Архітектура і сільськогосподарське будівництво № 16 2015

new site

Даний сайт більше не оновлюється!
Новий сайт журналу знаходиться за адресою https://visnyk.lnup.edu.ua/

 

Титульний аркуш | Зміст

Архітектура і сільськогосподарське будівництво № 16.pdf

РОЗДІЛ 1. АНАЛІТИЧНІ ТА ЧИСЛОВІ МЕТОДИ В МЕХАНІЦІ ТА ФІЗИЦІ РУЙНУВАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ І КОНСТРУКЦІЙ


МЕТОДИ УТОЧНЕНОГО РОЗРАХУНКУ ПРУЖНИХ ТА ПРУЖНО-ПЛАСТИЧНИХ ДЕФОРМАЦІЙ КОНСТРУКЦІЙ ЦИЛІНДРИЧНОГО ТИПУ

Добрянська Л., Добрянський І., Шмиг Р., Грицина О.

pdf

3-16


ВПЛИВ ЖОРСТКОСТЕЙ СЕРЕДОВИЩА ТА ВКЛЮЧЕННЯ НА КОНЦЕНТРАЦІЮ НАПРУЖЕНЬ НА ПОВЕРХНІ ВКЛЮЧЕННЯ

Бубняк Т., Якимець В.

pdf

16-19


СКІНЧЕННО-ЕЛЕМЕНТНИЙ РОЗРАХУНОК НАПРУЖЕНО- ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ МЕТАЛЕВИХ ГОФРОВАНИХ КОНСТРУК- ЦІЙ ЗА ВЗАЄМОДІЇ ІЗ ҐРУНТОМ ЗАСИПКИ У ПРОГРАМНОМУ СЕРЕДОВИЩІ NX NASTRAN

Ковальчук В.

pdf

3-12


МЕТОДИКА РЕГУЛЮВАННЯ РІВНОМОМЕНТНОГО СТАНУ КОМБІНОВАНИХ СТАТИЧНО НЕВИЗНАЧЕНИХ МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ НА СТАДІЇ ПРОЕКТУВАННЯ

Іваник І., Віхоть С

pdf

25-32


РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ Й ДІАГНОСТИКА РОБОТИ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ І КОНСТРУКЦІЙ


ДОСЛІДЖЕННЯ НАТУРНОЇ 35-МЕТРОВОЇ АРКИ ЯК ЕЛЕМЕНТА КУПОЛА

Добрянський І., Вибранець Ю.

pdf

33-38


НЕСУЧА ЗДАТНІСТЬ ТА ДЕФОРМАТИВНІСТЬ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ПЕРЕРІЗІВ БАЛОК, ПОХИЛИХ ДО ПОЗДОВЖНЬОЇ ОСІ

Мазурак А., Ковалик І., Михайлечко В.

pdf

38-44

РЕЗУЛЬТАТИ ТЕХНІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ НЕСУЧИХ КОНСТРУКЦІЙ ПЕРЕКРИТТЯ НАД ПЕРШИМ ПОВЕРХОМ ВИРОБНИЧОЇ БУДІВЛІ ПО ВУЛ. ЗЕЛЕНІЙ, 301 У М. ЛЬВОВІ

Гнатюк О., Фамуляк Я., Гризлюк І.

pdf

45-48


МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕН- ТІВ, ПІДСИЛЕНИХ ТОРКРЕТУВАННЯМ, ЗА РІЗНИХ РІВНІВ НАВАНТАЖЕНЬ

Мазурак А., Ковалик І., Михайлечко В., Амброзяк П.

pdf

48-54


ДОСЛІДЖЕННЯ НЕСУЧОЇ ЗДАТНОСТІ ТА ДЕФОРМАТИВНОСТІ ЗГИНАНИХ БАЛКОВИХ КОНСТРУКЦІЙ, АРМОВАНИХ СТАЛЕВИМ ПРОСІЧНО-ВИТЯЖНИМ ЛИСТОМ ПОРІВНЯНО ЗІ ЗАЛІЗОБЕТОННИМИ, АРМОВАНИМИ СТРИЖНЕВОЮ АРМАТУРОЮ

Бурченя С.

pdf

54-60


ВПЛИВ НИЗХІДНОЇ ВІТКИ ДІАГРАМИ ДЕФОРМУВАННЯ СТАЛЕФІБРОБЕТОНУ ЗА РОЗТЯГУ НА НЕСУЧУ ЗДАТНІСТЬ БАЛОК

Білозір В.

pdf

60-64


РОБОТА ТА РОЗРАХУНОК ЕФЕКТИВНИХ ПЕРЕРІЗІВ СТИСНУТИХ МЕТАЛОДЕРЕВ’ЯНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Боднарчук Т., Нікіфоряк С., Коваль О.

