Агроінженерні дослідження № 18 2014 р.
This page is hosted for free by zzz.com.ua, if you are owner of this page, you can remove this message and gain access to many additional features by upgrading your hosting to PRO or VIP for just 41.60 UAH.
Do you want to support owner of this site? Click here and donate to his account some amount, he will be able to use it to pay for any of our services, including removing this ad.

Агроінженерні дослідження № 18

 

Титульний аркуш | Зміст

Розділ 1. Управління проектами та програмами


Використання методик аналізу небезпек процесів для вдосконалення управління охороною праці

Городецький І., Березовецький А., Городецька Н., Мазур І., Сафонов С.

pdf

3-6


Проблеми та чинники ініціалізації інноваційних проектів і програм розвитку агропромислових підприємств в умовах невизначеності

Флис І.

pdf

6-10


Аналіз відхилень вартості під час реалізації проектів з оптимізації виробничої структури підприємств лісового господарства

Оліфер О.

pdf

10-14


Вплив продукту на конфігурацію проектів з виробництва біодизеля

Степований В.

pdf

15-21


Розділ 2. Механізовані технологічні процеси


Динаміка ґрунтообробного агрегату моделюванням парціальних прискорень в неусталеному режимі роботи

Лебедєв А., Артьомов М.

pdf

22-31


Теоретичний розрахунок скреперної установки для прибирання гною при безприв’язному утриманні великої рогатої худоби

Ікальчик М.

pdf

31-37


Промислове виробництво органічних, органо-мінеральних та гранульованих добрив на основі сапропелів

Русаков Д., Дідух В., Том'юк В.

pdf

37-42


Перероблення органічних відходів на біогаз

Войтович І.

pdf

42-46


Розрахунок сили опору деформації ґрунту під дією робочого органа глибокорозпушувача

Лабатюк Ю., Алієв Е.

pdf

46-52


Польові дослідження прямолінійності рядків просапної культури

Чорна Т.

pdf

52-56


Про доцільність глибокого обробітку ґрунту способом копання

Мітков Б., Чорна Т., Мітков В., Дацер А.

pdf

56-61


Розширення технологічних можливостей ручних струшувачів плодів

Крупич Р.

pdf

61-68


Генезис винаходів з машинного доїння

Грицаєнко Л., Грицаєнко В., Кондур С., Голуб Г.

pdf

68-74


Шляхи вдосконалення конструкцій стрічкових конвеєрів

Коруняк П., Баранович С., Ковальчук Т., Форнальчик Є.

pdf

74-78


Аналіз конструкцій валяльних машин для виробництва повстяних виробів з грубої вовни

Лиходід В., Павленко С., Івлєв В.

pdf

78-86


Теоретичне дослідження розділення дрібнонасіннєвих сумішей у пневмоелектричному каналі

Ковалишин С., Ніщенко І., Ковальчик Ю., Дадак В.

pdf

86-95


Підвищення ефективності системи сервоконтролю ротаційного пластинчастого вакуумного насоса доїльної установки

Линник Ю., Павленко С.

pdf

96-99


Багатофакторне моделювання відкачування повітря в системі "доїльний стакан – пульсатор”

Дмитрів І.

pdf

99-105


Розділ 3. Робочі процеси і виконавчі органи машин


Формування технологічних систем в агропромисловому комплексі

Дідух В., Шолудько П.

pdf

106-112


Синтез гвинтових конвеєрів з гнучкими робочими органами

Гевко І., Ляшук О., Клендій В.

pdf

112-121


Система автоматичного підресорювання сидіння водія транспортного засобу

Дацюк Р., Божок А., Дацюк О.

pdf

121-128


Оптимізація конструкційних параметрів гвинта гранулятора кормів

Братішко В.

pdf

128-135


Дослідження кінематики та енергосилових параметрів сипкого вантажу у конвеєрі із гофрованим робочим органом

Ляшук О., Дячун А., Тарасюк Ю.

pdf

135-148


Результати досліджень траєкторій руху насінин ріпаку по похилій рухомій площині

Швець О., Дуганець В.

pdf

148-152


Механіко-математична модель процесу розвантаження лопаті барабанного робочого органа аератора гноє-компостної суміші

Павленко С.

pdf

152-160


Результати експериментальних досліджень удосконаленого роторного кавітаційного диспергатора

Луц П., Січкарь А., Доруда С., Лиходід В., Заблудченко В., Ковальов І.

pdf

160-166


Розрахунок конструктивно-силових параметрів гвинтових завантажувачів

Гудь В., Комар Р., Клендій В., Тарасюк Ю.

pdf

166-171


Математична модель геометричних параметрів насінин пшениці

Кузьмінський Р., Соколовський О., Шеремета Р.

