика будівництва. 2013.
  7. Дмитренко Є. А. Розрахункова модель зчеп¬лення у залізобетоні за наявністю дискретних тріщин: автореф. дис. … канд. техн. наук. Київ, 2017. 20 с.
  8. Garcia-Taengua Е. et al. Bond of reinforcing bars to steel fiber reinforced concrete. Construction and Building Materials / Institute for Resilient Infrastructure, School of Civil Engineering, University of Leeds, England, United Kingdom. 2016. № 105. P. 275–284.