Серії

new site

Даний сайт більше не оновлюється!
Новий сайт журналу знаходиться за адресою https://visnyk.lnup.edu.ua/

 

Науковий збірник «Вісник Львівського національного університету природокористування. Серія «Архітектура та будівництво»  (ISSN 2786-6815) включений до категорії Б у Переліку наукових фахових видань України Наказами Міністерства освіти і науки України від 09.02.2021 р. №157 і від 23.12.2022 р. №1166.

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 25179-15119 Р від 24.06.2022 р.

Заснований у 2000 році Львівським державним аграрним університетом. У 2008-2021 роках виходив під назвою Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія «Архітектура і сільськогосподарське будівництво».

З 2022 року виходить під назвою Вісник Львівського національного університету природокористування. Серія «Архітектура та будівництво».

Виходить 1 раз на рік.

Засновник – Львівський національний університет природокористування.

Видавець – Львівський національний університет природокористування.

Місце видання – м. Дубляни Львівського району Львівської області, Україна

Мови видання – українська, англійська, польська.

Наукове видання входить до міжнародних наукометричних баз і каталогів наукових видань:

 • Index Copernicus, ICV 2021 – 76.61
 • Google Scholar
 • Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського

містить такі рубрики:

 1. Аналітичні та числові методи в механіці та фізиці руйнування будівельних матеріалів і конструкцій;
 2. Експериментальні методи дослідження та діагностика роботи будівельних матеріалів і конструкцій;
 3. Методи оптимізації техніко-економічних показників конструкцій будівель і споруд;
 4. Теорія архітектури, містобудування та планування.
 5. Геодезія та землеустрій: стан, проблеми та перспективи розвитку
 6. Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водне будівництво: стан, проблеми та способи їх вирішення, перспективи розвитку

Галузь науки – технічні спеціальності:

191 Архітектура та містобудування

192 Будівництво та цивільна інженерія

193 Геодезія та землеустрій

194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водне будівництво

Розглядаються результати актуальних експериментальних і теоретичних досліджень, проєктування, досвід будівництва, питання експлуатації та діагностики будівельних конструкцій, проблеми архітектурного простору на селі, геодезичного забезпечення будівельних і землевпорядних робіт, стан, обстеження і проблеми реконструкції існуючих гідротехнічних споруд, теоретичні дослідження і перспективи розвитку гідротехнічного будівництва.

Редакційна колегія видання «Вісник Львівського національного університету природокористування. Серія Архітектура та будівництво»:

Головний редактор:

Фамуляк Юрій Євгенович, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри технології та організації будівництва Львівського національного університету природокористування

ORCID ID: 0000-0003-3044-5513; Scopus Автор ID: 57207472400 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Члени редакційної колегії:

Мазурак Андрій Васильович, кандидат технічних наук, в.о. професора, декан факультету будівництва та архітектури Львівського національного університету природокористування, заступник головного редактора;

ORCID ID: 0000-0001-7367-774X

Бурченя Софія Петрівна, кандидат технічних наук, доцент кафедри технології та організації будівництва Львівського національного університету природокористування, відповідальний секретар;

ORCID ID: 0000-0002-6903-1134 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Білозір Віталій Володимирович, кандидат технічних наук, доцент кафедри будівельних конструкцій Львівського національного університету природокористування;

ORCID ID: 0000-0002-8231-1325

Боднар Юрій Іванович, кандидат технічних наук, доцент кафедри будівельних конструкцій Львівського національного університету природокористування;

ORCID ID: 0000-0002-7196-2157

Гнатюк Олександр Терентійович, кандидат технічних наук, завідувач кафедри будівельних конструкцій Львівського національного університету природокористування;

ORCID ID: 0000-0003-2218-0295

Делявський Михайло Володимирович, доктор технічних наук, професор кафедри механіки конструкцій Технологічно-Природничого університету ім. Яна і Ядзея Снядецьких в Бидгощі, Республіка Польща;

ORCID ID: 0000-0001-6952-0870

 Демчина Богдан Григорович, доктор технічних наук, професор кафедри будівельних конструкцій і мостів Національного університету «Львівська політехніка»;

ORCID ID: 0000-0002-3498-1519

 Журавський Олександр Дмитрович, кандидат технічних наук, завідувач кафедри залізобетонних та кам’яних конструкцій Київського національного університету будівництва і архітектури;

ORCID 0000-0001-7065-3312

Караван Віктор Вікторович, кандидат технічних наук, доцент кафедри промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд Національного університету водного господарства та природокористування;

