ПРОБЛЕМИ ГАРМОНІЗАЦІЇ АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ПОКРАЩАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ

new site

Даний сайт більше не оновлюється!
Новий сайт журналу знаходиться за адресою https://visnyk.lnup.edu.ua/

 

ПРОБЛЕМИ ГАРМОНІЗАЦІЇ АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ПОКРАЩАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ

Р. Кюнцлі, к. філол. н.
А. Степанюк, к. арх.
Львівський національний аграрний університет

http

Анотація

Створення окремих екопоселень в Україні не вирішує проблеми гармонізації архітектурного середовища та покращання екологічного стану території через відсутність виробництва, яке б також мало функціонувати за законами гармонії людини і природи.

Гармонізація архітектурного середовища українського села та покращання екологічного стану сільських територій вимагають комплексного вирішення цієї проблеми, що передбачає такі кроки: надання українським селянам максимум свободи у виробничій діяльності; створення в селі середнього класу; відновлення історично-еволюційним шляхом створеної системи розселення; розпланування сільських поселень на основі регіональних традицій українського села; будівництво об’єктів переробки шкідливих відходів та державний контроль за їх функціонуванням; підтримка на законодавчому та фінансовому рівнях використання альтернативних джерел енергії; створення розгалуженої сітки пунктів прийому та утилізації сміття.

Одним із найважливіших завдань для оздоровлення агропромислового виробництва є створення та підтримка середнього класу, який у всіх розвинутих країнах є запорукою зростання та стабільності економіки. В Україні необхідно налагодити вітчизняне виробництво та технічну експлуатацію малої сільськогосподарської техніки.

Важлива складова відродження українського села та збільшення робочих місць у ньому – сприяння розвитку зеленого туризму та сільського туризму.

В Україні глибока демографічна криза, особливо це відчувається в селі. Повернути молодь у село, забезпечити її роботою, покращити культурно-побутові умови – першочергове завдання нашої держави. Тут великі надії та сподівання покладають на проведення адміністративно-територіальної реформи. Необхідно також удосконалити та реалізувати програму підтримки молодих і багатодітних сімей.

Ключові слова

сільське розселення, гармонізація архітектурного середовища, екопоселення, сільські території, покращання екологічного стану

Повний текст

pdf

Посилання

  1. Аграрна реформа в Україні. Законодавчі акти і нормативно-методичні документи (1990-1996) / за ред. акад. УААН М. Зубця. Київ, 1996. 332 с.
  2. Найвище в світі! Відвідайте рідне місто сиру «Емменталь». URL: https://4travel.jp/travelogue/10850176 //4travel.jp.
  3. Рай на землі вже збудовано. «Місто сонця» – латвійське поселення Аматціемс (фото). URL: http://vsviti.com.ua/makepeaple/39824.
  4. Родове помістя. Родові помістя України. Інформаційний портал Співдружності творців родових помість. URL: http://www.rpu.org.ua/index.php/uk/ rodove-pomistia.
  5. Степанюк А. В. Моделі перспективного розвитку архітектурно-планувальної структури цент¬ральних сіл первинної системи розселення. Вісник Львівсь¬кого національного аграрного університету: архі¬тек-тура і сільськогосподарське будівництво. 2009. № 10. С. 183–189.
  6. Степанюк А. В. Організація нових та реконст¬рукція існуючих житлових формувань сельбищної території села в умовах проведення аграрної реформи. Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: архітектура. 2000. № 410. С. 259-264.