ЕСТЕТИЧНЕ СПРИЙНЯТТЯ АРХІТЕКТУРНИХ ФОРМ ІНТЕР’ЄРУ БУДІВЕЛЬ

new site

Даний сайт більше не оновлюється!
Новий сайт журналу знаходиться за адресою https://visnyk.lnup.edu.ua/

 

ЕСТЕТИЧНЕ СПРИЙНЯТТЯ АРХІТЕКТУРНИХ ФОРМ ІНТЕР’ЄРУ БУДІВЕЛЬ

Н. Савчак, к. т. н.
Львівський національний аграрний університет
Р. Савчак, аспірант
Національний університет «Львівська політехніка»

http

Анотація

Розглянуто естетичне сприйняття архітектурних форм інтер’єрів визначних будівель світу та України. Одна з основних проблем естетичного сприйняття архітектурних форм інтер’єру – характер формування емоційного впливу проектованого замкненого простору на людину, на її естетичне сприйняття, зв'язок з навколишнім середовищем. Проблеми естетичного сприйняття архітектурних форм вивчала низка вчених, зокрема: Ю.Г. Божко, В.Л. Глазычев, В.Я.Даниленко, М.І. Яковлєв. Висновки та рекомендації більшості досліджень потребують принципового перегляду, оскільки їх проводили в умовах державно-адміністративного регулювання економічних відносин. Проектування форм інтер’єру будівель здійснювали без поліпшення комфортності їх сприйняття. Проведення такого дослідження зумовлене необхідністю висвітлити сучасний стан проблеми та пріоритетні композиційні моменти в історії будівництва інтер’єрів. Завдання нашого дослідження – звернути увагу на важливість висвітлення сучасного етапу естетичного сприйняття архітектурних форм інтер’єру будівель, визначити пріоритетні композиційні моменти в історії будівництва інтер’єрів. У літературі з історії будівництва стародавнього світу детально висвітлені форми інтер’єрів будівель. Такі форми були по-своєму логічні й виправдані функціонально, конструктивно й естетично, відповідали умовам свого часу. Як відомо, основний історичний досвід засвоєння геометричних ідей у мистецтві пов’язаний з теорією пропорцій. На підставі проведеного аналізу можна дійти висновку, що архітектурні форми інтер’єрів будівель та їх естетичне, емоційне сприйняття цікавили наших попередників, але вони приділяли недостатньо уваги комфортності перебування в них людини. Вони вміло вибирали форми інтер’єрів будівель, їх пропорції та оздоблення, вдало використовували аркові купольні конструкції перекриття, але не завжди поєднували композиційно-геометричну архітектонічну закономірність форми, масштабності і змісту в інтер’єрах громадських споруд.

Ключові слова

естетичне сприйняття, форми інтер’єру, інтер’єр будівель, комфортність

Повний текст

pdf

Посилання

  1. Божко Ю. С. Эстетические свойства архитектуры. Моделировоние и проектирование. Киев: Будівельник, 1990. 144 с.
  2. Глазычев В. Л. Эволюция творчества в архитектуре. Москва: Стройиздат, 1986. 494 с.
  3. Даниленко В. Я. Основи дизайну: навч. посіб. Київ: ІЗМН, 1996. 92 с.
  4. Яковлєв М. І. Геометричні принципи художнього формоутворення: дис. … д-ра техн. наук: 05.01.03. Київ, 1999. 415 с.
  5. Афанасьев К. Н. Построение архитектурной формы древнерусскими зодчими. Москва: Изд-во АН СССР, 1956. 112 с.
  6. Бартенев И. А. Форма и конструкция в архитектуре. Ленинград: Стройиздат, 1968. 208 с.
  7. Савчак Н. С. Геометричні принципи коригу¬вання форми навчальних аудиторій за показниками сприйняття інформації: дис. … канд. техн. наук: 05.01.03. Київ, 2001. 206 с.
  8. Киев. Москва: Стройиздат, 1975. 263 с. (Архитектура городов-героев).
  9. Лотвин Г. Н. Киев. По архитектурным памятникам Києва. Очерк. Изд. 3-е, дополн. Москва: Искусство, 1982. 138 с.
  10. Вуйцик В. С., Липка Р. М. Зустріч зі Льво¬вом: путівник / художн. О. І. Дмитрієв, Б. Р. Пікуцький. Львів: Каменяр, 1987. 175 с.