Економіка АПК
 

Серія «Економіка АПК»  Вісника  Львівського національного аграрного університету (ISSN 2524-0862) віднесена до категорії Б у Переліку наукових фахових видань України (Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.07.2020 р. № 886).

Журнал входить до міжнародних наукометричних баз і каталогів наукових видань:

  • Index Copernicus, ICV 2018 – 59,23; ICV 2019 – 62,49
  • RePEc
  • Google Scholar
  • Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського

Серія «Економіка АПК» (внесено до переліку наукових фахових видань (наказ МОН    № 512 від 16.05 2016 р.)) містить такі рубрики:

  1. Аграрна політика і вдосконалення економічних відносин в АПК;
  2. Вдосконалення обліку, фінансово-кредитного механізму в аграрному секторі та інформаційного забезпечення його підприємств;
  3. Ефективність галузей і продуктових комплексів;
  4. Ефективність використання виробничих ресурсів АПК;
  5. Розвиток маркетингу в АПК;
  6. Соціальні аспекти аграрної політики.

Тематична спрямованість наукового фахового видання - спеціальності, за якими видання публікує наукові праці:

 051 Економіка

 071 Облік і оподаткування

 072 Фінанси, банківська справа та страхування

 073 Менеджмент

 075 Маркетинг

 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 281 Публічне управління та адміністрування

 292 Міжнародні економічні відносини

 

Розглядаються питання аграрної політики і вдосконалення економічних відносин в аграрному секторі, ефективності галузей і продуктових підкомплексів АПК, розвитку маркетингу, інформаційного забезпечення, поліпшення ресурсного потенціалу підприємств АПК, розвитку фінансово-кредитного механізму, оподаткування аграрних підприємств.

У журналі друкуються статті на українській, польській та англійській мові. 

 

Про склад редакційної колегії журналу «Вісник Львівського національного аграрного університету.  Економіка АПК»

Содома Руслана Іванівна, кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин та маркетингу Львівського національного аграрного університету, Україна – головний редактор.
ORCID 0000-0002-5020-6440 ResearcherID Х-3004-2019 Scopus Autor ID: 56669972700

Ковалів Володимир Мирославович, кандидат економічних наук, доцент, декан економічного факультету Львівського національного аграрного університету, Україна, заступник головного редактора.
ORCID 0000-0003-2915-9990

Агрес Оксана Григорівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Львівського національного аграрного університету, Україна, відповідальний секретар.
ORCID 0000-0003-3398-0933

Баланюк Іван Федорович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Україна.
ORCID 0000-0002-8320-6383

Гевко Роман Богданович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри технічної механіки та сільськогосподарських машин Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя, Україна.
ORCID 0000-0001-7569-2943; ResearcherID G-6777-2017

Гнатишин Людмила Богданівна, доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри обліку та оподаткування Львівського національного аграрного університету, Україна.
ORCID 0000-0003-4425-0514

Клепацький Богдан, доктор наук, професор, завідувач кафедри логістики Варшавського університету природничих наук, Польща.
ORCID 0000-0003-3483-7530

Кузьмін Олег Євгенович, доктор економічних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка», Україна.
ORCID  0000-0002-6014-6437

Курильців Роман Михайлович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри кадастру територій Національного університету «Львівська політехніка», Україна.
ORCID 0000-0003-2059-665X  ResearcherID AAA-5898-2019

Любенко Андрій Миколайович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку і оподаткування Університету банківської справи, Львів, Україна.
ORCID ID: 0000-0001-9064-4253

Петришин Людмила Петрівна, доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку, аналізу і контролю Львівського національного університету імені Івана Франка, Україна.
ORCID ID: 0000-0002-1871-2837

Стойко Наталія Євгеніївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри землеустрою Львівського національного аграрного університету, Україна.
ORCID 0000-0002-8851-9821  ResearcherID D-7002-2019 Scopus Author ID 57196450338

Ступень Роман Михайлович, доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри геодезії і геоінформатики Львівського національного аграрного університету, Україна.
ORCID ID: 0000-0002-4951-2838

Східницька Галина Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент, кафедри фінансів, банківської справи та страхування Львівського національного аграрного університету, Україна.
ORCID ID: 0000-0003-0333-1721   Researcher ID AAG-3528-2021

Хірівський Роман Петрович, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин та маркетингу Львівського національного аграрного університету, Україна.
ORCID ID: 0000-0002-7299-429X   Researcher ID ABD-1906-2020 Scopus Autor ID: 57189035460

Черевко Георгій Владиславович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки Львівського національного аграрного університету, Україна.
ORCID ID: 0000-0002-0072-5816

Черевко Ірина Василівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки Львівського національного аграрного університету, Україна.
ORCID ID 0000-0002-8411-6136

Шиманьська Ельжбета Ядвіга, доктор наук, професор, професор кафедри логістики Варшавського університету природничих наук, Польща.
Orcid ID: 0000-0001-7686-1243, Scopus Autor ID: 57204774595

Шматковська Тетяна Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Волинського національного університету імені Лесі Українки, Україна.
ORCID 0000-0003-2771-9982; ResearcherID A-7979-2017

Яців Ігор Богданович, доктор економічних наук, доцент, проректор з наукової роботи Львівського національного аграрного університету, Україна.
ORCID 0000-0002-2370-6351; ResearcherID E-8373-2019

Янишин Ярослав Степанович, кандидат економічних наук, доцент, декан економічного факультету (до 2020 року) Львівського національного аграрного університету, Україна.
ORCID 0000-0002-8693-1484

  

Вісник ЛНАУ " Економіка АПК" індексується в міжнародних наукометричних базах (RePEc, Index Copernicus), внесений до баз даних міжнародних агрегаторів наукових ресурсів та інформаційних каталогів, розміщується на порталі Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.