Економіка АПК

new site

Даний сайт більше не оновлюється!
Новий сайт журналу знаходиться за адресою https://visnyk.lnup.edu.ua/

 

 

Вісник  Львівського національного університету природокористування. Серія «Економіка АПК» (ISSN 2786-6785) віднесений до категорії Б у Переліку наукових фахових видань України (Накази Міністерства освіти і науки України від 02.07.2020 р. № 886 і від 23.12.2022 р. №1166) за спеціальностями:

051 Економіка

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент

075 Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

281 Публічне управління та адміністрування

292 Міжнародні економічні відносини

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 25178-15118 Р від 24.06.2022 р.

Заснований у 1994 році Львівським державним аграрним університетом. У 2008-2021 роках виходив під назвою Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія «Економіка АПК».

З 2022 року виходить під назвою Вісник Львівського національного університету природокористування. Серія «Економіка АПК».

Виходить 1 раз на рік.

Засновник – Львівський національний університет природокористування.

Видавець – Львівський національний університет природокористування.

Місце видання – м. Дубляни Львівського району Львівської області, Україна

Мови видання – українська, англійська, польська.

 

Входить до міжнародних наукометричних баз і каталогів наукових видань:

  • Index Copernicus, ICV 2018 – 59,23; ICV 2019 – 62,49
  • Google Scholar
  • Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського

 

Розглядаються питання аграрної політики і вдосконалення економічних відносин в аграрному секторі, ефективності галузей і продуктових підкомплексів АПК, розвитку маркетингу, інформаційного забезпечення, поліпшення ресурсного потенціалу підприємств АПК, розвитку фінансово-кредитного механізму, оподаткування аграрних підприємств.

 

Про склад редакційної колегії видання «Вісник Львівського національного університету природокористування. Серія  Економіка АПК»

Головний редактор:

 

Гнатишин Людмила, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку та оподаткування, Львівський національний університет природокористування, Україна
ORCID 0000-0003-4425-0514

ResearcherID AEQ-6885-2022

https://scholar.google.com.ua/citations?user=F4GQGwYAAAAJ&hl=uk&oi=ao 

Email:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Члени редколегії:

Дубневич Юрій, кандидат економічних наук, доцент, проректор з навчально-виховної роботи, доцент кафедри менеджменту, Львівський національний університет природокористування, Україна (заступник головного редактора)

ORCID 0000-0002-4843-6239

ResearcherID AAQ-8215-2020

https://scholar.google.com/citations?user=RzE2_M4AAAAJ&hl=uk

Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 Агрес Оксана, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Львівський національний університет природокористування, Україна (відповідальний секретар)

ORCID 0000-0003-3398-0933
Researcher ID AAG-3631-2021

https://scholar.google.com.ua/citations?user=7MrpqjwAAAAJ&hl=uk

Email:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Брух Оксана, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин та маркетингу, Львівський національний університет природокористування, Україна

ORCID 0000-0003-1117-0454
Researcher ID
AAH-2708-2021  

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=Ba4oXBsAAAAJ

Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 Баланюк Іван, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку і оподаткування, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Україна

ORCID 0000-0002-8320-6383

Researcher ID AAE-8336-2021

Scopus Author ID 57207994440
https://scholar.google.com.ua/citations?user=Wpu_ZNQAAAAJ&hl=uk

Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Бойко Віталій, доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту організацій, Національний університет «Львівська політехніка», Україна

ORCID 0000-0003-3968-1651

Researcher ID P-1653-2018

Scopus Author ID 57191204041

https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=ihuUbIIAAAAJ

Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Бочко Олена, доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу і логістики, Національний університет «Львівська політехніка», Україна

ORCID 0000-0003-3422-4654

Scopus Author ID57221983856

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=aAO6kJ0AAAAJ 

Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Василішин Станіслав, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри обліку, аудиту та оподаткування, Державний біотехнологічний університет, Україна

ORCID 0000-0001-5023-9878

Researcher ID O-7925-2019

Scopus Author ID 85086260000

https://scholar.google.com.ua/citations?user=y00nyHcAAAAJ&hl=uk 

Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Грещук Галина, доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри права, Львівський національний університет природокористування, Україна

ORCID 0000-0001-5629-8828

Researcher ID ACU -7782-2022

https://scholar.google.com.ua/citations?user=9VWEYWQAAAAJ&hl=uk&oi=ao 

Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Грицина Оксана, кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Львівський національний університет природокористування, Україна
ORCID 0000-0002-1304-0250
Researcher ID
AAG-3153-2021

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=bTzciSYAAAAJ

Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Губені Юрій, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Львівський національний університет природокористування, Україна

ORCID 0000-0002-1842-8975

https://scholar.google.com.ua/citations?user=-Gx-GgIAAAAJ&hl=uk&oi=ao 

Email:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Клепацький Богдан, доктор наук, професор, завідувач кафедри логістики, Варшавський університет природничих наук, Польща

