Економіка АПК №25 - 2018

Титульний аркуш | Зміст

Розділ 1 АГРАРНА ПОЛІТИКА І ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН В АПК


Особливості концентрації виробництва та її вплив на ефективність функціонування сільськогосподарських підприємств

Яців І.

pdf

5-12


Універсальний спосіб оцінювання ефекту, отриманого від реалізації інвестиційних проектів на будь-який рік їхнього життєвого циклу

Гавука І.

pdf

13-15


Форсайт-дослідження в економічній політиці держави

Руліцька К.

pdf

16-20


Виробничі сільськогосподарські кооперативи Львівщини: сучасний стан, проблеми та шляхи їхнього подолання

Ільчук В.

pdf

21-25


Теоретичні і практичні аспекти формування раціональних розмірів концентрації виробництва продукції скотарства

Шиян Н.

pdf

26-31


Фермерство як новий елемент соціогосподарської системи в архітектоніці аграрної сфери

Корчинський І.

pdf

32-36


Напрями державної підтримки господарств населення

Федик О.

pdf

37-39


Розвиток інноваційного потенціалу аграрного сектору економіки України

Зеліско Н., Мельник В.

pdf

40-43


Конкурентний ринок у теплопостачанні

Станько Т.

pdf

44-47


Розвиток інформаційного суспільства і освіта

Іваницький І.

pdf

48-50


Проблеми експорту продукції сільського господарства України на ринки Європейського Союзу

Янишин Я.

pdf

51-55


Актуальні аспекти вдосконалення кооперації українських агровиробників відповідно до міжнародного досвіду

Андрушко Р., Мирончук З.

pdf

56-59


Розділ 2 ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ, ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОГО МЕХАНІЗМУ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ТА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО ПІДПРИЄМСТВ


Важливість використання фінансового моніторингу в ході здійснення фінансового контролінгу

Шолудько О., Онисько C., Грицина О.

pdf

61-64


Оптимізація процесу управління фінансовими ресурсами суб’єктів господарювання

Східницька Г., Содома Р.

pdf

65-69


Витрати, доходи і фінансові результати як об’єкти облікової політики підприємства

Брик Г., Ціцька Н., Поверляк Т.

pdf

70-74


Розвиток системи недержавного пенсійного забезпечення в Україні

Колодій А.

pdf

75-79


Розділ 3 ЕФЕКТИВНІСТЬ ГАЛУЗЕЙ І ПРОДУКТОВИХ КОМПЛЕКСІВ


Нішеві культури: досвід зарубіжних країн у часниківництві

Черевко І.

pdf

81-86


Значення органічного сільського господарства у системі розвитку сільських територій

Милованов Є.

pdf

87-98


Стан, тенденції та ефективність рослинництва у Буському районі Львівської області

Щербата І.

pdf

99-102


Сільський туризм як один із напрямів розвитку сільських територій

Хомич Н.

pdf

103-106


Розвиток туризму на міжнародному рівні

Дудяк Р., Піскун О., Бугіль С.

pdf

107-113


Становлення та розвиток ресторанного бізнесу в Україні

Дудяк P., Польнюк X., Більський І.

pdf

114-118


Стратегічні аспекти менеджменту логістичних систем у бурякоцукровому підкомплексі АПК

Ліщинська І.

pdf

119-121


Створення доданої вартості для традиційних локальних високоякісних продуктів: на прикладі квасолі Ясь

Антонюк Г.

pdf

122-125


Розділ 4 ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ РЕСУРСІВ АПК


Інституціональні засади планування сталого використання земель сільськогосподарського призначення

Грещук Г., Бочко О.

pdf

127-131


Розділ 5 РОЗВИТОК МАРКЕТИНГУ В АПК


Маркетинг туризму та його особливості

Дудяк Р., Березівська О., Бугіль С., Грабовський Р.

pdf

133-138


Маркетингові комунікації в інноваційному розвитку туризму

Дудяк Р., Гошко О., Дадак О.

pdf

139-143


Взаємозв’язок і вплив елементів інфраструктури аграрного ринку на процес реалізації сільськогосподарської продукції

Оліщук П.

pdf

144-148


Маркетингова цінова політика на ринку туристичних послуг

Дудяк Р., Березівська О., Бугіль С.

pdf

149-154


Напрями розвитку ТЗОВ «РСП «ШУВАР» в умовах кооперації

Булик О.

pdf

155-157


Розділ 5 СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ


Соціальна звітність компаній як інструмент соціально відповідального бізнесу

Сиротюк Г., Янковська К.

pdf

159-162


Мотиваційні процеси в аграрних підприємствах

Кохана Т., Пархуць М.

pdf

163-167


Реформування пенсійної системи України

Грицина О., Шолудько О.

pdf

168-171