Архітектура і сільськогосподарське будівництво № 18 2017
This page is hosted for free by zzz.com.ua, if you are owner of this page, you can remove this message and gain access to many additional features by upgrading your hosting to PRO or VIP for just 41.60 UAH.
Do you want to support owner of this site? Click here and donate to his account some amount, he will be able to use it to pay for any of our services, including removing this ad.

Титульний аркуш | Зміст

Розділ 1. АНАЛІТИЧНІ ТА ЧИСЛОВІ МЕТОДИ В МЕХАНІЦІ ТА ФІЗИЦІ РУЙНУВАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ І КОНСТРУКЦІЙ


АНАЛІЗ ДЕФОРМАЦІЙНИМ МЕТОДОМ НОРМАЛЬНИХ ПЕРЕРІЗІВ СТАЛЕБЕТОННИХ БАЛОК ІЗ ЗМІШАНИМ АРМУВАННЯМ

Боднар Ю., Волинець М.

pdf

3-8


КОНЦЕНТРАЦІЯ НАПРУЖЕНЬ ПІД ЧАС КРУЧЕННЯ

Бубняк Т., Фамуляк Ю.

pdf

8-11


ДОСЛІДЖЕННЯ ТОЧНОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ НОРМАЛЬНИХ ПЕРЕВИЩЕНЬ МЕТОДОМ GNSS

Віват А.

pdf

11-19


MODELING OF THE STRESSED-DEFORMED CONDITION OF REINFORCED CONCRETE BEAMS IN SIMULTAN EOUS INFLUENCE OF AGGRESSIVE ENVIRONMENT AND LOADING

Shmyh R.

pdf

19-28


МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОДУКТИВНОСТІ БІОГАЗОВОЇ УСТАНОВКИ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНОГО ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ

Дмитрів В., Дмитрів Г.

pdf

28-33


Розділ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ДІАГНОСТИКА РОБОТИ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ І КОНСТРУКЦІЙ


ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ МІНЕРАЛІЗУВАЛЬНИХ ДОДАТКІВ НА ВЛАСТИВОСТІ СИЛІЦІЙОРГА¬НІЧНИХ КОМПОЗИЦІЙ

Артеменко В., Яковчук Р., Демчина Х.

pdf

34-40


УТВОРЕННЯ І РОЗКРИТТЯ ПОХИЛИХ ТРІЩИН КОМБІНО¬ВАНО АРМОВАНИХ СТАЛЕФІБРОБЕТОННИХ ЗГИНАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Білозір В.

pdf

40-47


ОГЛЯД СУЧАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ СТАЛЕБЕТОННИХ ТА СТАЛЕЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ

Бурченя С.

pdf

48-52


ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДИК ВИЗНАЧЕННЯ НЕСУЧОЇ ЗДАТНОСТІ БУРОНАБИВНИХ ЗАЛІЗОБЕ¬ТОННИХ МІКРОПАЛЬ

Гнатюк О., Лапчук М.

pdf

52-56


РОЗРАХУНКОВА МОДЕЛЬ ІЗОТРОПНОЇ ПЛИТИ, ЗМІЦНЕНОЇ ПРОСТОРОВОЮ ФЕРМОЮ

Делявський М., Буханєц Д.

pdf

56-65


РОЗВ’ЯЗОК МОДЕЛІ ПЕРЕМІЩЕННЯ ПАЛІ НА ПРИКЛАДІ ДВОШАРОВОГО ЗВ’ЯЗНОГО ПИЛУВАТО-ГЛИНИСТОГО ҐРУНТУ

Добрянський І., Гнатюк О., Лапчук М., Івчук М.

pdf

66-70


ПОНЯТТЯ КАПІТАЛЬНОСТІ В БУДІВНИЦТВІ

Добрянський І., Корчинський Р.

pdf

70-75


ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПОШКОДЖЕНОСТІ МАТЕРІАЛУ НА НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН ЗГИНАЛЬНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Дорофєєв В., Зінченко А., Целікова А.