pdf

64-71


ВПЛИВ ПОШИРЕННЯ НА НЕСУЧУ ЗДАТНІСТЬ БУРОНАБИВНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ МІКРОПАЛЬ

Гнатюк О., Лапчук М., Височенко А.

pdf

71-76


ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕФОРМАТИВНОСТІ БЕТОНУ ТА АРМАТУРИ В КОРОТКИХ ЗБІРНО-МОНОЛІТНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ПЛИТАХ ПЕРЕКРИТТЯ З ВИКОРИСТАННЯМ БЕЗАВТОКЛАВНОГО ПІНОБЕТОНУ

Литвиняк О., Демчина Б.

pdf

76-83


ВИПАДКИ ТА РІВНІ МАЛОЦИКЛОВОГО ЗНАКОЗМІННОГО НАВАНТАЖЕННЯ В ПРАКТИЦІ БУДІВНИЦТВА

Караван В.

pdf

83-88


МІЦНІСТЬ І ДЕФОРМАТИВНІСТЬ СТАЛЕЗАЛІЗОБЕТОННОЇ СТАТИЧНО НЕВИЗНАЧЕНОЇ КОМБІНОВА- НОЇ ШПРЕНГЕЛЬНОЇ КОНСТРУКЦІЇ

Вибранець Ю., Іваник Ю.

pdf

88-99


РОЗДІЛ 3. МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ КОНСТРУКЦІЙ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД


АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОФІЛІВ ЗМІННОГО З ВИСОТОЮ ВІТРОВОГО ТИСКУ НА БУДІВЛІ ТА СПОРУДИ

Лопатка С.

pdf

100-105


ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГООЩАДНИХ ТЕХНО- ЛОГІЙ У СУЧАСНОМУ БУДІВНИЦТВІ

Райхенбах Т., Безрука С.

pdf

105-108


МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛО- ГІЧНОЇ НАДІЙНОСТІ РОЗРОБКИ І РЕАЛІЗАЦІЇ КАЛЕНДАРНИХ ПЛАНІВ У БУДІВНИЦТВІ

Мартиш О.

pdf

109-115


ТЕХНОЛОГІЯ СПОРУДЖЕННЯ ЗБІРНО- МОНОЛІТНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КУПОЛІВ БЕЗ РИШТУВАНЬ

Гнідець Б., Гнідець Р.

pdf

115-121


РОДІЛ 4. ТЕОРІЯ АРХІТЕКТУРИ, МІСТОБУДУВАННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ СІЛЬСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ


СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ МІСТОБУДІВНОЇ НАУКИ ЩОДО ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СЕЛИЩ МІСЬКОГО ТИПУ

Фамуляк Я.

pdf

122-126


ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ ФОРМ ТА СТРУКТУР У ДИЗАЙНІ АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА ЗА МЕЖАМИ ПОСЕЛЕНЬ

Савчак Н., Савчак Р.

pdf

126-130


СТИЛЬОВІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ЛЬВІВСЬКОЇ ЗАБУДОВИ ХVІ –ХХ СТ.

Сільник О., Козак Г.

pdf

130-135


ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ АТРАКТИВНОГО АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА В СМТ. ПІДКАМЕНІ (ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ)

Дида О.

pdf

135-140


МОНАСТИРІ. РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА СУЧАСНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПАМ’ЯТОК АРХІТЕКТУРИ

Партика Р., Волошенко О.

pdf

140-143


ТРАДИЦІЙНА ДЕРЕВ’ЯНА ЖИТЛОВА АРХІТЕКТУРА В КУЛЬТУРНИХ ЛАНДШАФТАХ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «СИНЕВИР»

Пархуць Л., Шеремета З., Фітак М.

pdf

144-158


ПРИНЦИПИ РЕКОНСТРУКЦІЇ ІСТОРИЧНИХ БУДІВЕЛЬ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ СІЛ

Какула Р.

pdf

158-162


СУЧАСНА СІЛЬСЬКА САДИБА І ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ У НОВИХ СОЦІАЛЬНИХ УМОВАХ

Баранович А., Баранович Л.

pdf

162-165


ПРОЕКТУВАННЯ ЛАПІДАРІЮ В ЦЕНТРАЛЬНІЙ ЧАСТИНІ МІСТА ЛЬВОВА ЯК ВИХІДНИЙ ЕТАП СТАНОВЛЕННЯ НОВОГО АРХІТЕКТУРНОГО ПОКОЛІННЯ

Сафонова Т.

pdf

165-172


титулка Буд