МОДЕЛЮВАННЯ ВНЕСЕННЯ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ ЗА ДАНИМИ АГРОХІМІЧНИХ ОБСТЕЖЕНЬ ҐРУНТУ

new site

Даний сайт більше не оновлюється!
Новий сайт журналу знаходиться за адресою https://visnyk.lnup.edu.ua/

 

МОДЕЛЮВАННЯ ВНЕСЕННЯ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ ЗА ДАНИМИ АГРОХІМІЧНИХ ОБСТЕЖЕНЬ ҐРУНТУ

З. Рижок, здобувач
Львівський національний аграрний університет

http

Анотація

Згідно з результатами агрохімічного обстеження ґрунту коригуємо норму внесення мінеральних добрив з метою досягнення високих результатів урожайності зернових та зернобобових культур. За допомогою аналізу залишків побудованої економіко-математичної моделі кореляційно-регресійного аналізу визначаємо планові показники внесення мінеральних добрив на основі фактичних значень за вмістом азоту, фосфору та калію залежно від урожайності вирощування зернових і зернобобових культур у сільськогосподарських підприємствах Львівської області. При мінімальному рівні внесення азоту − 104,2267 мг/кг, фосфору − 89,8832 мг/кг та калію − 65,116 мг/кг на 1 ц зернових та зернобобових культур потрібно відповідно 0,3141, 0,586 та 0,1758 мг/кг мінеральних добрив. Згідно з розрахунками найбільше азоту потрібно внести у Яворівському районі (32,4 мг/кг), фосфору – у Стрийському (29,17 мг/кг), а калію – у Бродівському (26,8 мг/кг). Отримані результати варто використовувати для вирішення завдань з планування вирощування сільськогосподарських культур, коригуючи норму внесення мінеральних добрив з метою досягнення високих результатів урожайності зернових та зернобобових культур.

Ключові слова

ґрунтові обстеження, мінеральні добрива, урожайність, кореляційно-регресійний аналіз, аналіз залишків

Повний текст

pdf

Посилання

  1. Моніторинг ґрунтів, шляхи покращення родючості та екологічної безпеки земель Тернопільської області : монографія / І. С. Брощак та ін. Тернопіль: Екон. думка, 2013. 160 с.
  2. Внесення мінеральних та органічних добрив під урожай сільськогосподарських культур 2016 року у Львівській області: експрес-вип. від 27.03.2017 р. № 62 / Головне управління статистики у Львівській області. URL: http://www.lv.ukrstat.gov.ua/ukr/si/express/2017/v0107_62.pdf.
  3. Екологічний паспорт Львівської області / Департамент екології та природних ресурсів Львівської ОДА. URL: http://www.ekologia.lviv.ua/.
  4. Канаш О. П. Важливий аспект екології землекористування (про еколого-технологічне групування земель). Землеустрій і кадастр. 2014. № 1. С. 7-10.
  5. Мартин А. Реформування системи моніто¬рингу земель в Україні: напрями та механізми. Землевпорядний вісник. 2017. № 11. С. 22-25.