ДОСЛІДЖЕННЯ НЕСУЧОЇ ЗДАТНОСТІ ТА ДЕФОРМАТИВНОСТІ ЗГИНАНИХ ДЕРЕВОБЕТОННИХ БАЛОК

new site

Даний сайт більше не оновлюється!
Новий сайт журналу знаходиться за адресою https://visnyk.lnup.edu.ua/

 

ДОСЛІДЖЕННЯ НЕСУЧОЇ ЗДАТНОСТІ ТА ДЕФОРМАТИВНОСТІ ЗГИНАНИХ ДЕРЕВОБЕТОННИХ БАЛОК

Ю. Фамуляк, к. т. н.
Львівський національний аграрний уніве
Б. Демчина, д. т. н.
Х. Демчина, к. т. н.
Національний університет “Львівська політехніка”

http

Анотація

Під час реконструкції та реставрації будівель та споруд досить часто виникає необхідність поєднання в одному перерізі матеріалів, які кардинально різняться за своїми властивостями, міцністю, довговічністю тощо. Тому цікавими та доцільними в таких умовах були б конструктивні елементи, наприклад, з поєднанням бетону та деревини. Таке вирішення конструкцій могло б знайти також широке застосування у приватному будівництві, для спорудження виробничих сільськогосподарських будівель (корівники, телятники, свинарники, пташники тощо), у дачному будівництві.

Наявні дослідження та розробки стосуються здебільшого конструктивних елементів, виконаних з однорідних конструктивних матеріалів, таких як залізобетон, метал, дерево, полімерні композитні матеріали тощо. Дослідженню конструкцій, в яких в одному перерізі поєднані, на перший погляд, несумісні властивості, науковці та виробничники приділяють мало уваги. Тому такі конструкції не знайшли широкого застосування у будівельній практиці. Як виняток, можна згадати сталебетонні та метало-дерев’яні конструкції.

Завданням дослідження було довести можливість використання бетону та деревини в одному перерізі в балкових конструктивних елементах та дослідити несучу здатність і деформативність деревобетонних балок.

Під час експерименту було досліджено п’ять деревобетонних балок з різною схемою поперечного перерізу, які були об’єднані у три серії. Результати досліджень довели можливість існування таких пролітних балкових конструкцій, вказали на особливості роботи під навантаженням та дали змогу сформувати певні рекомендації щодо застосування та проектування таких конструктивних елементів. Для остаточного висновку щодо застосування деревобетонних конструкцій необхідно провести ще низку експериментальних та теоретичних досліджень.

Ключові слова

дерево, бетон, несуча здатність, деформативність

Повний текст

pdf

Посилання

  1. Демчина Б. Г., Главацький Є. В., Корвін В. Г. та ін. Визначення несучої здатності металевих наскріз¬них колон за центрального стиску. Збірник наукових праць НУ «Львівська політехніка». 2012. С. 56 – 59.
  2. Zastosowanie niekonwencjonalnego zbrojenia w elementach piano- i gazobetonowych / Famulyak Yu.et all. 61 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB, 20-25 września 2015, Bydgoszcz-Krynica: Wybrane zagadnienia konstrukcji i materialow budowlanych oraz geotechniki. Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, 2015. S. 45-53.
  3. Пролітний пінобетонний елемент: пат. u2013 08856. Україна: МПК Е04С 5/02 (2006.01). № 86799; заявл. 15.07.2013; опубл. 10.01.2014, Бюл. № 1.
  4. Демчина Б. Г., Пелешко І. Д., Іванейко В. М. та ін. Випробування стику балки зі сталевих тонко¬стінних профілів. Вісник Одеської державної академії будівництва і архітектури. 2013. Вип. 47. С. 269 – 274.
  5. Досвід виготовлення дощатоклеєних балок, армованих неметалевою арматурою / Демчина Б. Г. та ін. Вісник Донбаської національної академії бу¬дівництва та архітектури: сучасні будівельні ма¬теріали, конструкції та інноваційні технології зведення будівель і споруд. 2010. Вип. 85. Макіївка, 2010.
  6. С. 193 – 197.
  7. Демчина Б., Черевко М., Прокоп’юк В. Дослідження міцності та деформативності скляних бал¬кових конструкцій. Вісник Львівського національного аграрного університету: архітектура і сільськогос-подарське будівництво. 2014. № 15. С. 51 – 56.
  8. Фамуляк Ю. Є., Бурченя С. П. Експериментально-теоретичні дослідження несучої здатності та деформативності сталебетонних балок, армованих сталевим просічно-витяжним листом. Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди: зб. наук. праць НУВГП. 2014. Вип. 29. Рівне: Вид-во НУВГП, 2014. С. 70 – 77.
  9. Фамуляк Ю. Є., Клименко Ф. Є., Барабаш В. М. Міцність сталебетонних балок з торцевими анкерами в зоні дії поперечних сил: монографія. Львів: ЛДАУ, 2006. 117 с.