ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ МАЛОЦИКЛОВИХ ПОВТОРНИХ І ЗНАКОЗМІННИХ НАВАНТАЖЕНЬ НА РОЗВИТОК ТРІЩИН НЕРОЗРІЗНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ БАЛОК

new site

Даний сайт більше не оновлюється!
Новий сайт журналу знаходиться за адресою https://visnyk.lnup.edu.ua/

 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ МАЛОЦИКЛОВИХ ПОВТОРНИХ І ЗНАКОЗМІННИХ НАВАНТАЖЕНЬ НА РОЗВИТОК ТРІЩИН НЕРОЗРІЗНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ БАЛОК

Г. Масюк, к. т. н.
О. Ющук, аспірант
Національний університет водного господарства та природокористування

http

Анотація

Подано результати експериментальних досліджень роботи двопролітних нерозрізних залізобетонних балок за дії малоциклових повторних і малоциклових знакозмінних навантажень. Проаналізовано роботу випробуваних балок і зміну їх напружено-деформованого стану від початку завантажень аж до руйнування. Аналіз показав, що напружено-деформований стан, тріщиностійкість і деформативність залізобетонних нерозрізних двопролітних балок за дії малоциклових повторних і малоциклових знакозмінних навантажень суттєво відрізняється від таких самих балок, що випробовують одноразове статичне навантаження. Дія зазначених навантажень на експериментальні зразки не тільки зменшує їх несучу здатність, а й знижує тріщиностійкість, збільшує деформативність, ширину розкриття тріщин і прогини.

Ключові слова

залізобетонні двопролітні балки, малоциклові повторні і знакозмінні навантаження, тріщиностійкість, ширина розкриття тріщин

Повний текст

pdf

Посилання

  1. Масюк Г. Х., Бабич В. Є. Експериментальні дослідження перерозподілу зусиль в двох пролітних нерозрізних залізобетонних балках при повторних наван¬таженнях. Вісник Українського державного уні¬вер¬ситету водного господарства та природоко¬рис¬ту¬вання: зб. наук. пр. Рівне: УДУВГП, 2002. Вип. 4 (17). С. 165-173.
  2. Савицький В. В. Експериментальні дослі¬дження прогинів та ширини розкриття тріщин у збірно-монолітних нерозрізних балках при дії повторних навантажень. Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди: зб. наук. пр. Рівне: УДУВГП, 2003. Вип. 9. С. 303-310.
  3. Бабич Є. М., Ільчук Н. І. Міцність і деформативність важкого бетону при малоцикловому стисненні. Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди: зб. наук. пр. Рівне: УДУВГП, 2003. Вип. 9. С. 166-173.
  4. Дорофеев В. С., Карпюк В. М., Крантовская Е. Н. Прочность, трещиностойкость и деформа¬тивность неразрезных железобетонных балок. Одесса: Эвен, 2010. 175 с.
  5. Дорофеев В. С., Карпюк В. М., Крантовская Е. Н., Бреднёв А. М. Деформативность материалов неразрезных железобетонных балок. Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. 2010. Вип. 38. С. 246-254.
  6. Дорофеев В. С., Карпюк В. М., Крантовська О. М. Тріщиностійкість нерозрізних балок. Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: теорія і практика будівництва. 2007. № 600. С. 92-100.