ПРОБЛЕМИ ГАРМОНІЗАЦІЇ АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ПОКРАЩАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ

ПРОБЛЕМИ ГАРМОНІЗАЦІЇ АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ПОКРАЩАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ

Р. Кюнцлі, к. філол. н.
А. Степанюк, к. арх.
Львівський національний аграрний університет

http

Анотація

Створення окремих екопоселень в Україні не вирішує проблеми гармонізації архітектурного середовища та покращання екологічного стану території через відсутність виробництва, яке б також мало функціонувати за законами гармонії людини і природи.

Гармонізація архітектурного середовища українського села та покращання екологічного стану сільських територій вимагають комплексного вирішення цієї проблеми, що передбачає такі кроки: надання українським селянам максимум свободи у виробничій діяльності; створення в селі середнього класу; відновлення історично-еволюційним шляхом створеної системи розселення; розпланування сільських поселень на основі регіональних традицій українського села; будівництво об’єктів переробки шкідливих відходів та державний контроль за їх функціонуванням; підтримка на законодавчому та фінансовому рівнях використання альтернативних джерел енергії; створення розгалуженої сітки пунктів прийому та утилізації сміття.

Одним із найважливіших завдань для оздоровлення агропромислового виробництва є створення та підтримка середнього класу, який у всіх розвинутих країнах є запорукою зростання та стабільності економіки. В Україні необхідно налагодити вітчизняне виробництво та технічну експлуатацію малої сільськогосподарської техніки.

Важлива складова відродження українського села та збільшення робочих місць у ньому – сприяння розвитку зеленого туризму та сільського туризму.

В Україні глибока демографічна криза, особливо це відчувається в селі. Повернути молодь у село, забезпечити її роботою, покращити культурно-побутові умови – першочергове завдання нашої держави. Тут великі надії та сподівання покладають на проведення адміністративно-територіальної реформи. Необхідно також удосконалити та реалізувати програму підтримки молодих і багатодітних сімей.

Ключові слова

сільське розселення, гармонізація архітектурного середовища, екопоселення, сільські території, покращання екологічного стану

Повний текст

pdf

Посилання

  1. Аграрна реформа в Україні. Законодавчі акти і нормативно-методичні документи (1990-1996) / за ред. акад. УААН М. Зубця. Київ, 1996. 332 с.
  2. Найвище в світі! Відвідайте рідне місто сиру «Емменталь». URL: https://4travel.jp/travelogue/10850176 //4travel.jp.
  3. Рай на землі вже збудовано. «Місто сонця» – латвійське поселення Аматціемс (фото). URL: http://vsviti.com.ua/makepeaple/39824.
  4. Родове помістя. Родові помістя України. Інформаційний портал Співдружності творців родових помість. URL: http://www.rpu.org.ua/index.php/uk/ rodove-pomistia.
  5. Степанюк А. В. Моделі перспективного розвитку архітектурно-планувальної структури цент¬ральних сіл первинної системи розселення. Вісник Львівсь¬кого національного аграрного університету: архі¬тек-тура і сільськогосподарське будівництво. 2009. № 10. С. 183–189.
  6. Степанюк А. В. Організація нових та реконст¬рукція існуючих житлових формувань сельбищної території села в умовах проведення аграрної реформи. Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: архітектура. 2000. № 410. С. 259-264.