ORCID 0000-0003-3483-7530

Scopus Author ID57213417527
Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ковалів Володимир, кандидат економічних наук, доцент, декан факультету управління, економіки та права, Львівський національний університет природокористування, Україна

ORCID 0000-0003-2915-9990

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=ix1cVpwAAAAJ

Researcher ID GLU-6359-2022

Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Крупа Володимир, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Львівський національний університет природокористування, Україна

ORCID 0000-0001-8658-7735

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=vN-SfhsAAAAJ

Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кузьмін Олег, доктор економічних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка», Україна

ORCID 0000-0002-6014-6437

ResearcherID R-6451-2017

https://scholar.google.com.ua/citations?user=N4kbbIkAAAAJ&hl=uk&oi=ao

Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 Курильців Роман, доктор економічних наук, професор, професор кафедри кадастру територій, Національний університет «Львівська політехніка», Україна

ORCID 0000-0003-2059-665X

ResearcherID AAA-5898-2019

Scopus Author ID 56499291700

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=zu3UzvkAAAAJ 

Email:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Нянько Віталій, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу і торговельного підприємництва, Хмельницький національний університет, Україна

ORCID 0000-0001-8674-506X

ResearcherID AHB-8881-2022

https://scholar.google.com/citations?user=VMmdktAAAAAJ&hl=uk

Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 Петришин Людмила, доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку, аналізу і контролю, Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна

ORCID 0000-0002-1871-2837

Scopus Author ID: 57218909783

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=naqH3fMAAAAJ 

Email:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Прокопишин Оксана, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку та оподаткування, Львівський національний університет природокористування, Україна

ORCID 0000-0002-7027-3499

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=dbdnVJgAAAAJ 

Email:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Слав’юк Ростислав, доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів, Національний університет «Львівська політехніка», Україна

ORCID 0000-0002-0904-8970

Scopus Author ID 857206737820

https://scholar.google.com.ua/citations?user=aGbahzgAAAAJ&hl=uk&oi=ao

Email:slavyuk@gmail.com

Стойко Наталія, кандидат економічних наук, доцент, декан факультету землевпорядкування та туризму, Львівський національний університет природокористування, Україна

ORCID 0000- ORCID 0002-8851-9821

Scopus Author ID 57196450338

Researcher ID D-7002-2019

https://scholar.google.com.ua/citations?user=XZlY2tsAAAAJ&hl=uk&oi=ao 

Email:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ступень Роман, доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри геодезії і геоінформатики, Львівський національний університет природокористування, Україна

ORCID 0000-0002-4951-2838

ResearcherID X-3237-2019

https://scholar.google.com.ua/citations?user=svKCNz8AAAAJ&hl=uk&oi=ao 

Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Східницька Галина, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Львівський національний університет природокористування,Україна

ORCID 0000-0003-0333-1721 

Researcher ID AAG-3528-2021

https://scholar.google.com.ua/citations?user=plcfa6sAAAAJ&hl=uk

Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Федів Ірина, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин та маркетингу, Львівський національний університет природокористування, Україна

ORCID 0000-0003-0024-5801
Researcher ID
W-3543-2017  

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=DQmdm7cAAAAJ 

Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  

Хірівський Роман, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин та маркетингу, Львівський національний університет природокористування, Україна

ORCID 0000-0002-7299-429X
Researcher ID ABD-1906-2020

Scopus Autor ID: 57189035460

Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Черевко Георгій, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Львівський національний університет природокористування, Україна

ORCID 0000-0002-0072-5816,

Scopus Author ID 57216176721

https://scholar.google.com.ua/citations?user=dTW-KoIAAAAJ&hl=uk&oi=ao 

Email:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Черевко Ірина, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Львівський національний університет природокористування, Україна

ORCID 0000-0002-8411-6136
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=M1jh9CAAAAAJ

Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Шиманьська Ельжбєта Ядвіга, доктор наук, професор, професор кафедри логістики, Варшавський університет природничих наук, Польща

ORCID 0000-0001-7686-1243

Scopus Author ID 57204774595

Email:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 Шматковська Тетяна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Волинський національний університет імені Лесі Українки, Україна

ORCID 0000-0003-2771-9982; 
Scopus Author ID57203187237
ResearcherID A-7979-2017 
https://scholar.google.com.ua/citations?user=IJD-dV0AAAAJ&hl=uk&authuser=1

Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Яців Ігор, доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи, Львівський національний університет природокористування, Україна
ORCID 0000-0002-2370-6351; 
Scopus Author ID57204212133
ResearcherID E-8373-2019
https://scholar.google.com.ua/citations?user=Dfmdh-sAAAAJ&hl=uk&oi=ao 

Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  

Вісник ЛНАУ " Економіка АПК" індексується в міжнародних наукометричних базах (RePEc, Index Copernicus), внесений до баз даних міжнародних агрегаторів наукових ресурсів та інформаційних каталогів, розміщується на порталі Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.