ORCID ID: 0000-0002-8261-692Х

Кічаєва Оксана Володимирівна, доктор технічних наук, завідувач кафедри механіки ґрунтів, фундаментів та інженерної геології Харківського національного університету імені О.М. Бекетова,

ORCID ID: 0000-0002-1493-3958

Колодій Павло Петрович, кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри геодезії і геоінформатики Львівського національного університету природокористування;

ORCID ID: 0000-0001-9847-9520

Колодрубська Олександра Іванівна, кандидат архітектури, доцент кафедри архітектури Львівського національного університету природокористування;

ORCID ID: 0000-0003-3903-2117

Кюнцлі Романа Василівна, доктор мистецтвознавства, доцент кафедри архітектури Львівського національного університету природокористування;

ORCID ID: 0000-0001-5234-4903

Лучко Йосип Йосипович, доктор технічних наук, професор кафедри будівельних конструкцій Львівського національного університету природокористування;

ORCID ID: 0000-0002-2239-849Х

Собчак-Пястка Юстина, кандидат технічних наук, доцент кафедри механіки конструкцій Технологічно-Природничого університету ім. Яна і Ядзея Снядецьких в Бидгощі, Республіка Польща;

ORCID ID: 0000-0002-5052-9362,  Scopus Autor ID: 57207454802

Степанюк Андрій Володимирович, кандидат архітектури, завідувач кафедри архітектури Львівського національного університету природокористування;

ORCID ID: 0000-0001-5030-5724

Ступень Роман Михайлович, доктор економічних наук, доцент кафедри геодезії і геоінформатики Львівського національного університету природокористування;

ORCID ID: 0000-0002-4951-2838; ResearcherID X-3237-.2019

Турченюк Василь Олександрович, доктор технічних наук, професор кафедри водної інженерії та водних технологій Національного університету водного господарства та природокористування;

ORCID ID: 0000-0002-1938-0344

Целмс Армандс, доктор інженерних наук, професор Латвійського сільськогосподарського університету, Латвія;

ORCID ID: 0000-0002-9673-1734, Author ID 56023681600, Researcher ID V-2409-2019

Шмиг Роман Андрійович, кандидат технічних наук, доцент кафедри будівельних конструкцій Львівського національного університету природокористування

ORCID ID: 0000-0001-6934-9794

 

Серія «Агроінженерні дослідження має окремий веб-сайт, що знаходиться за адресою https://visnyk.lnau.edu.ua/index.php/agroengineering

 

Вісник  Львівського національного університету природокористування. Серія «Агроінженерні дослідження» (ISSN 2786-6793) включено до Переліку наукових фахових видань України, категорія «Б» (технічні науки), згідно з наказами МОН України № 409 від 17.03.2020 р. і №1166 від 23.12.2022 р.

122 - Комп’ютерні науки,
126 - Інформаційні системи та технології,
133 - Галузеве машинобудування,
208 - Агроінженерія,
274 - Автомобільний транспорт
та наказом МОН України №886 від 02.07.2020 р. за спеціальностями 
141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка,
151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 25177-15117 Р від 24.06.2022 р.

Заснований у 1997 році Львівським державним аграрним університетом. У 2008-2021 роках виходив під назвою Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія «Агроінженерні дослідження».

З 2022 року виходить під назвою Вісник Львівського національного університету природокористування. Серія «Агроінженерні дослідження».

Виходить 1 раз на рік.

Засновник – Львівський національний університет природокористування.

Видавець – Львівський національний університет природокористування.

Місце видання – м. Дубляни Львівського району Львівської області, Україна

Мови видання – українська, англійська, польська.

Індексується в наукометричних базах даних: Google Scholar, Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, Crossref.

Адреса редакції: вул. Володимира Великого, 1, м. Дубляни, Жовківський  район, Львівська область, Україна, 80381.

Телефон редакції: (032)22-42-904

У збірнику публікуються результати наукових досліджень учених вищих навчальних закладів та наукових установ України, зарубіжних учених, аспірантів, докторантів, спеціалістів агропромислового комплексу, а також громадян, що ведуть наукові дослідження в порядку особистої ініціативи.

До складу редакційної колегії входять провідні науковці України та зарубіжних країн.

За період 1997-2021 рр. у збірнику наукових праць опублікували свої роботи близько 1800 авторів, з яких близько 140 – закордонні вчені та дослідники.

