Агроінженерні дослідження № 20 2016 р.

new site

Даний сайт більше не оновлюється!
Новий сайт журналу знаходиться за адресою https://visnyk.lnup.edu.ua/

 

Агроінженерні дослідження № 20

 

Титульний аркуш | Зміст


Результати статистичного імітаційного моделювання механізованих технологічних процесів збирання озимого ріпаку

Сидорчук О., Луб П., Шарибура А., Березовецький С.

pdf

3-10


Розрахунок контактної температури та зношування фрикційних елементів залежно від коефіцієнта тертя та часу гальмування

Мягкота С., Семерак В., Пономаренко О., Косарчин В.

pdf

11-15


Дослідження процесу відділення домішок важковідділюваних бур'янів із насіннєвих сумішеЙ злакових трав

Ковалишин С., Дадак В.

pdf

16-25


Дослідження триботехнічних характеристик поверхонь тертя підшипників ковзання теплоелектроенергетичного обладнання методом електродного потенціалу

Шолудько Я., ШолудькоВ., Гуменюк Р.

pdf

26-33


Континуальна математична модель електромагнітного поля асинхронної машини із зубчатим феромагнітним ротором

Гречин Д., Герман А., Дробот І.

pdf

34-41


Особливості трибологічної поведінки сталей 45 та У8 у парі з плазмово-оксидокерамічними шарами, синтезованими на сплаві Д16Т

Довгуник В., Студент М., Калахан О.

pdf

42-48


Машина зі системою керування розподілом мінеральних добрив поверхнею поля

Семен Я., Кузенко Д.

pdf

49-54


Аналіз сучасного стану систем водопостачання в Україні та напрями його покращання

Бабич М.

pdf

55-60


Класифікація сучасних електричних джерел світла, обґрунтування їх вибору за електротехнологічними критеріями

Хімка С.

pdf

61-67


Вентиляція та повітрообмін у приміщенні

Кригуль Р.

pdf

68-72


Структурно-математична модель системи автоматизованого електроприводу лісопильної рами

Гречин Д., Дробот І., Мельник П.

pdf

73-77


Дослідження кінематичних параметрів коливного тарілчастого живильника

Коруняк П., Баранович С., Власюк І., Федорина Д., Малик І.

pdf

78-84


Обґрунтування способу виготовлення формувальної головки преса заданої форми

Кузенко Д., Левко С., Крупич О.

pdf

85-92


Методика експериментальних досліджень дискового дозатора сипких кормів

Банга В., Банга Ю.

pdf

93-99


Розтяг широкого плоского стрижня, що містить криволінійний виступ на одному краю

Пономаренко О., Семерак В.

pdf

100-104


Вплив часу реакції водія на інтервал слідування

Миронюк О.

pdf

105-109


Підвищення зносостійкості робочих органів ґрунтообробних знарядь навуглецьовуванням вугільним електродом

Левчук О.

pdf

110-114


Особливості створення функціонально-стійких електромеханічних комплексів сільськогосподарського призначення

Чумакевич В.

pdf

115-128


Підвищення ефективності технологічного процесу комбікормового виробництва завдяки застосуванню гравітаційної сепарації зерна

Гвоздєв О., Болтянський Б., Парієв А., Дмитрів В., Городняк В.

pdf

129-139


Особливості вдосконалення електромагнітної вібраційної дробарки

Гошко З.

pdf

140-149


Вібраційний конвеєр з довільно розташованими плоскими пружинами

Коруняк П., Яцина М., Ніщенко І.

pdf

150-154


Порівняльний аналіз математичних моделей перехідних електромагнітних процесів в елементах електроенергетичних систем

Левонюк В.

pdf

155-161


Визначення коефіцієнта та кута зовнішнього тертя зубків часнику

Семен О.

pdf

162-167


Конструкційно-експлуатаційні дослідження модернізованого агрегату (мотоблок «ЗУБР» НТ-105 + плуг ПЛ-1-17)

Магац М., Махоркіна Т.

pdf

168-174


Науково-методичні основи узгодження збиральних і транспортних робіт

Іванишин В., Гуцол Т., Комарніцький С.

pdf

175-186


Аналіз конструкцій і приставок до зернозбиральних комбайнів та особливості їх використання на збиранні сої та ріпаку

Іванишин В., Іліяшик В., Дуганець В.

pdf

187-197


Регенерація теплової енергії в процесах стерилізації і пастеризації

Семенов О., Підлісний В., Слива О., Якубов І.

pdf

198-202


Локальне внесення добрив при оранці грунту комбінованими плугами

Бендера І., Василинич М.

pdf

203-211


Визначення оптимальних параметрів електромагнітного випромінювання для пригнічення патогенних мікроорганізмів, що викликають мастит вівцематок

Гордійчук І., Михайлова М., Дубік В., Торчук М., Панцир Ю., Герасимчук І.

pdf

212-218


Підпорядковані системи автоматичного керування швидкістю електроприводів постійного струмукерованими тиристорними випрямлячами

Камишлов В., Горбовий О., Дубік В., Козак О., Панцир Ю., Гарасимчук І.

pdf

219-226


Корозійно-ерозійна тривкість вакуумно-плазмових нітридтитанових покриттів на сталі

Лакіш О.

pdf

227-235


титулка Агро.інж. досл.