Агроінженерні дослідження № 19 2015 р.

new site

Даний сайт більше не оновлюється!
Новий сайт журналу знаходиться за адресою https://visnyk.lnup.edu.ua/

 

Агроінженерні дослідження № 19

 

Титульний аркуш | Зміст

Розділ 1. Управління проектами та програмами


Моделювання технологічної системи кормозабезпечення молочних ферм за участю обслуговуючих кооперативів.

Тригуба А.

pdf

3-7


Обґрунтування стохастичної складової проектного середовища в проектах систем виробництва електроенергії на малих річках.

Бабич М.

pdf

7-11


Управління конфігурацією проекту транспортно-технологічної інфраструктури

Кригуль Р.

pdf

12-15


Оцінка рівня реалізованості технологічної системи аграрного виробництва на підставі функціонального аналізу.

Шолудько П.

pdf

16-20


Розділ 2. Механізовані технологічні процеси


Вибір продуктивності технологічних дільниць ремонту з урахуванням закономірностей формування вхідних потоків замовлень і дотримання гарантійної тривалості ремонту.

Кузьмінський Р., Стукалець І.

pdf

21-32


Визначення оптимального терміну зберігання біодизельного палива.

Паславський Р., Миронюк О.

pdf

32-37


Розділ 3. Робочі процеси і виконавчі органи машин


Розрахунок ймовірності дискретних станів системи із чотирма одиницями збиральної техніки.

Ковальчик Ю., Говда О.

pdf

39-44


Вплив додаткової електричної сили на ефективність розділення насіння ріпаку на електрофрикційному сепараторі.

Ковалишин С., Швець О., Сало Я., Кузьма Я.-Р.

pdf

45-51


Дослідження впливу режимів роботи системи вентиляції пташників на собівартість продукції.

Чумакевич В., Місін А.

pdf

51-58


Розділ 4. Конструювання, виготовлення, ремонт та відновлення техніки АПК


Вплив поверхневого модифікування іонно-плазмовими технологіями титанових сплавів на їх корозійну тривкість.

Калахан О., Веселівська Г., Лакіш О.

pdf

59-65


Вплив структури на механічні характеристики електродугових покриттів із порошкових дротів з вмістом хрому понад 12 %.

Студент М., Гвоздецький В., Ступницький Т., Калахан О.

pdf

66-72


Вплив температури на механічні та трибологічні властивості покриттів.

Студент М., Ступницький Т., Гвоздецький В., Калахан О., Дзьоба Ю., Побережець О.

pdf

72-78


Моделювання індикаторної діаграми пневмоелектромагнітного пульсатора з керуючою камерою.

Дмитрів В., Лаврик Ю.

pdf

79-84


Методика та прилад для визначення параметрів розкидного диска мінеральних добрив.

Крупич О., Левко С.

pdf

84-89


Розділ 5. Енергетика та автоматика в АПК


Перспективи використання відходів переробки кукурудзи як матеріалу для одержання активованого вугілля для суперконденсаторів.

Пташник В., Бордун І., Садова М., Борисюк А.

pdf

90-96


Вплив питомого опору паза ротора на характеристики асинхронного двигуна.

Гречин Д., Дробот І., Лапинський В.

pdf

96-102


Обгрунтування параметрів автоматизованого приводу вібраційного дозатора з крутильними коливаннями робочого органа.

Хімка С.

pdf

102-107


Енергетичний баланс геліосушарки.

Татомир А., Коробка С.

pdf

108-114


Математична модель системи збудження генератора.

Василів К., Герман А.

pdf

114-118


Порівняльний аналіз потенціалу сонячної енергії в Україні за трьома базами даних.

Гальчак В., Сиротюк В., Сиротюк C., Коробка С.

pdf

119-126


Розділ 6. Технічний прогрес за кордоном


Impact of 5S productivity and quality in manufacturing organization.

Földešiová D., Korenko M., Kročko V., Shchur T.

pdf

127-131


Influence of auto-ejected blades wheels on soil compaction.

Abrahám R., Majdan R., Mojžiš M., Varga F., Uhrinová D., Sshchur T.

pdf

131-140


Демонстрационная зона высокой энергоэффективности на базе агрогородка "Торгуны" Докшицкого района Витебской области.

Герасимович Л., Дашков В., Костюкевич С., Ланкевич Ю., Синенький А.

pdf

141-144


титулка Агро.інж. досл.