ОРГАНІЗАЦІЯ І ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ЗОНИ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

new site

Даний сайт більше не оновлюється!
Новий сайт журналу знаходиться за адресою https://visnyk.lnup.edu.ua/

 

ОРГАНІЗАЦІЯ І ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ЗОНИ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

А. Баранович, старший викладач
Л. Баранович, асистент
Я. Фамуляк, в. о. доцента
Львівський національний аграрний університет

http

Анотація

Розглянуто особливості організації і планування виробничої зони фермерських господарств на сучасному етапі розбудови сільських поселень. Під час проектування господарства селяни враховували розміщення будівель у просторі з життєво важливими природними явищами – напрям панівних вітрів, рух сонця, а також рельєф місцевості, поєднуючи ансамбль із природою.

Запропоновані підхід до архітектурно-просторового формування середовища та оптимальне розміщення об’єктів забудови житлово-виробничих дворів невеликих селянських ферм. Архітектурно-планувальне рішення формування виробничої зони краще, якщо функціональні зони і архітектурні об’єми фермерського господарства пов’язані із зовнішніми чинниками його території. Будівлі та споруди у виробничій зоні фермерських господарств належить розміщувати відповідно до виробничо-технологічного процесу виробництва сільськогосподарської продукції.

Доведено важливість оновлення підходу до організації і планування виробничої зони фермерських господарств на сучасному етапі розбудови держави у світлі виконання соціально-економічних програм розвитку територіальних громад.

Ключові слова

планування, функціональне зонування, виробнича зона, селянська ферма, житлово-виробничий двір

Повний текст

pdf

Посилання

  1. Баранович А., Баранович Л. Проектування селянських фермерських дворів та принципи їхньої організації. Вісник Львівського національного аграрного університету: архітектура і сільськогосподарське будівництво. 2014. № 15. С. 181–185.
  2. ДБН 360-92**. Містобудування. Планування і забудова міських та сільських поселень: [чинний від 2014-01-01]. Київ, 2002. 107 с.
  3. ДБН Б.2.4-4-97. Планування і забудова ма¬лих сільськогосподарських підприємств та селянських (фермерських) господарств. Київ: Державний комітет України у справах містобудування і архітектури, 1997. С. 27.
  4. ДБН Б.2.4-3-95. Генеральні плани сільсь¬когосподарських підприємств. Київ: Держкоммісто¬будування України, 1995. С. 56.
  5. ДержСанПІН 173-96. Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів: затв. наказом МОЗ України від 19.06.1996 р. № 173. Київ: МОЗ України, 1996. 13 с.
  6. Лоїк Г. К., Тарасюк І Г., Степанюк А. В., Смолярчук М. В. Розпланування та забудова території сільських населених пунктів і фермерських госпо¬дарств: навч. посіб. Київ: Арістей, 2009. 344 с.
  7. Степанюк А. В., Кюнцлі Р. В., Фамуляк Я. Є. Архітектурне проектування будівель та споруд сільських поселень: навч. посіб. Львів: НВФ «Українські технології», 2015. 296 с.
  8. Фамуляк Я., Черняк І. Функціональне зону¬вання території селянських (фермерських) господарств. Вісник Львівського державного аграрного універ¬ситету: архітектура та сільськогосподарське будів-ництво: зб. наук. пр. ЛДАУ. Львів, 1996. С. 30–40.
  9. Черняк І., Франків Л. Вплив структуро¬формуючих чинників на архітектурно-планувальний розвиток фермерських господарств. Вісник Львівського державного аграрного університету: архітектура та сільськогосподарське будівництво: зб. наук. пр. ЛДАУ. Львів, 1996. С. 25–29.
  10. Шульга Ю. М. Хліборобство і суспільство. Львів: Укр. бестселер, 2012. 92 с.