Усі опубліковані матеріали проходять процедуру попереднього рецензування.

Кожній статті присвоюється міжнародний цифровий ідентифікатор DOI (Digital Object Identifier).

Друкована версія журналу поширюється серед провідних наукових та навчальних центрів України та закордону. Здійснюється розсилка обов’язкових примірників до Книжкової палати України та основних наукових бібліотек України.

Редакція збірника практикує політику відкритого доступу до опублікованих матеріалів, тому поряд з друкованим варіантом повнотекстові статті збірника безстроково розміщуються на його офіційному сайті. Завдяки цьому реалізується одна із складових концепції видання, яка передбачає необхідність його поширення до максимально широкої читацької аудиторії. Кожен бажаючий, зайшовши на сторінку збірника, зможе скачати будь-який номер і почерпнути з нього необхідну інформацію, а також ознайомитися з усіма матеріалами, які в ньому публікуються.

Науковий збірник «Вісник Львівського національного університету природокористування. Серія «Агрономія» (ISSN 2786-6807) включений до категорії Б у Переліку наукових фахових видань України Наказами Міністерства освіти і науки України № 409 від 17.03.2020 р. і №1166 від 23.12.2022 р.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 25176-15116 ПР від  24.06.2022 р.

Заснований у 1997 році Львівським державним аграрним університетом. У 2008-2021 роках виходив під назвою Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія «Агрономія».

З 2022 року виходить під назвою Вісник Львівського національного університету природокористування. Серія «Агрономія».

Виходить 1 раз на рік.

Засновник – Львівський національний університет природокористування.

Видавець – Львівський національний університет природокористування.

Місце видання – м. Дубляни Львівського району Львівської області, Україна

Мови видання – українська, англійська, польська.

Наукове видання входить до міжнародних наукометричних баз і каталогів наукових видань:

 • Index Copernicus, ICV 2018 – 78,04;   ICV 2019 – 86,22.
 • Google Scholar
 • Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського

Серія «Агрономія» містить такі рубрики:

101 Екологія;

183 Технології захисту навколишнього середовища;

201 Агрономія;

201 Землеробство;

201 Рослинництво;

201 Селекція і насінництво;

201 Кормовиробництво;

201 Агрохімія і ґрунтознавство;

203 Плодоовочівництво;

203 Садівництво та виноградарство.

Розглядаються актуальні питання екології, рослинництва, плодоовочівництва, кормовиробництва і тваринництва, селекції і насінництва, захисту рослин, агрохімії і ґрунтознавства, способи основного обробітку ґрунту й системи удобрення та їх вплив на урожайність сільськогосподарських культур.

Редакційна колегія:

Снітинський В. В., д. б. н., академік НААНУ, ректор, Львівський національний університет природокористування – головний редактор;

ORCID ID:   0000-0002-2370-6351;  Scopus ID: 7801674541

 

Гнатів П. С., д. б. н., професор, Львівський національний університет природокористування – заступник головного редактора;

ORCID ID:   0000-0003-2519-3235ResearcherID: ID – ABG-5826-2021

Іванків М. Я., к. с.-г. н., доцент, Львівський національний університет природокористування – відповідальний секретар;

ORCID ID: 0000-0002-4911-2877

Андрейова А., д. інж., доктор філософії, доцент, Словацький сільськогосподарський університет в Нітрі, Словацька Республіка;

ORCID ID:  0000-0001-5484-440X Scopus ID: 56682132400

Бальковський В. В., к. с.-г. н., доцент, Львівський національний університет природокористування;

ORCID ID:   0000-0002-3995-1909

Вовк С. О., д. б. н., професор, Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН України;

ORCID ID:   0000-0003-2545-5231

Вудмаска І. В., д. с.-г. н., професор, Інститут біології тварин НААН;

ORCID ID: 0000-0002-6277-535X

Голячук Ю. С., к. б. н., доцент, Львівський національний університет природокористування;

ORCID ID:   0000-0002-2890-164X

Гаськевич О. В., к. геогр. н., доцент, Львівський національний університет природокористування;

ResearcherID: ABG-7381-2021

Гунчак А. В., д. с.-г. н., старший науковий співробітник, Інститут біології тварин НААН;

ORCID ID:  0000-0003-1963-3038

Дидів О. Й., к. с.-г. н., доцент, Львівський національний університет природокористування;

ORCID ID:   0000-0003-4155-5945

Іванюк В. Я., к. с.-г. н., доцент, Львівський національний університет природокористування;

