ВПОРЯДКУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ НОВОСТВОРЕНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ. РОЗМІЩЕННЯ ВИРОБНИЧИХ ЦЕНТРІВ І НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

new site

Даний сайт більше не оновлюється!
Новий сайт журналу знаходиться за адресою https://visnyk.lnup.edu.ua/

 

ВПОРЯДКУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ НОВОСТВОРЕНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ. РОЗМІЩЕННЯ ВИРОБНИЧИХ ЦЕНТРІВ І НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

Ю. Шкурченко, к. т. н.
З. Котик, к. т. н.
Національний університет “Львівська політехніка”

http

Анотація

У кожному населеному пункті міського чи сільського типу є певні виробничо-промислові підприємства, і залежно від їх територіального розміщення відносно житлової забудови створюються відповідний санітарно-гігієнічний стан, умови праці і побуту мешканців.

Процес перебудови наявних і будівництва нових населених пунктів відбувається за принципом зонування їх території, який увійшов у теорію і практику планування населених пунктів.

У кожному господарстві необхідно проводити організацію території, і використання земель має відбуватися з урахуванням екологічних вимог – щодо ґрунтів, рельєфу, забрудненості території, обмежень, зумовлених ландшафтними особливостями, заходами з освоєння і поліпшення сільськогосподарських угідь.

Проект організації території враховує специфічні особливості новостворених підприємств у викорис-танні земель різних форм власності, якими користується новостворене господарство, а також імовірні зміни у землекористуванні у зв'язку з подальшим його розвитком і подрібненням у перехідний період.

Впорядкування території орних земель новостворених сільськогосподарських підприємств полягає у створенні територіальних умов для підвищення культури землеробства, відновлення і примноження родючості ґрунтів і на цій основі збільшення валового виробництва сільськогосподарської продукції, а також раціонального використання техніки і трудових ресурсів.

Визначено основні напрями збільшення обсягів виробництва продукції на землях сільськогос-подарського призначення. Для захисту ґрунтів від ерозії, відтворення їх родючості і підвищення урожайності рекомендовано застосовувати контурно-меліоративну організацію території, яка поєднує технологічні прийоми вирощування сільськогосподарських культур та диференціацію земельного фонду за групами земель.

Ключові слова

впорядкування територій, сільськогосподарські угіддя, реформовані сільсько¬господарські підприємства, земельна ділянка, землекористування, землеволодіння

Повний текст

pdf

Посилання

 1. Земельний кодекс України, 2001. URL: http://Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її./laws.
 2. Про землеустрій: Закон України, 2003. URL: http://Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її./laws.
 3. Про Державний земельний кадастр: Закон України, 2011. URL: http://Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її./laws.
 4. Про охорону навколишнього середовища: Закон України, 1991. URL: http://Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її./laws.
 5. Про основи містобудування: Закон України, 1992. URL: http://Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її./laws.
 6. Про планування і забудову територій: Закон України, 2000. URL: http://Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її./laws.
 7. Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів СН 17396 № 173-96: наказ Міністра охорони здоров'я від 19.06.1996 р. URL: https://dnaop.com/html/2375/doc-DСП_173-96.
 8. Державні будівельні норми. ДБН 360-92 Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень. URL: http://dbn.co.ua/load/normativy/dbn/dbn_360_92_ua/1-1-0-116.
 9. Ступень М. Г. Використання земель населених пунктів. Львів: ЛДАУ, 2000. 359 с.
 10. Мицай М. А., Пастернак В. І. Формування системи землекористувань сільськогосподарських під-приємств в процесі земельної реформи. Львів: ЛДАУ, 1997. 31 с.
 11. Третяк А. М. Основи організації ефективного використання землі фермерськими господарст¬вами. Чернівці: Від Дністра до Карпат, 1992. 88 с.
 12. Заставний Ф. Д. Населення України. Львів: Край, 1993. 224 с.