Архітектура і сільськогосподарське будівництво № 17 2016

new site

Даний сайт більше не оновлюється!
Новий сайт журналу знаходиться за адресою https://visnyk.lnup.edu.ua/

 

Титульний аркуш | Зміст

Розділ 1. АНАЛІТИЧНІ ТА ЧИСЛОВІ МЕТОДИ В МЕХАНІЦІ ТА ФІЗИЦІ РУЙНУВАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ І КОНСТРУКЦІЙ


МЕТОД РОЗРАХУНКУ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ТОНКИХ КРИВОЛІНІЙНИХ ПЛИТ

Делявський М., Росіньські К.

pdf

3-12


ВПЛИВ ХАРАКТЕРУ ЗМІНИ ТЕПЛОФІЗИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ БЕТОНУ НА ТЕМПЕРАТУРНІ ПОЛЯ КОНСТРУКЦІЙ ПІД ЧАС ВИЗНАЧЕННЯ ЇХ ВОГНЕСТІЙКОСТІ

Боднар Ю., Бар В., Мазурак Р.

pdf

12-19


КОНЦЕНТРАЦІЯ МЕРИДІАЛЬНИХ НАПРУЖЕНЬ У ВКЛЮЧЕННІ ПІД ЧАС РОЗТЯГУ

Бубняк Т.

pdf

19-23


ВИКОРИСТАННЯ ТЕОРІЇ ПОВЕРХОНЬ ДРУГОГО ПОРЯДКУ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ДАШКА ВХОДУ АДМІНІСТРАТИВНОЇ БУДІВЛІ ПО ВУЛ. ЧМОЛИ У М. ЛЬВОВІ

Гнатюк О., Косарчин В., Фамуляк Я., Задорожний Б.

pdf

23-28


ОБЧИСЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТАРНИХ ДІЛЬНИКІВ ЦІЛОЧИСЕЛЬ-НИХ МАТРИЦЬ

Кузніцька Б.

pdf

28-33


ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ КРАЙГІНГА ДЛЯ АПРОКСИМАЦІЇ РЕЛЬЄФУ

Островський А.

pdf

33-41


Розділ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ДІАГНОСТИКА РОБОТИ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ І КОНСТРУКЦІЙ


ЗБІРНІ КАРКАСИ БАГАТОПОВЕРХОВИХ БУДИНКІВ ІЗ НЕРЕГУЛЯРНОЮ СІТКОЮ КОЛОН І ЗМІННОЮ ВИСОТОЮ ПОВЕРХІВ

Гнідець Б.

pdf

42-48


ЗВАРНА СІТКА ЯК ЕЛЕМЕНТ АРМУВАННЯ ЗГИНАНИХ КОМПЛЕКСНИХ ЕЛЕМЕНТІВ З НІЗДРЮ-ВАТИХ БЕТОНІВ

Демчина Б., Фамуляк Ю., Бурченя С.

pdf

49-58


ВПЛИВ КОНВЕК-ТИВНОГО ТЕПЛООБМІНУ ЛАЗЕРНОГО ОПРОМІНЕННЯ ЗА ДОСЛІД-ЖЕННЯ ТЕРМІЧНОГО РОЗТРІСКУВАННЯ БЕТОНУ

Добрянський І., Добрянська Л., Грицевич А., Грицина О.

pdf

58-65


ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРМЕТРІВ ФІБРОВОГО АРМУВАННЯ З ВИКОРИСТАНОГО ПОЛІЕТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТУ

Білозір В.

pdf

66-71


ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІД-ЖЕННЯ РОБОТИ МЕТАЛОДЕРЕВ’ЯНИХ ЕЛЕМЕНТІВ НА СТИСК

Боднарчук Т., Коваль О.

pdf

72-76


ОБСТЕЖЕННЯ ТА ПІДСИЛЕННЯ АВАРІЙНОЇ ДЕВ’ЯТИ-ПОВЕРХОВОЇ ЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ ПО ВУЛ. ДАНЬШИНА, 52 У М. ЛУЦЬКУ

