ТОЧНІСТЬ ВІДЛІЧУВАННЯ НІВЕЛІРНИХ РЕЙОК

new site

Даний сайт більше не оновлюється!
Новий сайт журналу знаходиться за адресою https://visnyk.lnup.edu.ua/

 

ТОЧНІСТЬ ВІДЛІЧУВАННЯ НІВЕЛІРНИХ РЕЙОК

І. Рій, к. е. н.
О. Бочко, к. е. н.
Львівський національний аграрний університет

http

Анотація

Розглянуто методику дослідження точності відлічування шашкових рейок з використанням цифрових нівелірів залежно від збільшення зорової труби нівеліра та віддалі до рейки, яка дозволяє визначати цю точність незалежно від похибки, зумовленої перефокусуванням труби, кутом негоризонтальності візирного променя, вертикальною рефракцією, кривизною Землі тощо.

Найбільший вплив на точність високоточного геометричного нівелювання мають вертикальна рефракція та негоризонтальність променя нівелювання. Збільшення зорової труби нівеліра та віддалі до рейки впливає на точність відлічування шашкових рейок. Пропонується методика, яка дозволяє визначати точність відлічування шашкової рейки незалежно від похибок, зумовлених перефокусуванням труби, кутом негоризонтальності візирного променя, вертикальною рефракцією, кривизною Землі тощо. Дослідження виконували нівелірами South DL 202 та Sprinter 150 M, збільшення зорової труби яких 32- та 24-кратне та СКП самоустановлення лінії візування 0,5" та 0,8". Спостереження виконували у похмуру та перемінну погоду за температури повітря 12–15 °С, зі зміною температури не більше ніж 1 °С на годину, зображення рейок було практично спокійним. Тому похибки 3 та 5 малозначущі. А похибки 1, 2 та 4 у різницях відліків вилучатимуться, тому що відлічування шкал виконують практично одночасно.

Таку методику дослідження можна застосовувати не тільки для цифрових нівелірів, а й для оптичних.

Ключові слова

цифровий нівелір, нівелірна рейка, похибка, відлічування

Повний текст

pdf

Посилання

  1. Афанасьев В. А. Оптические измерения: учебник. Москва: Недра, 1968. 255 с.
  2. Баран П. І. Інженерна геодезія: монографія. Київ: ВІПОЛ, 2012. 618 с.
  3. Инструкция по нивелированию I, II, III и IV классов. Москва: Недра, 1990. 167 с.
  4. Інструкція з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. Київ: ГУГК, 1999. 156 с.
  5. Методы и приборы высокоточных геоде¬зических измерений в строительстве / В. Д. Большаков и др.; под ред. В. Д. Большакова. Москва: Недра, 1976. 335 с.