ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК В УКРАЇНІ

new site

Даний сайт більше не оновлюється!
Новий сайт журналу знаходиться за адресою https://visnyk.lnup.edu.ua/

 

ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК В УКРАЇНІ

М. Ступень, д. е. н.
Львівський національний аграрний університет

http

Анотація

У статті охарактеризовано сучасні особливості державної реєстрації земельних ділянок. Визначено, що надійна та своєчасно отримана інформація про реєстрацію та кадастровий облік земельних ділянок та інших об’єктів нерухомості має надзвичайно важливе значення для управління земельними ресурсами, будь то розвиток стійкого сільського господарства або управління розвитком мегаполісів. Виділено, що державна реєстрація державного земельного кадастру і державний реєстр речових прав на нерухоме майно технологічно взаємопов’язані, але функціонують як самостійні базові інформаційні ресурси. Виявлено перелік недоліків сучасного земельного кадастру.

Доведено необхідність розвитку мережі центрів надання адміністративних послуг. Ефективна взаємодія таких центрів зі системою державного земельного кадастру можлива лише після реалізації науково обґрунтованих рішень щодо вдосконалення кожної з цих систем. Це необхідно для створення та введення об’єднаної процедури облікової реєстрації, а також удосконалення організаційно-правової форми системи реєстрації прав і кадастрового обліку на об'єкти нерухомості, зокрема земельні ділянки. Об'єднанню підлягають інформаційні системи державного земельного кадастру та реєстру прав на нерухоме майно. Наявність єдиної обліково-реєстраційної процедури забезпечить впровадження комплексу адміністративних, нормативних та інформаційних заходів.

Наведено перелік завдань для забезпечення синхронізованої роботи системи державного земельного кадастру з іншими відомствами. Розвиток і вдосконалення державної реєстрації та кадастрового обліку дозволить підвищити ефективність використання земельних ресурсів на всіх адміністративно-територіальних рівнях, оскільки робота всіх державних органів безпосередньо залежить від оперативності, достовірності та актуальності кадастрової і правової інформації, яку вони отримують.

Ключові слова

земельний кадастр, державна реєстрація, земельна ділянка, реєстраційна система

Повний текст

pdf

Посилання

  1. Про державний земельний кадастр України: Закон України від 7 лип. 2011 р. № 3613-VI. Відомості Верховної Ради України. 2012. № 8. Ст. 61.
  2. Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень: Закон України від 25 груд. 2015 р. № 1127. Відомості Верховної Ради України. 2016. № 2. Ст. 108. 6.
  3. Про внесення змін до деяких законів України щодо уточнення повноважень нотаріусів та особливостей реєстрації похідних речових прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення : Закон України від 5 берез. 2015 р. № 247–VIII. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 21. Ст. 141.
  4. Єрмоленко В. М., Ісаченко Н. В. Органі¬заційно-правове забезпечення системи реєстрації ре¬чових прав на нерухоме майно та їх обтяжень: монографія. Київ: Компринт, 2013. 276 c.
  5. Мартин А. Г., Тихенко О. В. Формування кадастрово-реєстраційної системи в Україні: мо¬нографія. Київ: Медінформ, 2015. 580 с.
  6. Пальчук В. Особливості розвитку мережі центрів надання адміністративних послуг в Україні. Україна: події, факти, коментарі. 2017. № 9. С. 36–45. URL: http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2017/ukr9.pdf. – Назва з екрану.
  7. Лісова Т. В. Актуальні питання державної реєстрації прав на землю. Публічне управління: теорія та практика. 2013. Вип. 2. С. 144–149. URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2013-2/doc/3/07.pdf.