Економіка АПК

Серія «Економіка АПК» (внесено до переліку наукових фахових видань (наказ МОН    № 512 від 16.05 2016 р.)) містить такі рубрики:

  1. Аграрна політика і вдосконалення економічних відносин в АПК;
  2. Вдосконалення обліку, фінансово-кредитного механізму в аграрному секторі та інформаційного забезпечення його підприємств;
  3. Ефективність галузей і продуктових комплексів;
  4. Ефективність використання виробничих ресурсів АПК;
  5. Розвиток маркетингу в АПК;
  6. Соціальні аспекти аграрної політики.

Розглядаються питання аграрної політики і вдосконалення економічних відносин в аграрному секторі, ефективності галузей і продуктових підкомплексів АПК, розвитку маркетингу, інформаційного забезпечення, поліпшення ресурсного потенціалу підприємств АПК, розвитку фінансово-кредитного механізму, оподаткування аграрних підприємств.

 

Про склад редакційної колегії журналу «Вісник Львівського національного аграрного університету.  Економіка АПК»

головний редактор:

Содома Руслана Іванівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Львівського національного аграрного університету, Україна.

члени редакційної колегії:

Янишин Ярослав Степанович, кандидат економічних наук, доцент, декан економічного факультету Львівського національного аграрного університету, Україна, заступник головного редактора.

Агрес Оксана Григорівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Львівського національного аграрного університету, Україна, відповідальний секретар журналу.

Баланюк Іван Федорович доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Україна;

Гевко Роман Богданович - доктор технічних наук, професор кафедри технічної механіки та сільськогосподарських машин Тернопільського національного технічного університету  ім. І. Полюя, Україна;

Гнатишин Людмила Богданівна, доктор економічних наук, доцент, в.о. професора кафедри обліку та оподаткування Львівського національного аграрного університету, Україна;

Клепацький Богдан - доктор наук, професор, завідувач кафедри логістики Варшавського університету науки життя, Польща;

Кузьмін Олег Євгенович - доктор економічних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка», Україна;

Курильців Роман Михайлович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри землеустрою Львівського національного аграрного університету, Україна

Любенко Андрій Миколайович, доктор економічних наук, професор кафедри обліку і оподаткування Львівського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи», Україна.

Петришин Людмила Петрівна, доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри обліку та оподаткування Львівського національного аграрного університету, Україна;

Ступень Михайло Григорович, доктор економічних наук, професор, декан землевпорядного факультету Львівського національного аграрного університету, Україна;

Ступень Роман Михайлович, доктор економічних наук, доцент кафедри геодезії і геоінформатики Львівського національного аграрного університету, Україна.

Черевко Георгій Владиславович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки Львівського національного аграрного університету, Україна;

Шиманьська Ельжбєта Ядвіга, доктор наук, професор, професор кафедри логістики Варшавського університету природничих наук, Польща;

Шматковська Тетяна Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, Україна;

Яців Ігор Богданович, доктор економічних наук, доцент, проректор з наукової роботи Львівського національного аграрного університету, Україна.

  

Вісник ЛНАУ " Економіка АПК" індексується в міжнародних наукометричних базах (RePEc, Index Copernicus), внесений до баз даних міжнародних агрегаторів наукових ресурсів та інформаційних каталогів, розміщується на порталі Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.