КОНСОЛІДАЦІЯ ЗЕМЕЛЬ В УМОВАХ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

new site

Даний сайт більше не оновлюється!
Новий сайт журналу знаходиться за адресою https://visnyk.lnup.edu.ua/

 

КОНСОЛІДАЦІЯ ЗЕМЕЛЬ В УМОВАХ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

М. Богіра, к. е. н.
Львівський національний аграрний університет

http

Анотація

У статті розкриваються труднощі, які виникли за роки проведення земельної реформи в Україні щодо використання цілісними крупних земельних масивів. Обґрунтовується необхідність розробки і прийняття Закону України «Про консолідацію земель», який стане складовою ефективного управління земельними ресурсами в умовах удосконалення ринкових відносин, сприятиме екологізації виробництва, сталому розвитку та соціальній відповідальності агровиробників, організації раціонального і найбільш ефективного використання землі, що є в інтересах власника, користувача і суспільства загалом.

У статті доведено, що консолідація земель прискорить зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення і відкриття повноцінного ринку земель, що в результаті дасть поштовх до вдосконалення управління земельними ресурсами в умовах ринкових відносин і розвитку сільсько-господарської галузі України.

Пришвидшити процеси запровадження консолідації земель при проведенні землеустрою можна за умови активного впровадження ГІС-технологій у практику управління земельними ресурсами та використання ринкових інструментів розвитку земельних відносин.

Ключові слова

земельна реформа, консолідація земель, управління земельними ресурсами, ринкові відносини, мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення

Повний текст

pdf

Посилання

  1. Проект Закону України «Про обіг земель сільськогосподарського призначення» від 13.12.2016 р. № 5535. URL: http://rada.gov.¬ua/pls/zweb2/webproc4 _1?pf3511=60724.
  2. Шворак А. М. Консолідація земель сільсько¬гос¬подарського призначення: автореф. дис. … д-ра екон. наук. Київ, 2016. 52 с.
  3. Щодо відповідності законодавству України укладення договорів міни земельних ділянок: науково-правова експертиза при Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України від 26.02.2007 р. № 126/39. URL: http://www.yurradnik.com.ua/club/club. php?action=4&id=38.
  4. Мартин А. Консолідація земель сільськогос¬подарського призначення в Україні: механізм здійснення. URL: https://zsu.org.ua/andrij-martin/92-2011-06-14-08-46-34.
  5. Богіра М. Вплив ринкової економіки на раціональне використання земель. Збалансоване природокористування. 2017. № 1. С. 88-91.
  6. Деякі питання удосконалення управління в сфері використання та охорони земель сільськогос-подарського призначення державної власності та розпорядження ними: Постанова КМУ від 7 черв. 2017 р. № 413. Урядовий кур’єр. 2017. 17 черв. № 112.
  7. Хвесик М. А., Голян В. А. Інституціональна модель природокористування в умовах глобальних викликів: монографія. Київ: Кондор, 2007. 480 с.
  8. Довідник із землеустрою / за ред. Л. Я. Новакоського. 4-те вид., перероб. і допов. Київ: Аграр. наука, 2015. 492 с.