Архітектура і сільськогосподарське будівництво
 

Вісник  Львівського національного аграрного університету

Серія «Архітектура і сільськогосподарське будівництво» 

ISSN  2616-6585 (включена до Переліку наукових фахових видань України категорія «Б», додаток 4, наказ Міністерства освіти і науки України від 09.02.2021 № 157)

Засновник: Львівський національний аграрний університет, рік заснування 2000 р.

Наукове видання входить до міжнародних наукометричних баз і каталогів наукових видань:

  • Index Copernicus, ICV 2019 – 61.73
  • Google Scholar
  • Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського

містить такі рубрики:

  1. Аналітичні та числові методи в механіці та фізиці руйнування будівельних матеріалів і конструкцій;
  2. Експериментальні методи дослідження та діагностика роботи будівельних матеріалів і конструкцій;
  3. Методи оптимізації техніко-економічних показників конструкцій будівель і споруд;
  4. Теорія архітектури, містобудування та планування.
  5. Геодезія та землеустрій: стан, проблеми та перспективи розвитку
  6. Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водне будівництво: стан, проблеми та способи їх вирішення, перспективи розвитку

Галузь науки – технічні, спеціальності:

191 Архітектура та містобудування

192 Будівництво та цивільна інженерія

193 Геодезія та землеустрій

194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водне будівництво

Розглядаються результати актуальних експериментальних і теоретичних досліджень, проєктування, досвід будівництва, питання експлуатації та діагностики будівельних конструкцій, проблеми архітектурного простору на селі, геодезичного забезпечення будівельних і землевпорядних робіт, стан, обстеження і проблеми реконструкції існуючих гідротехнічних споруд, теоретичні дослідження і перспективи розвитку гідротехнічного будівництва.

У Віснику друкуються статті українською, польською та англійською мовами

Редакційна колегія серії «Архітектура і сільськогосподарське будівництво»:

Головний редактор:

Фамуляк Юрій Євгенович, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри технології та організації будівництва Львівського національного аграрного університету

ORCID ID: 0000-0003-3044-5513; Scopus Автор ID: 57207472400 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Члени редакційної колегії:

Мазурак Андрій Васильович, кандидат технічних наук, в.о. професора, декан факультету будівництва та архітектури Львівського національного аграрного університету, заступник головного редактора;

ORCID ID: 0000-0001-7367-774X

Бурченя Софія Петрівна, кандидат технічних наук, в.о. доцента кафедри технології та організації будівництва Львівського національного аграрного університету, відповідальний секретар;

ORCID ID: 0000-0002-6903-1134 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Білозір Віталій Володимирович, кандидат технічних наук, доцент кафедри будівельних конструкцій Львівського національного аграрного університету;

ORCID ID: 0000-0002-8231-1325

Боднар Юрій Іванович, кандидат технічних наук, доцент кафедри будівельних конструкцій Львівського національного аграрного університету;

ORCID ID: 0000-0002-7196-2157

Гнатюк Олександр Терентійович, кандидат технічних наук, завідувач кафедри будівельних конструкцій Львівського національного аграрного університету;

ORCID ID: 0000-0003-2218-0295

Делявський Михайло Володимирович, доктор технічних наук, професор кафедри механіки конструкцій Технологічно-Природничого університету ім. Яна і Ядзея Снядецьких в Бидгощі, Республіка Польща;

ORCID ID: 0000-0001-6952-0870

 Демчина Богдан Григорович, доктор технічних наук, професор кафедри будівельних конструкцій і мостів Національного університету «Львівська політехніка»;

ORCID ID: 0000-0002-3498-1519

 Журавський Олександр Дмитрович, кандидат технічних наук, завідувач кафедри залізобетонних та кам’яних конструкцій Київського національного університету будівництва і архітектури;

ORCID 0000-0001-7065-3312

 Залєвський Анджей, доктор наук, професор кафедри архітектури та містобудування Технологічно-Природничого університету ім. Яна і Ядзея Снядецьких в Бидгощі, Республіка Польща;

ORCID ID:: 0000-0001-8917-141X,  Scopus Autor ID: 57207722111

Караван Віктор Вікторович, кандидат технічних наук, доцент кафедри промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд Національного університету водного господарства та природокористування;

ORCID ID: 0000-0002-8261-692Х

Кічаєва Оксана Володимирівна, доктор технічних наук, завідувач кафедри механіки ґрунтів, фундаментів та інженерної геології Харківського національного університету імені О.М. Бекетова,

ORCID ID: 0000-0002-1493-3958

Колодій Павло Петрович, кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри геодезії і геоінформатики Львівського національного аграрного університету;

ORCID ID: 0000-0001-9847-9520

Колодрубська Олександра Іванівна, кандидат архітектури, доцент кафедри архітектури Львівського національного аграрного університету;

ORCID ID: 0000-0003-3903-2117

Кюнцлі Романа Василівна, доктор мистецтвознавства, доцент кафедри архітектури Львівського національного аграрного університету;

ORCID ID: 0000-0001-5234-4903

Лучко Йосип Йосипович, доктор технічних наук, професор кафедри будівельних конструкцій Львівського національного аграрного університету;

ORCID ID: 0000-0002-2239-849Х

Собчак-Пястка Юстина, кандидат технічних наук, доцент кафедри механіки конструкцій Технологічно-Природничого університету ім. Яна і Ядзея Снядецьких в Бидгощі, Республіка Польща;

ORCID ID: 0000-0002-5052-9362,  Scopus Autor ID: 57207454802

Степанюк Андрій Володимирович, кандидат архітектури, завідувач кафедри архітектури Львівського національного аграрного університету;

ORCID ID: 0000-0001-5030-5724

Ступень Роман Михайлович, доктор економічних наук, доцент Львівського національного аграрного університету;

ORCID ID: 0000-0002-4951-2838; ResearcherID X-3237-.2019

Турченюк Василь Олександрович, доктор технічних наук, професор кафедри водної інженерії та водних технологій Національного університету водного господарства та природокористування;

ORCID ID: 0000-0002-1938-0344

Целмс Армандс, доктор інженерних наук, професор Латвійського сільськогосподарського університету, Латвія;

ORCID ID: 0000-0002-9673-1734, Author ID 56023681600, Researcher ID V-2409-2019

Шмиг Роман Андрійович, кандидат технічних наук, доцент кафедри будівельних конструкцій Львівського національного аграрного університету

ORCID ID: 0000-0001-6934-9794