ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПЛОДІВ ЛІСОВИХ ГОРІХІВ

new site

This site is no longer updated!
The new website of the magazine is located at https://visnyk.lnup.edu.ua/

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПЛОДІВ ЛІСОВИХ ГОРІХІВ

З. Гошко, О. Крупич, Р. Крупич

Анотація

Фізико-механічні властивості плодів лісових горіхів є важливими показниками, які слід враховувати в їх післязбиральному обробітку, адже надалі всі плоди піддаються механічній дії: руйнуванню оболонки, відділенню ядра, очищенню, транспортуванню, зберіганню тощо. Для виконання поставлених завдань була розроблена програма експериментальних досліджень, яка передбачала визначення таких фізико-механічних властивостей горіхів фундука сорту Каталонський, що добре зарекомендував себе в країнах Європи і добре культивується в західних областях України:

- масових і розмірних показників (маса, довжина, ширина, товщина);

- роботи, що затрачається на руйнування оболонки та ядра горіха.

Ключові слова

лісові горіхи, фізико-механічні властивості, розмірні показники

Повний текст

pdf

Посилання

  1. Крупич О. М., Левко С. І., Крупич Р. О. Кінематичний аналіз роботи роторного ударного струшувача грецьких горіхів. Вісник Львівського національного аграрного університету : Агроінженерні дослідження. 2017. № 21. С. 134-140.
  2. Крупич О. М., Левко С. І., Крупич Р. О. Спосіб визначення об’єму тіл неправильної форми. Вчені ЛНАУ виробництву : каталог інноваційних розробок. 2014. № 14. С. 63.
  3. Крупич Р. О. Дослідження вагових показників плодів горіхоплідних культур. Вісник Львівського національного аграрного університету : Агроінженерні дослідження. 2013. № 17.
  4. Сатіна Г. М. Потенціал промислового виробництва грецького горіха в Україні та шляхи його ефективного використання. URL : http://disser.com.ua/content/241007.html/
титулка Агро.інж. досл.