ORCID ID:   0000-0002-6885-9212;   Scopus ID: 57226393952;    ResearcherID: ABG-4969-2021

Ільчук Р. В. д. с.-г. н., старший науковий співробітник, Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН;

ORCID ID: 0000-0002-3524-4844

Жиромскі А., д. габ., професор, Вроцлавський університет природничих наук, Республіка Польща;

ORCID ID:   0000-0001-8690-4286;   Scopus ID: 23399160900;    ResearcherID J-5885-2019

Забродіна І. В., к. с.-г. н., доцент, Державний біотехнологічний університет;

ORCID ID:   0000–0001–8122–9250;    ResearcherID: AAS-5289-2020

Завірюха П. Д., к. с.-г. н., доцент, Львівський національний університет природокористування;

ORCID ID:   0000-0002-1256-4220

Занєвич-Байковска A., д. габ., професор, Природничо-гуманітарний університет в Седльце, Республіка Польща;

ORCID ID:   0000-0002-0317-8571;  Scopus ID: 22987138600

Капрусь І. Я., д. б. н., професор, Львівський національний університет ім. Івана Франка;

ORCID ID:   0000-0002-3163-4482;   Scopus ID: 55972164800;   ResearcherID D-6791-2019

Квасовскі В., доктор наук, доцент, Варшавський університет природних наук, Республіка Польща;

ORCID ID:   0000-0003-1448-2445;   Scopus  ID: 6504465856

Косилович Г. О., к. б. н., доцент, Львівський національний університет природокористування;

ORCID ID:   0000-0001-5908-3312

Лихочвор В. В., д. с.-г. н., професор, Львівський національний університет природокористування;

ORCID ID:   0000-0003-0377-6157

Мартин В., д. габ., професор, Державна вища школа ім. Шимона Шимоновица в м. Замосць, Республіка Польща;

Огородник Н. З., д. вет. н., професор, Львівський національний університет природокористування;

ORCID ID:   0000-0002-7428-9973;        ResearcherID: I-2530-2018

Роса Р., д. габ., професор, Природничо-гуманітарний університет в Седльце, Республіка Польща;

ORCID ID:   0000-0001-6344-538X;   Scopus  ID: 35238314700;    ResearcherID V-3549-2017

Рутковська Б., д. габ., професор, Варшавський університет природних наук, Республіка Польща;

ORCID ID:   0000-0003-4563-0156;   Scopus  ID: 24339327000

Самборскі А., д. габ, професор, Державна вища школа ім. Шимона Шимоновица в м. Замосць, Республіка Польща;

ORCID ID:   0000-0001-7437-1267;     Scopus ID: 57038746600

Спихай-Фабісяк Є., доктор сільськогосподарських наук, професор, Технологічно-природничий університет у Бидгощі, Республіка Польща;

ORCID ID:   0000-0002-8469-8914;    Scopus  ID: 12753138800

Станкевич С. В., к. с.-г. н., доцент, Державний біотехнологічний університет;

ORCID ID:   0000–0002–8300–2591;    ResearcherID U-8532-2019

Франчук Й., д. габ., професор, Природничо-гуманітарний університет в Седльце, Республіка Польща;

ORCID ID:  0000-0002-8440-850X;   Scopus  ID: 22984647700;

Хірівський П. Р., к. б. н., доцент, Львівський національний університет природокористування;

ORCID ID:   0000-0001-7246-9260

Хойніцкі Ю., д. габ., професор, Варшавський університет природних наук, Республіка Польща;

ORCID ID:  0000-0001-7719-4331;   Scopus  ID: 8525279500

Шувар І. А., д. с.-г. н., професор, Львівський національний університет природокористування;

ORCID ID:   0000-0002-4149-1761

Шульц В., д. габ., професор, Варшавський університет природних наук, Республіка Польща.

ORCID ID:   0000-0001-8505-0514;   Scopus  ID: 7004581131

 

 

Вісник  Львівського національного університету природокористування. Серія «Економіка АПК» (ISSN 2786-6785) віднесений до категорії Б у Переліку наукових фахових видань України (Накази Міністерства освіти і науки України від 02.07.2020 р. № 886 і від 23.12.2022 р. №1166) за спеціальностями:

051 Економіка

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент

075 Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

281 Публічне управління та адміністрування

292 Міжнародні економічні відносини

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 25178-15118 Р від 24.06.2022 р.

