Агрономія №23 - 2019
This page is hosted for free by zzz.com.ua, if you are owner of this page, you can remove this message and gain access to many additional features by upgrading your hosting to PRO or VIP for just 41.60 UAH.
Do you want to support owner of this site? Click here and donate to his account some amount, he will be able to use it to pay for any of our services, including removing this ad.

Агрономія №23

Титульний аркуш | Зміст

РОЗДІЛ 1 ЕКОЛОГІЯ


Екологічна оцінка вмісту Плюмбуму та Кадмію в рослинному опаді та ґрунтах Яворівського національного природного парку

Снітинський В., Хірівський П., Корінець Ю.

pdf

5-10


Оцінка можливості використання породних відвалів вугільних шахт у регіональних екологічних мережах

Зубов А.

pdf

11-18


Екологічний моніторинг гідрологічних умов Язівського сірчаного рудника Львівської області

Снітинський В., Зеліско О., Хірівський П., Корінець Ю., Кректун Б.

pdf

19-22


Вплив туристичної діяльності на екологічний стан міста Львова

Гілета Л.

pdf

23-27


Екотуристична рекреаційна діяльність Яворівського національного природного парку

Лисак Г., Біляк М., Годованець О., Любинець І., Хірівський П., Панас Н.

pdf

28-33


Системний підхід в агроекології: дослідницький і навчальний аспекти

Снітинський В., Гнатів П., Зинюк О., Корінець Ю, Дацко Т.

pdf

34-40


РОЗДІЛ 2 ЗЕМЛЕРОБСТВО


Зміна поживного режиму дерново-підзолистого ґрунту за вирощування ріпаку озимого в короткоротаційній сівозміні

Григорів Я., Стельмах О.

pdf

41-44


Врожайність і якість бульб картоплі залежно від способу передсадивного обробітку ґрунту в умовах Західного Лісостепу

Бінерт Б., Шувар І., Корпіта Г.

pdf

45-48


РОЗДІЛ 3 РОСЛИННИЦТВО


Урожайність і якість зерна озимої пшениці сорту Кубус залежно від норм добрив

Лихочвор В.

pdf

49-52


Кореляційний звʼязок урожайності з елементами її структури у гібридів картоплі залежно від рівня мінерального живлення

Дудар І., Влох В., Литвин О., Бомба М., Дудар О.

pdf

53-56


Продуктивність фенхеля звичайного сорту Чернівецький 3 за різних строків сівби

Дмитрик П.

pdf

57-60


Шкодочинність бур’янів в посівах соняшника в умовах Лівобережного Степу України

Гаврилюк Ю., Мацай Н.

pdf

61-66


Урожайність зерна гороху залежно від елементів системи удобрення

Андрушко М., Лихочвор В., Андрушко О.

pdf

67-71


Симбіотична азотфіксація бобово-злакових травосумішок

Карбівська У.

pdf

72-76


Продуктивність льону-довгунцю в насіннєвих посівах залежно від біологічних особливостей сорту й строків збирання

Шувар А.

pdf

77-81


Вплив строків сівби та застосування гербіцидів на продуктивність розторопші плямистої в умовах Прикарпаття

Мельничук Т., Сендецький В., Кифорук І., Стельмах О., Жирун Г., Харук І.

pdf

82-87


Особливості формування продуктивності сої залежно від удобрення

Панасюк Р., Панасюк О., Дацко Т., Борисюк В.

pdf

88-92


Структура врожаю сортів ячменю ярого залежно від норми мінерального удобрення

Бомба М., Дудар І., Литвин О., Потопляк О., Тучапський О.

pdf

93-96


Формування гербологічного стану агроценозу короткої ротації Західного Лісостепу України

Шувар І., Корпіта Г., Бінерт Б., Бойко І.

pdf

97-102


Ріст, розвиток і продуктивність сортів люпину білого в умовах Правобережного Лісостепу України

Панцирева Г.

pdf

103-111


Вплив оптимізації живлення на продуктивність ярих олійних культур на чорноземі південному в зоні Степу України під впливом біопрепаратів

Гамаюнова В., Хоненко Л., Москва І., Кудріна В., Глушко Т.

pdf

112-118


РОЗДІЛ 4 ПЛОДООВОЧІВНИЦТВО


Особливості ідентифікації сортів Lactuca sativa L. var. angustana jrish

Лещук Н., Коховська І., Башкатова О., Дидів О., Дидів І.

pdf

119-123


Основоположні засади ягідництва

Рожко І.

pdf

124-128


Вивчення клонових підщеп груші у розсаднику в умовах Західного Лісостепу України

Гулько В., Гулько Б.

pdf

129-132


Помідори: гібриди та їхня урожайність

Стефанюк С.

pdf

133-136


РОЗДІЛ 5 СЕЛЕКЦІЯ І НАСІННИЦТВО


Результати створення фітофторостійких форм картоплі з іншими цінними господарськими ознаками

Завірюха П., Неживий З., Коновалюк М.

