БАГАТОКВАРТИРНЕ ЖИТЛО СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ ЗА УМОВ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

new site

Даний сайт більше не оновлюється!
Новий сайт журналу знаходиться за адресою https://visnyk.lnup.edu.ua/

 

БАГАТОКВАРТИРНЕ ЖИТЛО СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ ЗА УМОВ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Р. Партика, старший викладач
Н. Черевко, асистент
Львівський національний аграрний університет

http

Анотація

Проаналізовано специфіку використання багатоквартирного житла у сільській місцевості в сучасних умовах. При цьому виокремлено будинки, збудовані за часів СРСР, та новобудови, адже їх специфіка впливає на особливості експлуатації. Значний інтерес у нашому дослідженні становить формування приквартирної території. Сільський контекст так званих міських будинків диктує особливе використання прибудинкової території – наявність господарських прибудов, огороджених ділянок, елементів благоустрою тощо. Наведено відповідні фотофіксації, які ілюструють специфіку фактичного використання прибудинкових ділянок багатоквартирних будинків сільської місцевості. Також розглянуто фактори впливу на формування господарського благоустрою багатоквартирної забудови та тенденції розвитку житлового будівництва, зокрема приміських зон. У дослідженні запропоновано багатоквартирні будинки, розташовані за різних містобудівельних умов – окремо розташовані, житлові комплекси при виробничих центрах та приміські будинки. Дослідження багатоквартирного житла сільської місцевості дасть змогу урізноманітити забудову приміської зони і допоможе знайти оптимальне вирішення доступного житла в екологічно помірних умовах.

Ключові слова

багатоквартирне житло, сільська місцевість, зона впливу міста, житловий квартал, господарський благоустрій

Повний текст

pdf

Посилання

  1. Виншу И. Архитектурно-планировочная организация сельских населенных пунктов. Москва: Стройиздат, 1986. 279 с.
  2. Габрель М., Черевко Н. Аналіз особливостей розвитку історичного села в Україні. Вісник Львівського на¬ціонального аграрного університету: архітектура і сільсь¬когосподарське будівництво. 2013. № 14. С. 166-173.
  3. Гнесь І. Проблеми формування соціально безпечного житлового середовища. Досвід та перс¬пективи розвитку міст України. Проектно-планувальні аспекти містобудування: зб. наук. пр. Київ: Ін-т «Діпромісто», 2004. Вип. 7. С. 118-128.
  4. Гнесь Л. Сільські поселення та їх терито¬ріальні групи в нових соціально-економічних умовах. Містобудування та територіальне планування. Київ: Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. 2012. № 45, ч. І.
  5. С. 184-193.
  6. ДБН 360-92**. Містобудування. Плану¬вання і забудова міських і сільських поселень. Київ: МінбудархітектуриУкраїни, 1993. 152 с.
  7. Дім: століття змін / М. Білян, Г. Білян. Львів: Центр міської історії Центрально-Східної Європи, 2012. 215 с.
  8. Черевко Н. Аналіз прообразів багатоквар¬тирного житла в українському селі. Архітектурний вісник Київського національного університету будівництва та архітектури. 2013. № 1. С. 169-175.
  9. Хохол Ю., Хохол Л. Історія архітектури українського села: радянський період. Київ: Урожай, 1994. 192