Архітектура і сільськогосподарське будівництво № 16 2015
This page is hosted for free by zzz.com.ua, if you are owner of this page, you can remove this message and gain access to many additional features by upgrading your hosting to PRO or VIP for just 41.60 UAH.
Do you want to support owner of this site? Click here and donate to his account some amount, he will be able to use it to pay for any of our services, including removing this ad.

Титульний аркуш | Зміст

Архітектура і сільськогосподарське будівництво № 16.pdf

РОЗДІЛ 1. АНАЛІТИЧНІ ТА ЧИСЛОВІ МЕТОДИ В МЕХАНІЦІ ТА ФІЗИЦІ РУЙНУВАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ І КОНСТРУКЦІЙ


МЕТОДИ УТОЧНЕНОГО РОЗРАХУНКУ ПРУЖНИХ ТА ПРУЖНО-ПЛАСТИЧНИХ ДЕФОРМАЦІЙ КОНСТРУКЦІЙ ЦИЛІНДРИЧНОГО ТИПУ

Добрянська Л., Добрянський І., Шмиг Р., Грицина О.

pdf

3-16


ВПЛИВ ЖОРСТКОСТЕЙ СЕРЕДОВИЩА ТА ВКЛЮЧЕННЯ НА КОНЦЕНТРАЦІЮ НАПРУЖЕНЬ НА ПОВЕРХНІ ВКЛЮЧЕННЯ

Бубняк Т., Якимець В.

pdf

16-19


СКІНЧЕННО-ЕЛЕМЕНТНИЙ РОЗРАХУНОК НАПРУЖЕНО- ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ МЕТАЛЕВИХ ГОФРОВАНИХ КОНСТРУК- ЦІЙ ЗА ВЗАЄМОДІЇ ІЗ ҐРУНТОМ ЗАСИПКИ У ПРОГРАМНОМУ СЕРЕДОВИЩІ NX NASTRAN

Ковальчук В.

pdf

3-12


МЕТОДИКА РЕГУЛЮВАННЯ РІВНОМОМЕНТНОГО СТАНУ КОМБІНОВАНИХ СТАТИЧНО НЕВИЗНАЧЕНИХ МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ НА СТАДІЇ ПРОЕКТУВАННЯ

Іваник І., Віхоть С

pdf

25-32


РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ Й ДІАГНОСТИКА РОБОТИ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ І КОНСТРУКЦІЙ


ДОСЛІДЖЕННЯ НАТУРНОЇ 35-МЕТРОВОЇ АРКИ ЯК ЕЛЕМЕНТА КУПОЛА

Добрянський І., Вибранець Ю.

pdf

33-38


НЕСУЧА ЗДАТНІСТЬ ТА ДЕФОРМАТИВНІСТЬ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ПЕРЕРІЗІВ БАЛОК, ПОХИЛИХ ДО ПОЗДОВЖНЬОЇ ОСІ

Мазурак А., Ковалик І., Михайлечко В.

pdf

38-44

РЕЗУЛЬТАТИ ТЕХНІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ НЕСУЧИХ КОНСТРУКЦІЙ ПЕРЕКРИТТЯ НАД ПЕРШИМ ПОВЕРХОМ ВИРОБНИЧОЇ БУДІВЛІ ПО ВУЛ. ЗЕЛЕНІЙ, 301 У М. ЛЬВОВІ

Гнатюк О., Фамуляк Я., Гризлюк І.

pdf

45-48


МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕН- ТІВ, ПІДСИЛЕНИХ ТОРКРЕТУВАННЯМ, ЗА РІЗНИХ РІВНІВ НАВАНТАЖЕНЬ

Мазурак А., Ковалик І., Михайлечко В., Амброзяк П.

pdf

48-54


ДОСЛІДЖЕННЯ НЕСУЧОЇ ЗДАТНОСТІ ТА ДЕФОРМАТИВНОСТІ ЗГИНАНИХ БАЛКОВИХ КОНСТРУКЦІЙ, АРМОВАНИХ СТАЛЕВИМ ПРОСІЧНО-ВИТЯЖНИМ ЛИСТОМ ПОРІВНЯНО ЗІ ЗАЛІЗОБЕТОННИМИ, АРМОВАНИМИ СТРИЖНЕВОЮ АРМАТУРОЮ

Бурченя С.

pdf

54-60


ВПЛИВ НИЗХІДНОЇ ВІТКИ ДІАГРАМИ ДЕФОРМУВАННЯ СТАЛЕФІБРОБЕТОНУ ЗА РОЗТЯГУ НА НЕСУЧУ ЗДАТНІСТЬ БАЛОК

Білозір В.

