АНАЛІЗ РИНКУ НЕРУХОМОСТІ В УКРАЇНІ ТА ЄВРОПІ

new site

Даний сайт більше не оновлюється!
Новий сайт журналу знаходиться за адресою https://visnyk.lnup.edu.ua/

 

АНАЛІЗ РИНКУ НЕРУХОМОСТІ В УКРАЇНІ ТА ЄВРОПІ

Н. Шпік, к. е. н.
Львівський національний аграрний університет

http

Анотація

Проведено аналіз ринку нерухомості і перелічено чинники, які впливають на його стан і розвиток у сучасних умовах. Описано розвиток нерухомості виробничого призначення як об’єкта власності в аграрному секторі. У процесі формування ринок нерухомості, як складова загального ринку, відображає всі проблеми економіки і соціальної сфери, характеризується нерівномірним розвитком окремих сегментів та ринкових ніш, фактичною відсутністю державних інвестицій, наявністю значного тіньового та чорного секторів, низьким рівнем інформатизації тощо.

Проведено аналіз останніх досліджень і публікацій, що стосуються проблем стосовно ринку нерухомості.

Перелічені основні чинники, які впливають на ціни нерухомості українського ринку, а саме: наявність вільних коштів, доступність і ціна кредитів на купівлю нерухомості, обсяг пропозиції на ринку нерухомості, доступність кредитних ресурсів для будівництва.

Виявлено проблеми становлення й розвитку ринку нерухомості, до яких можна віднести: відсутність науково-методичної бази; неповну поінформованість учасників ринку; відсутність моніторингу стану ринку нерухомості; відсутність спеціальної підготовки кадрів для підприємницьких структур.

Перелічені тенденції розвитку ринку нерухомості, які полягають у збільшенні обсягів введення житла в регіонах; зміні структури житлового фонду; перевищенні попиту над пропозицією; переміщенні будівництва в екологічно чисті райони міста.

Ключові слова

ринок нерухомості, чинники впливу, оподаткування, податок, нерухоме майно, попит нерухомості

Повний текст

pdf

Посилання

  1. Дорошенко Ю. М. Аналіз світового досвіду іпотечного кредитування житлової нерухомості. Містобудування та територіальне планування. Київ : КНУБА, 2008. Вип. 30. С. 100-106.
  2. Дорошенко Ю. М. Проблеми розвитку ринку житлової нерухомості в Україні. Містобудування та територіальне планування. Київ: КНУБА, 2007. Вип. 26. С. 55-61.
  3. Цивільний кодекс Російської Федерації. URL: http://yport.inf.ua/grajdanskiy-kodeks-rossiyskoy-federatsii.html.
  4. Цивільний кодекс Франції. URL: http://pidruchniki.com/ 1415082344485/pravo/frantsuzkiy_ tsivilniy_kodeks_1804_roku.
  5. Цивільний кодекс Мексики. URL: https://pravo.hse.ru/intprilaw/doc/0302.