АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНА КОМПОЗИЦІЯ У ФОРМУВАННІ СІЛЬСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ УКРАЇНИ

new site

Даний сайт більше не оновлюється!
Новий сайт журналу знаходиться за адресою https://visnyk.lnup.edu.ua/

 

АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНА КОМПОЗИЦІЯ У ФОРМУВАННІ СІЛЬСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ УКРАЇНИ

О. Сільник, к. арх.
Львівський національний аграрний університет

http

Анотація

Сьогодні в нашій державі відбувається реформування сільського господарства, що відображається на побутовому рівні життя селян, активно оновлюються генеральні плани сільських поселень. Важливими у цьому процесі є як вивчення досвіду створення сільських поселень, так і їх етапи існування. Виявлення закономірностей в елементах планування, ведення господарства, етнічних особливостей населення, природних умов – наступний крок у вирішенні моделювання майбутнього життя села. Досліджено сільські поселення Західної України, а саме особливості формування їх архітектурно-планувальної композиції. Висвітлено особливість архітектурно-планувальної побудови сільських населених пунктів. Виявлено ключові елементи архітектурно-планувальної структури сіл та закономірності їх поєднання в єдиний планувальний простір. Розглянуто значення сакральних будівель у сільській планувальній структурі. Проаналізовано закономірності взаємозв’язку природних та штучних елементів під час розпланування та реконструкції сіл. Виділено значення індивідуальності силуету населеного пункту – візуальні особливості його сприйняття, та його окремих частин – вулиць, площ, кварталів, будівель, елементів природного середовища тощо. Урахування низки чинників, таких як природні та ментальні компоненти під час проведення реконструкцій сільських поселень, дасть змогу зберегти їх неповторні самобутність та цілісність. Належна організація всіх необхідних процесів на території поселення дасть змогу забезпечити населення комфортними умовами як для життя і відпочинку, так і для роботи.

Ключові слова

архітектурно-планувальна побудова, структура села, функціональна зона, компо¬зиційна вісь, композиційний акцент, функціональна зона, природне середовище, вулиці, площ, силует села

Повний текст

pdf

Посилання

  1. Богданов В., Артеменко В., Баскакова В., Соломін Ю. Планування сільських населених місць. Москва: Колос, 1980. С. 380.
  2. Віншу И. Архитектурно-планировочная организация сельських населенных пунктов: учебн. для вузов. Москва, 1986. С. 292.
  3. Габрель М. М. Просторова організація містобудівних систем / НАН України, Ін-т регіон. досліджень. Київ: А.С.С., 2004. 395 с.
  4. Гнесь Л. Природно-ландшафтні чинники у розплануванні українського села. Вісник Львівського національного аграрного університету: архітектура і сільськогосподарське будівництво. 2017. № 18. С. 127–131.
  5. ДБН Б.2.4-1-94. Планування і забудова сільських поселень. Київ: Укрархбудінформ, 1994.
  6. Кассіна Н. Благоустрій сільських населених місць. Київ: Будівельник, 1984. С. 195.
  7. Колодрубська О. І. Сталий розвиток приміських територій (на прикладі Західного регіону України). Сучасні проблеми архітектури та містобу¬дування. 2012. Вип. 29. 239-244 с.