Агроінженерні дослідження № 18 2014 р.

new site

Даний сайт більше не оновлюється!
Новий сайт журналу знаходиться за адресою https://visnyk.lnup.edu.ua/

 

Агроінженерні дослідження № 18

 

Титульний аркуш | Зміст

Розділ 1. Управління проектами та програмами


Використання методик аналізу небезпек процесів для вдосконалення управління охороною праці

Городецький І., Березовецький А., Городецька Н., Мазур І., Сафонов С.

pdf

3-6


Проблеми та чинники ініціалізації інноваційних проектів і програм розвитку агропромислових підприємств в умовах невизначеності

Флис І.

pdf

6-10


Аналіз відхилень вартості під час реалізації проектів з оптимізації виробничої структури підприємств лісового господарства

Оліфер О.

pdf

10-14


Вплив продукту на конфігурацію проектів з виробництва біодизеля

Степований В.

pdf

15-21


Розділ 2. Механізовані технологічні процеси


Динаміка ґрунтообробного агрегату моделюванням парціальних прискорень в неусталеному режимі роботи

Лебедєв А., Артьомов М.

pdf

22-31


Теоретичний розрахунок скреперної установки для прибирання гною при безприв’язному утриманні великої рогатої худоби

Ікальчик М.

pdf

31-37


Промислове виробництво органічних, органо-мінеральних та гранульованих добрив на основі сапропелів

Русаков Д., Дідух В., Том'юк В.

pdf

37-42


Перероблення органічних відходів на біогаз

Войтович І.

pdf

42-46


Розрахунок сили опору деформації ґрунту під дією робочого органа глибокорозпушувача

Лабатюк Ю., Алієв Е.

pdf

46-52


Польові дослідження прямолінійності рядків просапної культури

Чорна Т.

pdf

52-56


Про доцільність глибокого обробітку ґрунту способом копання

Мітков Б., Чорна Т., Мітков В., Дацер А.

pdf

56-61


Розширення технологічних можливостей ручних струшувачів плодів

Крупич Р.

pdf

61-68


Генезис винаходів з машинного доїння

Грицаєнко Л., Грицаєнко В., Кондур С., Голуб Г.

pdf

68-74


Шляхи вдосконалення конструкцій стрічкових конвеєрів

Коруняк П., Баранович С., Ковальчук Т., Форнальчик Є.

pdf

74-78


Аналіз конструкцій валяльних машин для виробництва повстяних виробів з грубої вовни

Лиходід В., Павленко С., Івлєв В.

pdf

78-86


Теоретичне дослідження розділення дрібнонасіннєвих сумішей у пневмоелектричному каналі

Ковалишин С., Ніщенко І., Ковальчик Ю., Дадак В.

pdf

86-95


Підвищення ефективності системи сервоконтролю ротаційного пластинчастого вакуумного насоса доїльної установки

Линник Ю., Павленко С.

pdf

96-99


Багатофакторне моделювання відкачування повітря в системі "доїльний стакан – пульсатор”

Дмитрів І.

pdf

99-105


Розділ 3. Робочі процеси і виконавчі органи машин


Формування технологічних систем в агропромисловому комплексі

Дідух В., Шолудько П.

pdf

106-112


Синтез гвинтових конвеєрів з гнучкими робочими органами

Гевко І., Ляшук О., Клендій В.

pdf

112-121


Система автоматичного підресорювання сидіння водія транспортного засобу

Дацюк Р., Божок А., Дацюк О.

pdf

121-128


Оптимізація конструкційних параметрів гвинта гранулятора кормів

Братішко В.

pdf

128-135


Дослідження кінематики та енергосилових параметрів сипкого вантажу у конвеєрі із гофрованим робочим органом

Ляшук О., Дячун А., Тарасюк Ю.

pdf

135-148


Результати досліджень траєкторій руху насінин ріпаку по похилій рухомій площині

Швець О., Дуганець В.

pdf

148-152


Механіко-математична модель процесу розвантаження лопаті барабанного робочого органа аератора гноє-компостної суміші

Павленко С.

pdf

152-160


Результати експериментальних досліджень удосконаленого роторного кавітаційного диспергатора

Луц П., Січкарь А., Доруда С., Лиходід В., Заблудченко В., Ковальов І.

pdf

160-166


Розрахунок конструктивно-силових параметрів гвинтових завантажувачів

Гудь В., Комар Р., Клендій В., Тарасюк Ю.

pdf

166-171


Математична модель геометричних параметрів насінин пшениці

Кузьмінський Р., Соколовський О., Шеремета Р.