pdf

75-82


АНАЛІЗ ПІДСИЛЕНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЗА НЕСУЧОЮ ЗДАТНІСТЮ ПОХИЛИХ ПЕРЕРІЗІВ ЗА РІЗНИМИ МЕТОДИКАМИ

Мазурак А., Ковалик І., Михайлечко В., Андрушків О.

pdf

82-88


ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЛОКАЛЬНОГО ОХОЛОДЖЕННЯ НА РОБОТУ ЗВАРНИХ З’ЄДНАНЬ

Добрянський І., Добрянська Л., Грицевич А., Мацик В.

pdf

88-92


ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРУ ДЕФОРМАЦІЙ СТАЛЕБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЗА ДІЇ ПІДВИЩЕНИХ ТЕМПЕРАТУР

Добрянський І., Добрянська Л., Грицевич А., Скрипець Р.

pdf

93-97


ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ РОЗРАХУНКОВОЇ СХЕМИ ТАЛЕЗАЛІЗОБЕТОННОЇ БАЛКОВОЇ КОНСТРУКЦІЇ ЗА ДІЇ ПЕРІО-ДИЧНИХ ТЕПЛОВИХ ВПЛИВІВ

Грицевич А.

pdf

97-103


ОЦІНКА РІЗНОПЛАНОВОСТІ ПІДХОДІВ ДО РОЗРАХУНКУ ВИСОТНОЇ КОНСТРУКЦІЇ З УРАХУВАННЯМ РЕАЛЬНОГО ПРОФІЛЮ ВІТРОВОГО ТИСКУ ВІДПОВІДНО ДО НОРМ РІЗНИХ КРАЇН

Лопатка С.

pdf

103-109


ВИПРОБУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ЗРАЗКІВ ПОЛОГОЇ СТРУКТУРНО-ВАНТОВОЇ ОБОЛОНКИ ЗІ СУЦІЛЬНИМ НИЖНІМ ПОЯСОМ

Стороженко Л., Гасій Г.

pdf

109-115


Розділ 3. ТЕОРІЯ АРХІТЕКТУРИ, МІСТОБУДУВАННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ СІЛЬСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ


САДИ НА ШТУЧНИХ ОСНОВАХ У ПЛАНУВАННІ СУЧАСНИХ МІСТ

Сільник О.

pdf

116-119


АРХІТЕКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ ЗМІШАНИХ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

Баранович А., Баранович Л.

pdf

119-122


РОЛЬ ФОНТАНІВ У МІСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ М. ЛЬВОВА

Волошенко О.

pdf

123-127


ПРИРОДНО-ЛАНДШАФТНІ ЧИННИКИ У РОЗПЛАНУВАННІ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА

Гнесь Л.

pdf

127-132


УМАНЩИНА, СОФІЇВКА. СТРУКТУРА ТА КОМПОЗИЦІЯ

Єгоров Ю.

pdf

132-138


ДЕКОРАТИВНЕ СКЛО В МІСЬКОМУ ПРОСТОРІ ЛЬВОВА

Задорожний Б.

pdf

139-145


ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ПІД ЧАС ЗВЕДЕННЯ КОМЕРЦІЙНИХ ОБ’ЄКТІВ АРХІТЕКТУРИ В УКРАЇНІ

Райхенбах Т., Боднарчук Т., Безрука С., Височенко А.

pdf

145-148


ХРАМ ЯК САКРАЛЬНА ПАРАДИГМА НАРОДУ

Кюнцлі Р., Степанюк А.

pdf

149-154


СВІРЗЬКИЙ ЗАМОК, ЙОГО ВПЛИВ ТА ЗНАЧЕННЯ В АРХІТЕКТУРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ СЕЛА, ПРИСТО¬СУВАННЯ ДО СУЧАСНИХ ПОТРЕБ

Смолинець В., Партика Р.

pdf

154-157


титулка Буд