РОЗРАХУНКОВА МОДЕЛЬ ПЛОСКИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ПЛИТ, ПІДСИЛЕНИХ ЗОВНІШНЬОЮ НАПРУЖЕНОЮ АРМАТУРОЮ

new site

Даний сайт більше не оновлюється!
Новий сайт журналу знаходиться за адресою https://visnyk.lnup.edu.ua/

 

РОЗРАХУНКОВА МОДЕЛЬ ПЛОСКИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ПЛИТ, ПІДСИЛЕНИХ ЗОВНІШНЬОЮ НАПРУЖЕНОЮ АРМАТУРОЮ

О. Журавський, к. т. н.
В. Тимощук, аспірант
Київський національний університет будівництва і архітектури

https://doi.org/10.31734/architecture2018.19.041

Анотація

Проведено теоретичні розрахунки та експериментально підтверджено можливості зміцнення плоских залізобетонних плит із зовнішньою напруженою арматурою та вплив такого зміцнення на подальшу експлуатацію плити під збільшеним навантаженням.

Розраховано посилення прямого підкріплення, тобто підкріплення паралельно осям, для експериментальної моделі плити в масштабі 1: 6 для розрахунку використовуваного програмного комплексу Lira 9.6.

Було створено чотири моделі розрахунків: 1 – лінійний розрахунок моделі без посилення; 2 – лінійний розрахунок моделі з посиленням прямим підкріпленням; 3 – нелінійний розрахунок моделі без зміцнення; 4 – нелінійний розрахунок моделі після зміцнення. У майбутньому заплановано провести експериментальне дослідження та порівняти результат з теоретичним розрахунком.

Подано результати теоретичних досліджень розрахунку закріплення плоских залізобетонних плит за допомогою зовнішнього напруженого армування в лінійній та нелінійній постановці завдань та порівняно результати двох варіантів розрахунку.

Ключові слова

підсилення, плоска залізобетонна плита, зовнішня арматура, деформації, міцність

Повний текст

pdf

Посилання

  1. Лира 9.4. Руководство пользователя. Основы: учеб. пособие / [Е. Б. Стрелец-Стрелецкий и др.]. Киев: ФАКТ, 2008. 164 с.
  2. Глуховский А. Д. Железобетонные безбалоч¬ные бескапительные перекрытия для многоэтажных зданий. Москва, 1956. 62 с.
  3. Михайлов В. В. Предварительно-напряженные железобетонные конструкции. Москва: Стройиздат, 1978. 383 с.
  4. Леонгардт Ф. Напряженно-армированный же¬лезобетон и его практическое применение / пер. Житомирский В. К. Москва: Стройиздат, 1957. 588 с.
  5. Журавський О. Д., Тимощук В. А. Розрахунок плоских залізобетонних плит, підсилених зовнішньою напруженою арматурою. Будівельні конструкції. Теорія і практика: зб. наук. пр. Київ: КНУБА, 2017. Вип. 1.
  6. С. 193-198.