РОЗРОБКА СПОСОБІВ МІНІМІЗАЦІЇ ЗАЛИШКОВИХ НАПРУЖЕНЬ І ДЕФОРМАЦІЙ У ЗВАРНИХ МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЯХ

new site

Даний сайт більше не оновлюється!
Новий сайт журналу знаходиться за адресою https://visnyk.lnup.edu.ua/

 

ДОСЛІДЖЕННЯ НЕСУЧОЇ ЗДАТНОСТІ ТА ДЕФОРМАТИВНОСТІ ЗГИНАНИХ ДЕРЕВОБЕТОННИХ БАЛОК

І. Добрянський, д. т. н.
Л. Добрянська, к. е. н.
А. Грицевич, cтарший викладач
Львівський національний аграрний уніве

http

Анотація

Методи визначення залишкових напружень поділяють на розрахункові та експериментальні. Зважаючи на складність явищ, що відбуваються при зварюванні, нині немає єдиного розрахункового методу визначення напружень, які супроводжують зварювальний процес, а також залишкових напружень у конструкції після зварювання. Можна лише відзначити, що чим менше припущень введено в розрахункові передумови, тим складніша техніка виконання самих розрахунків.

Основні завдання з визначення поздовжніх напружень базуються на відомих припущеннях і гіпотезах, які не завжди дають змогу отримати результат, який підтверджується експериментами. Однак значна трудомісткість і важкість цих розрахунків – суттєва перешкода для їх практичного використання.

Для уточнення розрахункових методів зіставлено достовірність результатів математичного моделювання процесу термообробки пластинчатих систем рухомими джерелами нагріву з відомими експериментальними даними. Запропоновано підхід до визначення кількості теплової енергії, що перерозподіляється у зварювальну пластину через локальний термічний вплив.

Ключові слова

напруження, зварне з’єднання, деформація, числове моделювання

Повний текст

pdf

Посилання

  1. Кудрявцев П. И. Остаточные сварочные напряжения и прочность конструкций. Москва: Машиностроение, 1976. 272 с.
  2. Куркин С. А. Прочность сварных тонко¬стенных сосудов, работающих под давленим. Москва: Машиностроение, 1976. 184 с.
  3. Николаев Г. А. Расчет сварных соединений и прочность сварных конструкций. Москва: Высш. шк., 1965. 451 с.
  4. Труфяков В. И. Усталость сварных соединений. Киев: Наук. думка, 1973. 216 с.
  5. Masubuchi K., Martin D. Investigation of residual stresses by use hydrogen cracking – Welding Journal. 1961. Vol. 40, № 12. P. 553563.
  6. Шевченко Ю. Н., Бабешко М. Е., Пискун В. В., Савченко В. Г. Пространственные задачи термопластичности. Киев: Наук. думка, 1980. 264 с.
  7. Добрянський І. М., Хомляк Л. В., Іваник Є. Г., Добрянська Л. О. Метод визначення пружно-пластичного напруженого стану елементів зварних конструкцій за умов локально-концентрованих теп¬лових навантажень. Вісник Львівського державного аграрного університету: архітектура і сільськогос-подарське будівництво. 2006. № 7. С. 188195.