ЕФЕКТИВНЕ ШВИДКОЗБІРНЕ БАГАТОШАРОВЕ ПЕРЕКРИТТЯ З БАЛКОВИХ ПЛИТ

new site

Даний сайт більше не оновлюється!
Новий сайт журналу знаходиться за адресою https://visnyk.lnup.edu.ua/

 

ЕФЕКТИВНЕ ШВИДКОЗБІРНЕ БАГАТОШАРОВЕ ПЕРЕКРИТТЯ З БАЛКОВИХ ПЛИТ

Л. Вознюк, асистент
Національний університет «Львівська політехніка»

http

Анотація

Розглянуто питання формування полегшеного ефективного швидкозбірного багатошарового перекриття, яке може бути застосоване як за зведення нових будівель, так і за реконструкції наявних споруд без використання дорогих підйомно-транспортних механізмів та техніки. Такий тип перекриття має меншу вагу порівняно з класичними суцільними монолітними залізобетонними за рахунок шару легкого бетону, який додатково виконує звукоізоляційну функцію та має хороші теплотехнічні характеристики.

Виконано експериментальне дослідження несучої здатності та деформативності багатошарових балкових плит перекриття. Побудовані графічні залежності розподілу деформацій бетону та арматури залежно від навантаження за висотою перерізу плити. Побудовані графічні залежності, які характеризують зміну прогину від дії статичного навантаження, яке прикладалося за допомогою системи розподільчих траверс. Подано характер розвитку тріщин у дослідних багатошарових плитах. Проведено графічне і табличне порівняння експериментальних результатів із теоретичними. Розрахунок багатошарових балкових плит виконаний на основі деформаційної моделі, яка представлена у чинних нормативних документах. Подано блок-схему розрахунку.

Ключові слова

ефективність, багатошарові плити, перекриття, несуча здатність, деформативність, тріщиностійкість, прогини, легкі бетони, керамзитобетон

Повний текст

pdf

Посилання

  1. Вознюк Л. І., Демчина Б. Г., Дубіжанський Д. І. Дослідження трьохшарових балочних плит на згин. Вісник Національного університету водного госпо¬дарства та природокористування. 2014. № 4(68). С. 232-238.
  2. ДБН В.2.6-98: 2009. Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення. Київ: Мінрегіонбуд України, 2011. 72 с
  3. ДСТУ Б В.2.6-156:2010. Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції з важкого бетону. Правила проектування. Київ: Мінрегіонбуд України, 2011. 118 с.
  4. ДСТУ Б В.1.2-3:2006. Прогини і переміщення. Правила проектування. Київ: Мінрегіонбуд України, 2006. 10 с.
  5. Перекриття будинку: пат. 100525 Україна: МПК Е04В 5/08; Е04В 5/23; опубл. 27.07.15, Бюл.
  6. № 14/2015.
  7. Залізобетонна шарова плита перекриття будинку: пат. 100552 Україна: МПК Е04В 5/61; Е04В 5/02; опубл. 27.07.15. Бюл. № 14/2015.
  8. Рутковська І. З., Рутковський З. М., Вознюк Л. І., Марущак А. Б. Експериментальні досліджен¬ня тришарових конструкцій. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. 2008. № 627.
  9. С. 179-182.