pdf

60-64


РОБОТА ТА РОЗРАХУНОК ЕФЕКТИВНИХ ПЕРЕРІЗІВ СТИСНУТИХ МЕТАЛОДЕРЕВ’ЯНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Боднарчук Т., Нікіфоряк С., Коваль О.

pdf

64-71


ВПЛИВ ПОШИРЕННЯ НА НЕСУЧУ ЗДАТНІСТЬ БУРОНАБИВНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ МІКРОПАЛЬ

Гнатюк О., Лапчук М., Височенко А.

pdf

71-76


ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕФОРМАТИВНОСТІ БЕТОНУ ТА АРМАТУРИ В КОРОТКИХ ЗБІРНО-МОНОЛІТНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ПЛИТАХ ПЕРЕКРИТТЯ З ВИКОРИСТАННЯМ БЕЗАВТОКЛАВНОГО ПІНОБЕТОНУ

Литвиняк О., Демчина Б.

pdf

76-83


ВИПАДКИ ТА РІВНІ МАЛОЦИКЛОВОГО ЗНАКОЗМІННОГО НАВАНТАЖЕННЯ В ПРАКТИЦІ БУДІВНИЦТВА

Караван В.

pdf

83-88


МІЦНІСТЬ І ДЕФОРМАТИВНІСТЬ СТАЛЕЗАЛІЗОБЕТОННОЇ СТАТИЧНО НЕВИЗНАЧЕНОЇ КОМБІНОВА- НОЇ ШПРЕНГЕЛЬНОЇ КОНСТРУКЦІЇ

Вибранець Ю., Іваник Ю.

pdf

88-99


РОЗДІЛ 3. МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ КОНСТРУКЦІЙ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД


АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОФІЛІВ ЗМІННОГО З ВИСОТОЮ ВІТРОВОГО ТИСКУ НА БУДІВЛІ ТА СПОРУДИ

Лопатка С.

pdf

100-105


ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГООЩАДНИХ ТЕХНО- ЛОГІЙ У СУЧАСНОМУ БУДІВНИЦТВІ

Райхенбах Т., Безрука С.

pdf

105-108


МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛО- ГІЧНОЇ НАДІЙНОСТІ РОЗРОБКИ І РЕАЛІЗАЦІЇ КАЛЕНДАРНИХ ПЛАНІВ У БУДІВНИЦТВІ

Мартиш О.

pdf

109-115


ТЕХНОЛОГІЯ СПОРУДЖЕННЯ ЗБІРНО- МОНОЛІТНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КУПОЛІВ БЕЗ РИШТУВАНЬ

Гнідець Б., Гнідець Р.

pdf

115-121


РОДІЛ 4. ТЕОРІЯ АРХІТЕКТУРИ, МІСТОБУДУВАННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ СІЛЬСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ


СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ МІСТОБУДІВНОЇ НАУКИ ЩОДО ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СЕЛИЩ МІСЬКОГО ТИПУ

Фамуляк Я.

pdf

122-126


ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ ФОРМ ТА СТРУКТУР У ДИЗАЙНІ АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА ЗА МЕЖАМИ ПОСЕЛЕНЬ

Савчак Н., Савчак Р.

pdf

126-130


СТИЛЬОВІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ЛЬВІВСЬКОЇ ЗАБУДОВИ ХVІ –ХХ СТ.

Сільник О., Козак Г.

pdf

130-135


ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ АТРАКТИВНОГО АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА В СМТ. ПІДКАМЕНІ (ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ)

Дида О.

pdf

135-140


МОНАСТИРІ. РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА СУЧАСНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПАМ’ЯТОК АРХІТЕКТУРИ

Партика Р., Волошенко О.

pdf

140-143


ТРАДИЦІЙНА ДЕРЕВ’ЯНА ЖИТЛОВА АРХІТЕКТУРА В КУЛЬТУРНИХ ЛАНДШАФТАХ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «СИНЕВИР»

Пархуць Л., Шеремета З., Фітак М.

pdf

144-158


ПРИНЦИПИ РЕКОНСТРУКЦІЇ ІСТОРИЧНИХ БУДІВЕЛЬ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ СІЛ

Какула Р.

pdf

158-162


СУЧАСНА СІЛЬСЬКА САДИБА І ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ У НОВИХ СОЦІАЛЬНИХ УМОВАХ

Баранович А., Баранович Л.

pdf

162-165


ПРОЕКТУВАННЯ ЛАПІДАРІЮ В ЦЕНТРАЛЬНІЙ ЧАСТИНІ МІСТА ЛЬВОВА ЯК ВИХІДНИЙ ЕТАП СТАНОВЛЕННЯ НОВОГО АРХІТЕКТУРНОГО ПОКОЛІННЯ

Сафонова Т.

pdf

165-172


титулка Буд