pdf

171-176


Визначення кінематичних зв'язків, кута зламу піврам і швидкостей коліс трактора шарнірно з’єднаного компонування

Антощенков Р.

pdf

177-182


Методика визначення об’єму жолобків котушкового висівного апарата

Крупич О., Левко С., Крупич Р.

pdf

182-188


Методологічні аспекти оцінки якості функціонування кукурудзозбиральних комбайнів

Кузенко Д., Кузенко Л.

pdf

188-195


Метод розрахунку демпфування коливної системи автомобільного транспорту

Куліченко А.

pdf

195-205


Бгс-40 – біогенераторна станція нового покоління

Поляковська Л., Ващенко В.

pdf

206-212


Дослідження характеристик електронного регулятора дизеля

Габрієль Ю., Щур Т., Ковальчик Ю., Ющик Н., Сірий О.

pdf

212-217


Розділ 4. Конструювання, виготовлення, ремонт та відновлення техніки АПК


Спосіб кругового заплавлення кільцевої канавки циліндра і методика визначення тріщиностійкості кільцевого шва

Когут М., Гуменюк Р., Форнальчик Є.

pdf

218-224


Наближені рівняння стійкості руху пружного циліндра при осьових стискальних навантаженнях

Банах І., Колінько М.

pdf

224-230


Організаційно-виробнича сумісність процесів ремонту різних об’єктів у спільному потоці

Кузьмінський Р., Стукалець І.

pdf

231-238


Інгібування корозії механічно активованої поверхні алюмінію

Хлопик О., Зінь І., Соколовський О.

pdf

238-245


Аналітичне дослідження кінематики просторового механізму

Ніщенко І., Коруняк П., Ніщенко І.

pdf

245-250


Ефективний метод проектування вузькосмугового оптичного фільтра

Мягкота С., Білий Я., Кушнір О., Гущак Р., Вовк О.

pdf

250-253


Основні аспекти побудови моделі дії лазерного імпульсу, потужність якого змінна в часі

Семерак В., Косарчин В.

pdf

253-258


Експериментальна установка для дослідження пар тертя роторів вакуумного насоса роторного типу

Сиротюк В., Березовецька О., Березовецький С., Шацький В.

pdf

258-262


Температура на плямах фактичного контакту при гальмуванні

Семерак В., Ніщенко І., Пономаренко О.

pdf

262-266


Особливості розточування кільцевих канавок у корпусних деталях сільськогосподарських машин

Гудь В., Гевко І., Гупка А., Босюк П.

pdf

266-272


Термонапружений стан в околі локальної ділянки фрикційного контакту

Семерак В., Косарчин В.

pdf

272-275


Технологічні передумови виготовлення профільних гвинтових робочих органів сільськогосподарських машин

Кучвара І.

pdf

276-281


Термоокисна деструкція полімерів у мастильно-охолоджувальних технологічних середовищах

Уйгелій Г.

pdf

282-288


Дослідження економічної ефективності використання пневмомембранного пульсатора доїльного апарата попарного доїння

Баранович С.

pdf

288-293


Розділ 5. Енергетика та автоматика в АПК


Ефективність підвищення потужності фотоелектричного модуля плоским дзеркальним концентратором

Гальчак В., Сиротюк С., Татомир А., Кузницький І.

pdf

294-301


Математичне моделювання електромагнітних процесів стартер-генератора електроенергетичної установки на базі газокомпресорної станції

Василів К., Герман А., Левонюк В., Ошурко І.

pdf

301-310


Узгодження енергозабезпечення об’єктів з потенціалом відновлюваних джерел енергії стосовно західного регіону України

Сиротюк С.

pdf

310-316


Теоретичні передумови обґрунтування параметрів машин для брикетування рослинної сировини у відкритому каналі

Чучман В.

pdf

317-326


Дослідження параметрів та режимів роботи повітряно-гравійного акумулятора в конвективній геліосушарці

Гальчак В., Коробка С.

pdf

326-336


Вдосконалення сіткової моделі календарного плану проекту з врахуванням параметричної і структурної невизначеностей

Назимко В.

pdf

336-344


Розділ 6. Технічний прогрес за кордоном


Анализ эксплуатации и развития биогазовой энергетики в аграрном секторе республики беларусь

Дашков В., Костюкевич С., Сосинович В.

pdf

345–350


Energy market in poland and in european union

Borowski P.

pdf

350–353


Опыт международного сотрудничества в создании гибридных систем энергоснабжения объектов

Войцицка-Мигасюк Д., Хоховский А., Сиротюк С.

pdf

354–362


титулка Агро.інж. досл.