Агрономія №22(2) - 2018
This page is hosted for free by zzz.com.ua, if you are owner of this page, you can remove this message and gain access to many additional features by upgrading your hosting to PRO or VIP for just 41.60 UAH.
Do you want to support owner of this site? Click here and donate to his account some amount, he will be able to use it to pay for any of our services, including removing this ad.

Агрономія №22(2)

Титульний аркуш | Зміст

РОЗДІЛ 1 ЕКОЛОГІЯ


Моніторинг антропогенно порушених земель львівського полігону твердих побутових відходів

Снітинський В., Зеліско О., Хірівський П., Бучко А., Корінець Ю.

pdf

5-8


Вплив добавок післяспиртової барди на щільність солом’яних пелет та інтенсивність утворення біогазу

Захарів О.

pdf

9-13


Найпоширеніші види деревно-чагарникової рослинності парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва «Дублянський»

Снітинський В., Лисак Г., Хірівський П., Мазурак О.

pdf

14-19


Видовий склад фітоценозу територій, прилеглих до складів агрохімікатів

Іванків М., Огородник Н., Бальковський В., Павкович С., Вовк С., Городиська І.

pdf

20-24


Розділ 2 ЗЕМЛЕРОБСТВО


Формування поживного режиму ґрунту в короткоротаційних сівозмінах

Качмар О., Вавринович О., Дубицький О., Дубицька А., Щерба М.

pdf

25-28


Вплив строків сівби і норм висіву на забур’яненість і продуктивність агрофітоценозу ячменю озимого

Ткачук В., Тимощук Т., Грицюк Н., Котельницька Г.

pdf

29-33


Вплив гербіцидів на продуктивність рижію посівного

Іванюк В., Смалько А.

pdf

34-36


Впровадження принципів органічного землеробства на навчально-виробничому полігоні Екологічного коледжу Львівського аціонального аграрного університету

Панюра Я., Боруцька Ю., Рибак С., Чучко Т.

pdf

37-42


Розділ 3 РОСЛИННИЦТВО


Урожайність сортів нуту залежно від норм висіву

Лихочвор В., Пущак В.

pdf

43-46


Вплив листкового підживлення на урожайність цукрового буряку

Лихочвор В., Дудар І., Бомба М., Литвин О., Дудар О.

pdf

47-49


Рижій ярий як перспективна олійна культура на ринку хрестоцвітих олійних рослин України

Григорів Я.

pdf

50-52


Формування врожайності картоплі залежно від розміру садивних бульб в умовах західного лісостепу України

Литвин О., Влох В., Дудар І., Бомба М., Яромій Р.

pdf

53-56


Вплив удобрення на показники життєздатності насіння сої

Панасюк О., Панасюк Р.

pdf

57-59


Вплив мінеральних добрив на врожайність та якість зерна вівса голозерного сорту Авгол у західному лісостепу України

Форемна І., Лихочвор В.

pdf

60-63


Способи усунення апікального домінування у бобів кормових в умовах західного лісостепу України

Багай Т.

pdf

64-66


Розділ 4 КОРМОВИРОБНИЦТВО


Ботанічний склад люцерново-злакового агрофітоценозу залежно від передпосівної обробки насіння, удобрення та позакореневих підживлень

Сеник І.

pdf

67-70


Розділ 5 ПЛОДООВОЧІВНИЦТВО


Вплив схеми розміщення рослин на врожайність капусти кольрабі

Яровий Г., Щербина Є.

pdf

71-73


Вплив мульчування ґрунту на урожайність плодів кабачка в умовах Лісостепу Правобережного України

Паламарчук І.

pdf

74-78


Ріст дерев інтродукованих сортів яблуні на підщепі М 9 в умовах лісостепу

Слободяник Л.

pdf

79-82


Розмноження клонових підщеп груші в умовах Західного Лісостепу України

Гулько В., Гулько Б.

pdf

83-86


Назви господарсько цінних видів роду FRAGARIA L

Рожко І., Гель І.

pdf

87-90


Якісні показники плодів стійких до парші старих сортів яблуні Закарпатської області

Маргітай В.

pdf

91-95


Вплив сорто-підщепних комбінувань та умов року на якість плодів черешні в умовах Південного Степу України

Бондаренко П.

pdf

96-102


Розділ 6 ЗАХИСТ РОСЛИН


Ефективність фунгіцидів для захисту середньопізніх сортів картоплі в умовах навчально-наукового центру Львівського національного аграрного університету

Голячук Ю., Косилович Г.

pdf

103-106


Обґрунтування моніторингу шкідників пшениці озимої в лісостепу України

Сахненко В., Сахненко Д.

pdf

107-111


Ефективність сумісного застосування фунгіцидів і азотних добрив для захисту пшениці озимої від хвороб в умовах Північного Лісостепу

Дереча О., Грицюк Н., Бакалова А.

pdf

112-118


Розділ 7 АГРОХІМІЯ І ҐРУНТОЗНАВСТВО


Продуктивність топінамбура залежно від норми застосування осаду стічних вод на дерново-підзолистих ґрунтах Передкарпаття

Лопушняк В., Якубовський Т., Грицуляк Г.

pdf

119-122


Зміна структурного стану чорнозему звичайного за різних типів використання

Фатєєв А., Рябченко В.

pdf

123-126


Енергетична оцінка ефективності застосування рідких органо-мінеральних добрив за вирощування ячменю ярого

Скрильник Е., Артем’ва К.

pdf

127-130


Динаміка окисно-відновного потенціалу ясно-сірого лісового поверхнево оглеєного ґрунту під пшеницею озимою

Оліфір Ю., Гавришко О., Партика Т.

pdf

131-133


Вплив норм мінеральних добрив на зміну площі асиміляційної поверхні ячменю ярого на темно-сірому опідзоленому ґрунті Західного Лісостепу

Вега Н., Полюхович М.

pdf

134-136


Вплив рівня мінерального удобрення на продуктивність гречки в умовах Західного Лісостепу України

Пархуць Б.

pdf

137-140


Розділ 8 ТВАРИННИЦТВО


Молочна продуктивність і жирнокислотний склад ліпідів молока за використання у раціоні корів «Байпас» олійних добавок

Павкович С., Вовк С., Бальковський В., Огородник Н., Іванків М., Сірко Я.

pdf

141-144


Активність ензимів системи глутатіону в еритроцитах коропа лускатого за дії плюмбуму

Онисковець М., Лопотич Н., Скаб О.

pdf

145-147


Біологічні та екологічні особливості коропа лускатого (СYPRINUS CARPIO L.) у водних екосистемах та аквакультурі

Багдай Т., Панас Н., Качмар Н.

pdf

148-150


Особливості росту й розвитку чистопородних і помісних тварин

Федяєва А.

pdf

151-155


титулка Агро