Агроінженерні дослідження № 21 2017 р.

new site

This site is no longer updated!
The new website of the magazine is located at https://visnyk.lnup.edu.ua/

 

Агроінженерні дослідження № 21

 

Титульний аркуш | Зміст

Розділ 1. ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАТЕРІАЛІВ І СИРОВИНИ


ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ВІДДІЛЕННЯ ДОМІШОК НАСІННЯ ВАЖКОВІДДІЛЮВАНИХ БУР’ЯНІВ ВІД ПОСІВНОГО МАТЕРІАЛУ РІПАКУ

Ковалишин С., Дадак В., Шеремета Р., Соколюк В., Доманюк П., Яромій Р.

pdf

3-8


ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНА СИСТЕМА ОПЕРАТИВНОГО МОНІТОРИНГУ СТАНУ ҐРУНТОВОГО СЕРЕДОВИЩА КОНСТРУКЦІЇ ОЛЕКСАНДРА БРОВАРЦЯ

Броварець О.

pdf

9-29


ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПЛОДІВ ЛІСОВИХ ГОРІХІВ

Гошко З., Крупич О., Крупич Р.

pdf

30-37


ФОРМУВАННЯ АСКОРБІНОВОЇ КИСЛОТИ В ЯГОДАХ СУНИЦІ САДОВОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ВПЛИВУ АБІОТИЧНИХ ЧИННИКІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ВИСОКОЯКІСНИХ ПРОДУКТІВ ПЕРЕРОБКИ

Заморська І., Гіджеліцький В.

pdf

38-43


ВПЛИВ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СОЇ НА ПРОЦЕС ЇЇ ЗБИРАННЯ

Гошко З., Панасюк О., Панасюк Р., Гошко О.

pdf

44-50


ХАРАКТЕР ЗМІНИ ТВЕРДОСТІ ҐРУНТУ НА ГЛИБИНІ ЗАГОРТАННЯ НАСІННЯ

Аніскевич Л., Росамаха Ю.

pdf

51-57


Розділ 2. РОБОЧІ ПРОЦЕСИ ТА МАШИНИ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА


РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ КОЕФІЦІЄНТА ПРОХОДЖЕННЯ КОРЕНЕПЛОДІВ

Барановський В., Паньків М., Теслюк В., Онищенко В.

pdf

58-69


ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ РОБОЧОГО ОРГАНА НА ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ КОЛИВНОГО ЖИВИЛЬНИКА

Коруняк П., Баранович С., Власюк І.

pdf

70-75


ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТОМИХ ЗАТРАТ СПОЖИВАНОЇ ПОТУЖНОСТІ КОМБІНОВАНОГО ГВИНТОВОГО КОНВЕЄРА

Пилипець М., Паньків В.

pdf

76-90


КІНЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ РОБОТИ РОТОРНОГО УДАРНОГО СТРУШУВАЧА ВОЛОСЬКИХ ГОРІХІВ

Крупич С., Крупич О., Кузенко Д., Левко С.

pdf

91-100


ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЖОРСТКОСТІ ГНУЧКОГО ЕЛЕМЕНТУ ЗВОРУШУВАЧА РОТАЦІЙНОЇ КОСАРКИ

Семен Я.

pdf

101-106


ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ НОЖА ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ СТРИЖНЯ З ГОЛОВОК КАПУСТИ

Швець О., Власюк І., Федорина Д.

pdf

107-113


МАШИНА ДЛЯ САДІННЯ ЗУБКІВ ЧАСНИКУ

Кузенко Д., Семен О.

pdf

114-118


СТРУКТУРНО-МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДУ МЕХАНІЗМУ ЗАВАНТАЖЕННЯ ПОДРІБНЮВАЧА КОРМІВ

Гречин Д., Дробот І., Сокач В.

pdf

119-123


МОДЕРНІЗАЦІЯ ТА АНАЛІЗ РОБОТИ ДРОБАРОК ЗЕРНОВИХ ПРОДУКТІВ

Буртак В., Кохана Т., Гуменюк Р., Шеремета Р.

pdf

124-128


КОМПЛЕКТ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ПРИСКОРЕНЬ

Крупич Р.