Заснований у 1994 році Львівським державним аграрним університетом. У 2008-2021 роках виходив під назвою Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія «Економіка АПК».

З 2022 року виходить під назвою Вісник Львівського національного університету природокористування. Серія «Економіка АПК».

Виходить 1 раз на рік.

Засновник – Львівський національний університет природокористування.

Видавець – Львівський національний університет природокористування.

Місце видання – м. Дубляни Львівського району Львівської області, Україна

Мови видання – українська, англійська, польська.

 

Входить до міжнародних наукометричних баз і каталогів наукових видань:

 • Index Copernicus, ICV 2018 – 59,23; ICV 2019 – 62,49
 • Google Scholar
 • Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського

 

Розглядаються питання аграрної політики і вдосконалення економічних відносин в аграрному секторі, ефективності галузей і продуктових підкомплексів АПК, розвитку маркетингу, інформаційного забезпечення, поліпшення ресурсного потенціалу підприємств АПК, розвитку фінансово-кредитного механізму, оподаткування аграрних підприємств.

 

Про склад редакційної колегії видання «Вісник Львівського національного університету природокористування. Серія  Економіка АПК»

Головний редактор:

 

Гнатишин Людмила, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку та оподаткування, Львівський національний університет природокористування, Україна
ORCID 0000-0003-4425-0514

ResearcherID AEQ-6885-2022

https://scholar.google.com.ua/citations?user=F4GQGwYAAAAJ&hl=uk&oi=ao 

Email:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Члени редколегії:

Дубневич Юрій, кандидат економічних наук, доцент, проректор з навчально-виховної роботи, доцент кафедри менеджменту, Львівський національний університет природокористування, Україна (заступник головного редактора)

ORCID 0000-0002-4843-6239

ResearcherID AAQ-8215-2020

https://scholar.google.com/citations?user=RzE2_M4AAAAJ&hl=uk

Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 Агрес Оксана, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Львівський національний університет природокористування, Україна (відповідальний секретар)

ORCID 0000-0003-3398-0933
Researcher ID AAG-3631-2021

https://scholar.google.com.ua/citations?user=7MrpqjwAAAAJ&hl=uk

Email:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Брух Оксана, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин та маркетингу, Львівський національний університет природокористування, Україна

ORCID 0000-0003-1117-0454
Researcher ID
AAH-2708-2021  

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=Ba4oXBsAAAAJ

Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 Баланюк Іван, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку і оподаткування, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Україна

ORCID 0000-0002-8320-6383

Researcher ID AAE-8336-2021

Scopus Author ID 57207994440
https://scholar.google.com.ua/citations?user=Wpu_ZNQAAAAJ&hl=uk

Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Бойко Віталій, доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту організацій, Національний університет «Львівська політехніка», Україна

ORCID 0000-0003-3968-1651

Researcher ID P-1653-2018

Scopus Author ID 57191204041

https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=ihuUbIIAAAAJ

Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Бочко Олена, доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу і логістики, Національний університет «Львівська політехніка», Україна

ORCID 0000-0003-3422-4654

Scopus Author ID57221983856

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=aAO6kJ0AAAAJ 

Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Василішин Станіслав, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри обліку, аудиту та оподаткування, Державний біотехнологічний університет, Україна

ORCID 0000-0001-5023-9878

Researcher ID O-7925-2019

Scopus Author ID 85086260000

https://scholar.google.com.ua/citations?user=y00nyHcAAAAJ&hl=uk 

Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Грещук Галина, доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри права, Львівський національний університет природокористування, Україна

ORCID 0000-0001-5629-8828

Researcher ID ACU -7782-2022

https://scholar.google.com.ua/citations?user=9VWEYWQAAAAJ&hl=uk&oi=ao 

Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Грицина Оксана, кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Львівський національний університет природокористування, Україна
ORCID 0000-0002-1304-0250
Researcher ID
AAG-3153-2021

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=bTzciSYAAAAJ

Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Губені Юрій, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Львівський національний університет природокористування, Україна

ORCID 0000-0002-1842-8975

https://scholar.google.com.ua/citations?user=-Gx-GgIAAAAJ&hl=uk&oi=ao 

Email:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Клепацький Богдан, доктор наук, професор, завідувач кафедри логістики, Варшавський університет природничих наук, Польща

ORCID 0000-0003-3483-7530

Scopus Author ID57213417527
Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ковалів Володимир, кандидат економічних наук, доцент, декан факультету управління, економіки та права, Львівський національний університет природокористування, Україна

