МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ НЕСУЧОЇ ЗДАТНОСТІ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ПЕРЕРІЗІВ, ПОХИЛИХ ДО ПОЗДОВЖНЬОЇ ОСІ

new site

Даний сайт більше не оновлюється!
Новий сайт журналу знаходиться за адресою https://visnyk.lnup.edu.ua/

 

МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ НЕСУЧОЇ ЗДАТНОСТІ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ПЕРЕРІЗІВ, ПОХИЛИХ ДО ПОЗДОВЖНЬОЇ ОСІ

А. Мазурак, к. т. н.
І. Ковалик, асистент
В. Михайлечко, старший викладач
Львівський національний аграрний університет

http

Анотація

Подано методики розрахунку залізобетонних балок за несучою здатністю похилих перерізів. Розглянуто пропозиції щодо розрахунку несучої здатності перерізів, похилих до поздовжньої осі залізо-бетонних елементів, за методиками чинних нормативних документів, розробки міжнародних будівельних журналів, а також пропозицій розрахунку вітчизняними науковцями. Здійснено порівняльний аналіз результатів розрахунку та експериментальних даних за несучою здатністю залізобетонних перерізів, похилих до поздовжньої осі, зроблено відповідні висновки і порівняння міцнісних характеристик дослідних балок із власних досліджень.

Показано результат теоретично-експериментальних досліджень на основі розрахунку міжнародного європейського будівельного журналу 162-TDF, розрахункової моделі, запропонованої Є. М. Бабичем, О. І. Корнійчуком та чинних нормативних документів ДБН В.2.6-98:2009 і ДСТУ Б В.2.6-156:2010.

Ключові слова

залізобетонна балка, несуча здатність, поперечне армування, похилі перерізи

Повний текст

pdf

Посилання

  1. Бабич Є. М. Методика випробування підсилених за похилими перерізами згинальних залізобетонних елементів при малоциклових наван¬таженнях високого рівня. Науково-технічні проблеми сучасного залізобетону: міжвід. наук.-техн. зб. Київ: ДП НДІБК, 2011. Вип. 74, кн. 1. С. 172-179.
  2. ДСТУ Б В.2.6-156:2010. Бетонні та залізо¬бетонні конструкції з важкого бетону. Правила проектування. Київ: Мінрегіонбуд України, 2011. 116 с.
  3. ДБН В.2.6-98:2009. Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення. Київ: Мінрегіонбуд України, 2011. 71 с.
  4. СНиП 2.03.01-84*. Бетонные, железобетонные конструкции. Москва: ЦИТП Госстроя СССР, 1989. 77 с.
  5. Корнійчук О. І. Експериментальні дослідження несучої здатності похилих перерізів згинальних залізо-бетонних елементів при дії малоциклових знако¬змін¬них навантажень. Ресурсоекономні матеріали, конс¬т¬рукції будівлі та споруди: зб. наук. пр. Рівне, 2008. Вип. 16, ч. 2. С. 217-222.
  6. Eurocode 2: Design of concrete structures – Part 1-1: General rules for buildings: EN 1992-1-1:2004 €. [approved2004-04-16]. Bagneux: GEN National Members, 2004. 225 p.
  7. RILEM TC 162-TDF, Test and design methods for steel fib rereinforced concrete: bending test. Bagneux: RILEM, 2002.
  8. RILEM TC 162-TDF, Test and design methods for steel fib rereinforced concrete: sigma-epsilon-design method. Bagneux: RILEM, 2003.