РОБОТА БАЛОК З КЛЕЄНОЇ ДЕРЕВИНИ В УМОВАХ КОСОГО ЗГИНУ

new site

Даний сайт більше не оновлюється!
Новий сайт журналу знаходиться за адресою https://visnyk.lnup.edu.ua/

 

РОБОТА БАЛОК З КЛЕЄНОЇ ДЕРЕВИНИ В УМОВАХ КОСОГО ЗГИНУ

С. Гомон, к. т. н.
А. Павлюк, аспірант
Національний університет водного господарства та природокористування

http

Анотація

Проаналізовано особливості роботи клеєних дерев'яних балок за косого та прямого згинів. Описано методи теоретичних досліджень дослідних зразків у ПК «Ліра», проаналізовано та оброблено отримані результати досліджень, порівняно теоретичні дані розрахунків з експериментальними.

Проведено експериментальні та теоретичні дослідження дощатоклеєних балок в умовах косого та прямого згинів, отримано нові експериментальні та теоретичні дані їх жорсткості.

Подано результати експериментальних та теоретичних досліджень несучої здатності та деформативності балок з клеєної деревини в умовах косого та прямого згинів. Результати дають змогу проектувати конструкції з деревини, використовуючи повніший обсяг можливостей матеріалу та особливостей роботи елементів, що приведе до економнішого вибору поперечного перерізу елементів конструкцій.

Ключові слова

деревина, несуча здатність, косий згин, деформації, напруження, жорсткість

Повний текст

pdf

Посилання

 1. Василенко В. Б. Напружено-деформований стан перфорованих прогонів Z-подібного профілю в умовах косого згину: дис. … канд. техн. наук: 05.23.01. Рівне, 2015. 207 с.
 2. Федоров Д. Ф. Деформативність і тріщи¬ностійкість косозігнутих залізобетонних елементів прямокутного профілю з урахуванням нелінійних властивостей бетону: дис. … канд. техн. наук: 05.23.01. Полтава, 2012. 199 с.
 3. Ромашко В. М. Деформаційно-силова мо¬дель опору бетону та залізобетону: монографія. Рівне, 2016. 424 с.
 4. Деловая М. И. Деформирование изгибаемых клееных деревянных элементов при статическом нагружении: дисс. … канд. техн. наук: 05.23.01. Курск, 2001. 165 с.
 5. Сасовський Т. А. Напружено-деформований стан балок із клеєної деревини за дії малоциклових навантажень: дис. … канд. техн. наук: 05.23.01. Рівне, 2016. 209 с.
 6. ДБН В.2.6-161:2017. Конструкції будинків і споруд. Дерев'яні конструкції. Основні положення. Київ: ДП Укрархбудінфо, 2017. 111 с.
 7. Гомон С .С., Павлюк А. П. Робота дере¬в’яних балок в умовах косого згину. Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди. 2015. Вип. 31. Рівне, НУВГП, 2015. С. 422-428.
 8. Гомон С. С., Павлюк А. П. Робота дощато¬клеєних дерев’яних балок в умовах косого згину при
 9. дії одноразових та повторних навантажень. Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди. 2017. Рівне, НУВГП, 2017. Вип. 34. С.118-128.
 10. Gomon S. S., Pavluk А. Р. Study on working peculiarities of glue laminated beams under conditions of slanting bending. Underwater technology. Kyiv, 2017. Vol. 7. Р. 42-48.
 11. Гомон С. С., Павлюк А. П. Жорсткість балок з цільної деревини в умовах прямого та косого згину. Ресурсозберігаючі технології в проектуванні, землевпорядкуванні та будівництві: матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю. Кременчук: КрНУ, 2017. С. 191-202.
 12. Сухарев И. П. Экспериментальные методы исследования деформаций и прочности. Москва: Машиностроение, 1987. 212 с.