КОМП’ЮТЕРНА ГЕНЕРАЦІЯ ВАРІАНТІВ РОЗРІЗУВАННЯ ДОВГОМІРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ НА ВІДРІЗКИ ПОТРІБНИХ ТИПОРОЗМІРІВ

new site

Даний сайт більше не оновлюється!
Новий сайт журналу знаходиться за адресою https://visnyk.lnup.edu.ua/

 

КОМП’ЮТЕРНА ГЕНЕРАЦІЯ ВАРІАНТІВ РОЗРІЗУВАННЯ ДОВГОМІРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ НА ВІДРІЗКИ ПОТРІБНИХ ТИПОРОЗМІРІВ

Є. Матвіїшин, д. е. н.
Львівський національний аграрний університет

http

Анотація

Розглянуто проблему підвищення раціональності витрачання металу в будівництві, який використовують переважно у вигляді стрижнів для армування. Доцільно заздалегідь розрахувати оптимальні варіанти розкрою арматурних прутів на серії відрізків тих типорозмірів, які будуть потрібні для виготовлення арматурних каркасів.

Оптимізацію розкрою арматурних прутів вивчало чимало дослідників. Здебільшого досліджували масове виробництво типових залізобетонних збірних конструкцій, наприклад, плит перекриття, колон тощо. Сучасні комп’ютери дають змогу перебрати чимало варіантів розрізування, серед яких може виявитися декілька таких, які виключають відходи взагалі або допускають мінімальну їх кількість.

Завдання дослідження – запропонувати двоетапний підхід до вибору можливих варіантів розрізування довгомірних елементів на відрізки заданих розмірів: перший етап полягає в генеруванні варіантів розрізування і відборі найкращих із них за критерієм мінімуму відходів; другий – у формуванні такого поєднання варіантів розрізування, яке б відповідало виробничим потребам.

Розроблено алгоритм, який виконує послідовний аналіз усіх комбінацій значень чинників-аргументів. Такими аргументами є кількість типорозмірів, довжини відрізків, довжина елемента, з якого їх будуть нарізати. Алгоритм застосовується окремо для стрижнів однакового класу сталі та діаметра. Наступним етапом є вибір із цих варіантів такого поєднання, яке забезпечить отримання потрібної кількості відповідно до проектної документації. Для його реалізації запропоновано скористатися інструментом «Пошук рішення» табличного процесора Excel. У результаті його застосування з попередніх варіантів розрізування може бути отримано таке їх поєднання, яке забезпечить використання мінімальної кількості довгомірних стрижнів, з яких нарізають не меншу, ніж потрібно, кількість стрижнів заданих довжин.

Ключові слова

арматурні стрижні, металевий прокат, мінімізація відходів, комп’ютерний алгоритм

Повний текст

pdf

Посилання

  1. За рахунок чого Україна може швидко покращити стан економiки. URL: https://biz.nv.ua/ukr/ publications/za-rahunok-chogo-ukrajina-mozhe-shvidko-pokrashchiti-stan-ekonomiki-1268180.html.
  2. Тихонова О. В., Плаксин А. В., Зорина К. И. Ре¬ше¬ние задачи оптимального раскроя арматурных стрижней при производстве плит перекрытия. Системные технологии. 2016. № 19. С. 59-63.
  3. Наконечний С. І., Савіна С. С. Математичне програмування: навч. посіб. Київ: КНЕУ, 2003. 452 с.
  4. Excel VBA reference. URL: https://msdn. microsoft.com/en-us/VBA/VBA-Excel.
  5. Excel Solver Online Help. URL: https://www. solver.com/excel-solver-online-help.