Караван В.

pdf

77-84


ДЕФОРМАТИВНІСТЬ ПІДСИЛЕНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ НА ДІЛЯНКАХ ДІЇ МАКСИМАЛЬНИХ ПОПЕРЕЧНИХ СИЛ

Мазурак А., Ковалик І., Артеменко В., Михайлечко В.

pdf

84-91


ТHE USAGE OF TECHNOLOGICAL RESIDUES OF STEEL SHEET PRODUCTS AS A WORK SHEET ARMATURE OF CONCRETE STRUCTURES

Shmyh R.

pdf

91-96


ВИКОРИСТАННЯ ЛЕГКИХ СТАЛЕВИХ ТОНКОСТІННИХ КОНСТРУКЦІЙ У СУЧАСНОМУ БУДІВНИЦТВІ

Райхенбах Т., Безрука С.

pdf

96-100


ОГЛЯД МОЖЛИВОСТЕЙ БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО ВИМІРЮВАННЯ ПРОФІЛЮ ВІТРОВОГО ТИСКУ НА ВИСОТНИХ ОБ’ЄКТАХ

Лопатка С., Яворська Л.

pdf

100-106


ВИПРОБУВАННЯ КЕРАМЗИТО-БЕТОННИХ ПЛИТ ПЕРЕКРИТТЯ З ЕФЕКТИВНИМИ ВСТАВКАМИ

Вознюк Л., Демчина Б., Собчак-Пястка Ю.

pdf

107-115


МЕТОДИ ОЦІНКИ НЕСУЧОЇ ЗДАТНОСТІ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ НА ДІЛЯНКАХ ДІЇ МАКСИМАЛЬНИХ ПОПЕРЕЧНИХ СИЛ

Ковалик І.

pdf

116-123


Розділ 3. ТЕОРІЯ АРХІТЕКТУРИ, МІСТОБУДУВАННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ СІЛЬСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ


ПРОБЛЕМИ АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНОЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ СІЛЬСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ В УМОВАХ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ РЕФОРМИ

Степанюк А., Кюнцлі Р.

pdf

124-128


ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЕЛЬ У ПРОСТОРІ ПОМІЖ НАСЕЛЕНИМИ ПУНКТАМИ

Савчак Н., Савчак Р.

pdf

129-132


ПЛАНУВАННЯ ТА ЗАБУДОВА ГРОМАДСЬКИХ ЦЕНТРІВ СІЛЬСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ

Сільник О., Партика Р.

pdf

132-138


РОЛЬ ВОДНИХ КОМПОЗИЦІЙ У СТРИЙСЬКОМУ ПАРКУ М. ЛЬВОВА

Волошенко О.

pdf

138-143


ОРГАНІЗАЦІЯ І ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

Баранович А.

pdf

143-147


ГЕНЕЗА ПАЛАЦУ У СТРУКТУРІ СЕЛА ПІДГІРЦІ

Смолинець В.

pdf

147-151


ПРОЕКТУВАННЯ МАРШРУТИЗАЦІЇ ЕКСПОЗИЦІЇ ФРАГМЕНТІВ АРХІТЕКТУРНИХ ПАМ’ЯТОК В УРБАНІСТИЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Сафонова Т.

pdf

151-158


ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ СТВОРЕННЯ ОБ’ЄКТІВ ТА ПРОСТОРІВ ДЛЯ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ В МІСТАХ

Федячко К.

pdf

159-165


СУЧАСНЕ ЖИТТЯ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ФОРТЕЦІ «ТУСТАНЬ»

Матвіїшин В., Сільник О.

pdf

165-169


АГРООСЕЛЯ ЯК ІНФРАСТРУКТУРНА ОСНОВА СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ

Козак Г.

pdf

169-173


титулка Буд