ORCID 0000-0003-2915-9990

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=ix1cVpwAAAAJ

Researcher ID GLU-6359-2022

Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Крупа Володимир, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Львівський національний університет природокористування, Україна

ORCID 0000-0001-8658-7735

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=vN-SfhsAAAAJ

Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кузьмін Олег, доктор економічних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка», Україна

ORCID 0000-0002-6014-6437

ResearcherID R-6451-2017

https://scholar.google.com.ua/citations?user=N4kbbIkAAAAJ&hl=uk&oi=ao

Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 Курильців Роман, доктор економічних наук, професор, професор кафедри кадастру територій, Національний університет «Львівська політехніка», Україна

ORCID 0000-0003-2059-665X

ResearcherID AAA-5898-2019

Scopus Author ID 56499291700

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=zu3UzvkAAAAJ 

Email:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Нянько Віталій, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу і торговельного підприємництва, Хмельницький національний університет, Україна

ORCID 0000-0001-8674-506X

ResearcherID AHB-8881-2022

https://scholar.google.com/citations?user=VMmdktAAAAAJ&hl=uk

Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 Петришин Людмила, доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку, аналізу і контролю, Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна

ORCID 0000-0002-1871-2837

Scopus Author ID: 57218909783

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=naqH3fMAAAAJ 

Email:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Прокопишин Оксана, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку та оподаткування, Львівський національний університет природокористування, Україна

ORCID 0000-0002-7027-3499

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=dbdnVJgAAAAJ 

Email:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Слав’юк Ростислав, доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів, Національний університет «Львівська політехніка», Україна

ORCID 0000-0002-0904-8970

Scopus Author ID 857206737820

https://scholar.google.com.ua/citations?user=aGbahzgAAAAJ&hl=uk&oi=ao

Email:slavyuk@gmail.com

Стойко Наталія, кандидат економічних наук, доцент, декан факультету землевпорядкування та туризму, Львівський національний університет природокористування, Україна

ORCID 0000- ORCID 0002-8851-9821

Scopus Author ID 57196450338

Researcher ID D-7002-2019

https://scholar.google.com.ua/citations?user=XZlY2tsAAAAJ&hl=uk&oi=ao 

Email:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ступень Роман, доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри геодезії і геоінформатики, Львівський національний університет природокористування, Україна

ORCID 0000-0002-4951-2838

ResearcherID X-3237-2019

https://scholar.google.com.ua/citations?user=svKCNz8AAAAJ&hl=uk&oi=ao 

Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Східницька Галина, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Львівський національний університет природокористування,Україна

ORCID 0000-0003-0333-1721 

Researcher ID AAG-3528-2021

https://scholar.google.com.ua/citations?user=plcfa6sAAAAJ&hl=uk

Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Федів Ірина, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин та маркетингу, Львівський національний університет природокористування, Україна

ORCID 0000-0003-0024-5801
Researcher ID
W-3543-2017  

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=DQmdm7cAAAAJ 

Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  

Хірівський Роман, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин та маркетингу, Львівський національний університет природокористування, Україна

ORCID 0000-0002-7299-429X
Researcher ID ABD-1906-2020

Scopus Autor ID: 57189035460

Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Черевко Георгій, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Львівський національний університет природокористування, Україна

ORCID 0000-0002-0072-5816,

Scopus Author ID 57216176721

https://scholar.google.com.ua/citations?user=dTW-KoIAAAAJ&hl=uk&oi=ao 

Email:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Черевко Ірина, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Львівський національний університет природокористування, Україна

ORCID 0000-0002-8411-6136
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=M1jh9CAAAAAJ

Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Шиманьська Ельжбєта Ядвіга, доктор наук, професор, професор кафедри логістики, Варшавський університет природничих наук, Польща

ORCID 0000-0001-7686-1243

Scopus Author ID 57204774595

Email:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 Шматковська Тетяна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Волинський національний університет імені Лесі Українки, Україна

ORCID 0000-0003-2771-9982; 
Scopus Author ID57203187237
ResearcherID A-7979-2017 
https://scholar.google.com.ua/citations?user=IJD-dV0AAAAJ&hl=uk&authuser=1

Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Яців Ігор, доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи, Львівський національний університет природокористування, Україна
ORCID 0000-0002-2370-6351; 
Scopus Author ID57204212133
ResearcherID E-8373-2019
https://scholar.google.com.ua/citations?user=Dfmdh-sAAAAJ&hl=uk&oi=ao 

Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.