pdf

171-176


Визначення кінематичних зв'язків, кута зламу піврам і швидкостей коліс трактора шарнірно з’єднаного компонування

Антощенков Р.

pdf

177-182


Методика визначення об’єму жолобків котушкового висівного апарата

Крупич О., Левко С., Крупич Р.

pdf

182-188


Методологічні аспекти оцінки якості функціонування кукурудзозбиральних комбайнів

Кузенко Д., Кузенко Л.

pdf

188-195


Метод розрахунку демпфування коливної системи автомобільного транспорту

Куліченко А.

pdf

195-205


Бгс-40 – біогенераторна станція нового покоління

Поляковська Л., Ващенко В.

pdf

206-212


Дослідження характеристик електронного регулятора дизеля

Габрієль Ю., Щур Т., Ковальчик Ю., Ющик Н., Сірий О.

pdf

212-217


Розділ 4. Конструювання, виготовлення, ремонт та відновлення техніки АПК


Спосіб кругового заплавлення кільцевої канавки циліндра і методика визначення тріщиностійкості кільцевого шва

Когут М., Гуменюк Р., Форнальчик Є.

pdf

218-224


Наближені рівняння стійкості руху пружного циліндра при осьових стискальних навантаженнях

Банах І., Колінько М.

pdf

224-230


Організаційно-виробнича сумісність процесів ремонту різних об’єктів у спільному потоці

Кузьмінський Р., Стукалець І.

pdf

231-238


Інгібування корозії механічно активованої поверхні алюмінію

Хлопик О., Зінь І., Соколовський О.

pdf

238-245


Аналітичне дослідження кінематики просторового механізму

Ніщенко І., Коруняк П., Ніщенко І.

pdf

245-250


Ефективний метод проектування вузькосмугового оптичного фільтра

Мягкота С., Білий Я., Кушнір О., Гущак Р., Вовк О.

pdf

250-253


Основні аспекти побудови моделі дії лазерного імпульсу, потужність якого змінна в часі

Семерак В., Косарчин В.

pdf

253-258


Експериментальна установка для дослідження пар тертя роторів вакуумного насоса роторного типу

Сиротюк В., Березовецька О., Березовецький С., Шацький В.

pdf

258-262


Температура на плямах фактичного контакту при гальмуванні

Семерак В., Ніщенко І., Пономаренко О.

pdf

262-266


Особливості розточування кільцевих канавок у корпусних деталях сільськогосподарських машин

Гудь В., Гевко І., Гупка А., Босюк П.

pdf

266-272


Термонапружений стан в околі локальної ділянки фрикційного контакту

Семерак В., Косарчин В.

pdf

272-275


Технологічні передумови виготовлення профільних гвинтових робочих органів сільськогосподарських машин

Кучвара І.

pdf

276-281


Термоокисна деструкція полімерів у мастильно-охолоджувальних технологічних середовищах

Уйгелій Г.

pdf

282-288


Дослідження економічної ефективності використання пневмомембранного пульсатора доїльного апарата попарного доїння

Баранович С.

pdf

288-293


Розділ 5. Енергетика та автоматика в АПК


Ефективність підвищення потужності фотоелектричного модуля плоским дзеркальним концентратором

Гальчак В., Сиротюк С., Татомир А., Кузницький І.

pdf

294-301


Математичне моделювання електромагнітних процесів стартер-генератора електроенергетичної установки на базі газокомпресорної станції

Василів К., Герман А., Левонюк В., Ошурко І.

pdf

301-310


Узгодження енергозабезпечення об’єктів з потенціалом відновлюваних джерел енергії стосовно західного регіону України

Сиротюк С.

pdf

310-316


Теоретичні передумови обґрунтування параметрів машин для брикетування рослинної сировини у відкритому каналі

Чучман В.

pdf

317-326


Дослідження параметрів та режимів роботи повітряно-гравійного акумулятора в конвективній геліосушарці

Гальчак В., Коробка С.

pdf

326-336


Вдосконалення сіткової моделі календарного плану проекту з врахуванням параметричної і структурної невизначеностей

Назимко В.

pdf

336-344


Розділ 6. Технічний прогрес за кордоном


Анализ эксплуатации и развития биогазовой энергетики в аграрном секторе республики беларусь

Дашков В., Костюкевич С., Сосинович В.

pdf

345–350


Energy market in poland and in european union

Borowski P.

pdf

350–353


Опыт международного сотрудничества в создании гибридных систем энергоснабжения объектов

Войцицка-Мигасюк Д., Хоховский А., Сиротюк С.

pdf

354–362


титулка Агро.інж. досл.