pdf

137-142


Оцінка вихідних ліній перцю солодкого для створення гетерозисних гібридів в умовах плівкових теплиць

Михайличенко В., Горкуценко В., Куліков Ю., Василенко І.

pdf

143-146


Формування ознакової колекції конюшини повзучої як джерела вихідного матеріалу для селекції

Перегрим О.

pdf

147-151


Особливості впливу регуляторів росту рослин на насіннєву продуктивність ліній батьківських компонентів гібридів кукурудзи

Буряк С.

pdf

152-158


РОЗДІЛ 6 ЗАХИСТ РОСЛИН


Захист пшениці озимої від хвороб і шкідників

Косилович Г., Голячук Ю.

pdf

159-163


Ідентифікація та вивчення антагоністичних особливостей грибів – деструктантів целюлози щодо збудника фузаріозної гнилі коренеплодів цукрових буряків

Карась І., Невмержицька О., Плотницька Н., Павлюк І.

pdf

164-169


Грибні хвороби сої в умовах навчально-наукового центру Львівського національного аграрного університету

Голячук Ю., Косилович Г.

pdf

170-172


Множинна стійкість до хвороб у міжродових гібридах

Джордж Федак, Даун Чи, Колін Хіберт, Том Фетч, Брент Маккаллум, Ален Сюе, Венгванд Као

pdf

173-176


РОЗДІЛ 7 АГРОХІМІЯ І ГРУНТОЗНАВСТВО


Ґрунтознавство й агрохімія у Львівському національному аграрному університеті крізь призму століть

Гнатів П., Снітинський В.

pdf

177-183


Значення органічних добрив у системі удобрення культур польової сівозміни

Господаренко Г., Черно О., Чередник А.

pdf

184-190


Роль і значення ґрунтознавчої науки у розвитку соціальної сфери суспільства

Позняк С.

pdf

191-195


Оптимізація живлення картоплі за вирощування в умовах Південного степу України

амаюнова В., Хоненко Л., Іскакова О., Гирля Л., Пилипенко О.

pdf

196-201


Предикативні ґрунтові картографічні матеріали як елемент сучасних великомасштабних обстежень

Дмитрук Ю., Черлінка В., Демид І.

pdf

202-206


Особливо цінні ґрунти Сокальського пасма

Гаськевич В., Пшевлоцький М., Михальченко Г.

pdf

207-211


Вплив систем удобрення на забезпеченість чорнозему звичайного рухомими формами npk залежно від способів його обробітку

Погромська Я.

pdf

212-221


Динаміка рухомих форм фосфору в довгостроковому польовому експерименті з добривами на карбонатному чорноземі Молдови

Iндоiту Д. М., Iндоiту Д. Д.

pdf

222-224


Біологічна оцінка ефективності використання екологічно безпечних систем удобрення за вирощування пшениці озимої

Дубицька А., Качмар О., Дубицький О., Вавринович О.

pdf

225-228


Вплив біодеструктору стерні на поживний режим грунту

Панфілова А., Гамаюнова В.

pdf

229-233


Вплив систем удобрення на динаміку нестабільних гумусових речовин в короткоротаційних сівозмінах

Качмар О., Вавринович О., Дубицька А., Дубицький О., Щерба М.

pdf

234-237


Методологія визначення інтенсивності дихання ґрунтів та емісійні втрати вуглецю агроландшафтами Лівобережного полісся наприкінці періоду вегетації рослин

Трофименко П., Трофименко Н., Веремеєнко С., Борисов Ф.

pdf

238-243


Генетична типологія ґрунтів Східних Карпат у зв’язку з антропогенними процесами

Гнатів П.

pdf

244-248


Закономірності зміни висоти рослин та формування урожайності ячменю ярого під впливом мінеральних добрив і позакореневих підживлень у Західному Лісостепу

Вега Н.

pdf

249-252


Вплив тривалого удобрення і періодичного вапнування на динаміку окисно-відновного потенціалу ясно-сірого лісового поверхнево оглеєного ґрунту під кукурудзою

Оліфір Ю. М., Гавришко О. С., Партика Т. В.

pdf

253-256


Продуктивність сої залежно від рівня мінерального удобрення на темно-сірих опідзолених ґрунтах

Пархуць Б. І.

pdf

257-260


Порівняльна ефективність різних систем удобрення на темно-сірому опідзоленому ґрунті Західного регіону

Полюхович М.

pdf

261-264


РОЗДІЛ 8 ТВАРИННИЦТВО


Вплив структури раціону на жирнокислотний склад молочного жиру корів

Павкович С., Вовк С., Бальковський В., Огородник Н., Іванків М., Сірко Я.

pdf

265-267


Біологічні і токсикологічні ефекти хрому (vi) в організмі тварин і людини

Cкаб О.

pdf

268-271


Вплив Плюмбуму на експресію протеїнів теплового шоку (hsp70 і hsc70) у зябрах та печінці коропа

Онисковець М., Лопотич Н.

pdf

272-275


титулка Агро