ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ВІДДІЛЕННЯ ДОМІШОК НАСІННЯ ВАЖКОВІДДІЛЮВАНИХ БУР’ЯНІВ ВІД ПОСІВНОГО МАТЕРІАЛУ РІПАКУ

new site

This site is no longer updated!
The new website of the magazine is located at https://visnyk.lnup.edu.ua/

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ВІДДІЛЕННЯ ДОМІШОК НАСІННЯ ВАЖКОВІДДІЛЮВАНИХ БУР’ЯНІВ ВІД ПОСІВНОГО МАТЕРІАЛУ РІПАКУ

С. Ковалишин, к. т. н.
В. Дадак, к. т. н.
Р. Шеремета, аспірант
В. Соколюк, лаборант
П. Доманюк,
Львівський національний аграрний університет
Р. Яромій, к. с.-г. н.
Стрийський коледж Львівського НАУ

http:...

Анотація

Під час підготовки посівного матеріалу в багатьох випадках не забезпечується його якісна очистка, велика кількість кондиційних насінин культури потрапляє у відходи або з них неможливо відділити домішки бур’янів. На лабораторній вазі MYA 11.4Y “Radwag” було зважено 250 насінин ріпаку сорту Атлант і 250 насінин бур’яну підмаренника. У результаті проведених досліджень встановлено неможливість розділення насіння цих рослин за масою внаслідок перекриття нормальних кривих розподілу практично у всьому діапазоні вимірювань.

Ключові слова

ріпак, маса, відділення домішок

Повний текст

pdf

Посилання

  1. Бардин Я. Б. Ріпак: від сівби до переробки. Київ : Світ, 2000. 108 с.
  2. Богомолов О. В. Наукове обґрунтування енергозберігаючих процесів та обладнання для сепарації харчової сипкої сировини : автореф. дис. … канд. техн. наук. Харків, 2006. 21 с.
  3. Бредихін В. В. Обґрунтування параметрів процесу вібропневмовідцентрового розділення насіннєвих сумішей за густиною насіння : автореф. дис. … канд. техн. наук. Харків, 2003. 21 с.
  4. Бушуев Н. М. Семяочистительные машины. Теория, конструкция и расчёт. – Москва : Машгиз, 1962. 238 с.
  5. Дринча В. М. Исследование сепарации семян и разработка машинных технологий их подготовки. Воронеж : Изд-во НПО «МЭДОК», 2006. 384 с.
  6. Дуганець В. І. Обґрунтування конструктивно-технологічної схеми та параметрів робочих органів фрикційного сепаратора для очищення насіння олійних культур : автореф. дис. … канд. техн. наук. Кам’янець-Подільський, 2004. 164 с.
  7. Ковалишин С. Й., Ніщенко І. О., Швець О. П. Дослідження процесу сепарування насіння озимого ріпаку на рухомій в електричному полі похилій площині. Вісник Львівського національного аграрного університету : агроінженерні дослідження. 2008. № 9, т. 12. с. 225-230.
титулка Агро.інж. досл.