НЕСУЧА ЗДАТНІСТЬ БУРОНАБИВНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ МІКРОПАЛЬ З УЩІЛЬНЕНИМ ЗАБОЄМ НА ДІЮ ВЕРТИКАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ

new site

Даний сайт більше не оновлюється!
Новий сайт журналу знаходиться за адресою https://visnyk.lnup.edu.ua/

 

НЕСУЧА ЗДАТНІСТЬ БУРОНАБИВНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ МІКРОПАЛЬ З УЩІЛЬНЕНИМ ЗАБОЄМ НА ДІЮ ВЕРТИКАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ

О. Гнатюк, к. т. н.
М. Лапчук, старший викладач
Львівський національний аграрний університет

http

Анотація

Проведені експериментальні випробування натурних зразків буронабивних мікропаль з ущільненим забоєм та без нього, теоретичний розрахунок досліджуваних зразків за різними методиками та порівняльний аналіз їх результатів. Аналіз розрахункових та експериментальних даних вказує на те, що несуча здатність мікропаль, визначена теоретичним розрахунком, нижча порівняно з експериментальними даними. Досліджено можливість практичного використання буронабивних залізобетонних мікропаль з ущільненим забоєм замість їх поширеної п’яти на основі результатів теоретичних розрахунків та експериментальних досліджень. Розроблені безпечні методи виконання робіт з улаштування фундаментів з використанням паль. Влаштування ущільненого забою забезпечує збільшення несучої здатності мікропаль на 20, але є на 15% нижчим ніж у буронабивних мікропаль з поширеною п’ятою. Отже, можна сказати, що буронабивні залізобетонні мікропалі з ущільненим забоєм у певних інженерно-геологічних умовах можна успішно використовувати замість аналогічних мікропаль з улаштуванням поширення за допомогою механічного поширювача. Проведено аналіз напружено-деформованого стану та несучої здатності буронабивних мікропаль з ущільненим забоєм, визначених за методикою зі зміною різних параметрів ущільненого забою, який показав, що:

- у всіх випадках несучу здатність буронабивних залізобетонних мікропаль з поширеним забоєм визначали за несучою здатністю ущільненого шару ;

- збільшення діаметра палі з 0,2 до 0,4 м та початкової висоти (об’єму) втрамбованого щебеню призводять до зростання їх несучої здатності, відповідно, на 96 та 122%.

Ключові слова

буронабивні залізобетонні мікропалі, ущільнений забій, несуча здатність, інженерно-геологічні умови, теоретичні розрахунки, експериментальні до

Повний текст

pdf

Посилання

  1. Руководство по проектированию и устройству фундаментов в вытрамбованных кот¬лованах / НИИОСП им. Н.М. Герсеванова Госстроя CCCH. Москва: Стройиздат, 1981. 56 с.
  2. ДБН В.2.1-10-2009 “Основи та фунда¬менти споруд. Основні положення проектування” зі зміною 1,2. Київ: Мінрегіонбуд України, 2009. 96 с.
  3. Інженерна геологія. Механіка ґрунтів, основи і фундаменти: підручник / М. Л. Зоценко та ін. Полтава: ПНТУ, 2004. 568 с.
  4. ПП БКФ Основа. URL: http://pposnova. lviv.ua/buronabuvni.html.
  5. ДСТУ Б В.2.1-27:2010. Палі. Визначення несучої здатності за результатами польових ви-пробувань / Державний комітет України у справах містобудування і архітектури. Київ: Укрархбуд¬інформ, 2011. 14 с
.