pdf

129-133


АНАЛІЗ МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ ОЦІНКИ ПАРАМЕТРІВ СУЧАСНИХ СИСТЕМ ДОЇННЯ

Дмитрів І., Красниця Б.

pdf

134-140


КІНЕМАТИКА ПОДРІБНЕННЯ ПЛАСТА РОТОРАМИ КОМБІНОВАНОГО ПЛУГА

Василинич М., Панцир Ю.

pdf

141-147


Розділ 3. ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ ТА СИСТЕМИ В АГРОІНЖЕНЕРІЇ


ОБГРУНТУВАННЯ КОЕФІЦІЄНТА ПОГОДНОСТІ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ДОБОВОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ МАШИННО-ТРАКТОРНИХ АГРЕГАТІВ

Тимочко В., Луб П., Падюка Р.

pdf

148-154


ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗБИРАННЯ ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО НА ТЕРИТОРІЇ ПІВНІЧНОГО ПОЛІССЯ

Дідух В., Онюх Ю., Ягелюк С.

pdf

155-161


ВПЛИВ ОБСТАВИН НА ФОРМУВАННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ СИТУАЦІЙ АГРАРНОГО

Городецький І., Мазур І., Городецька Н., Березовецький А.

pdf

162-166


Розділ 4. ЕНЕРГЕТИКА АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ


АНАЛІЗ НЕУСТАЛЕНИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПРОЦЕСІВ У ФРАГМЕНТІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОЇ СИСТЕМИ НА ОСНОВІ КЛАСИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО МОДЕЛЮВАННЯ

Чабан А., Левонюк В.

pdf

167-176


ДОСЛІДЖЕННЯ ВТРАТ У ЛІНІЇ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ 10 кВ СКОЛІВСЬКОГО РЕМ

Чумакевич В., Лапинський В.

pdf

177-183


МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ АСИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА З ВНУТРІШНЬОЮ ЄМНІСНОЮ КОМПЕНСАЦІЄЮ

Герман А.

pdf

184-189


Розділ 5. НАДІЙНІСТЬ І ТЕХНІЧНИЙ СЕРВІС МАШИН


ВПЛИВ ДІАМЕТРА ПОРОШКОВОГО ДРОТУ НА МІКРОГЕТЕРОГЕННІСТЬ ТА АБРАЗИВНУ ЗНОСОСТІЙКІСТЬ ЕЛЕКТРОДУГОВИХ ПОКРИТТІВ

Студент М., Калахан О., Головчук М., Задорожна Х., Занько Б.

pdf

190-197


ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНОХІМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ НА ПОВЕРХНЯХ ТЕРТЯ ДЕТАЛЕЙ, ВИГОТОВЛЕНИХ ЗІ СПЛАВІВ НА ОСНОВІ ЗАЛІЗА, МЕТОДОМ ЕЛЕКТРОДНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Шолудько Я., Шолудько В., Гуменюк Р.

pdf

198-207


ВПЛИВ МОДИФІКУВАННЯ ПОВЕРХНІ СПЛАВУ Ti-6Al-4V НА ЙОГО КОРОЗІЙНО-МЕХАНІЧНЕ РУЙНУВАННЯ

Калахан О., Веселівська Г., Задорожна Х., Дзьоба Ю. Лакіш О.

pdf

208-216


ЗАЛИШКОВІ НАПРУЖЕННЯ У ЗВАРНИХ З’ЄДНАННЯХ ТА ЗНАЧЕННЯ МЕЖІ ВИТРИВАЛОСТІ

Семерак В., Пономаренко О., Косарчин В.

pdf

216-219


АБРАЗИВНА ЗНОСОСТІЙКІСТЬ ПЛАЗМОЕЛЕКТРОЛІТНИХ ШАРІВ НА ОСНОВІ КОРУНДУ, СИНТЕЗОВАНИХ НА АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВАХ ТА ЕЛЕКТРОДУГОВИХ ПОКРИТТЯХ

Студент М., Калахан О., Посувайло В., Гвоздецький В., Сірак Я., Гнатів Б.

pdf

220-226

титулка Агро.інж. досл.