Архітектура і сільськогосподарське будівництво

Серія «Архітектура і сільськогосподарське будівництво» (внесено до переліку наукових фахових видань (наказ МОН № 241 від 09.03.2016 р.)) містить такі рубрики:

 1. Аналітичні та числові методи в механіці та фізиці руйнування будівельних матеріалів і конструкцій;
 2. Експериментальні методи дослідження та діагностика роботи будівельних матеріалів і конструкцій;
 3. Методи оптимізації техніко-економічних показників конструкцій будівель і споруд;
 4. 4. Теорія архітектури, містобудування та планування.

Розглядаються результати актуальних експериментальних і теоретичних досліджень будівельних матеріалів і конструкцій, їх проектування, досвід будівництва, питання експлуатації та діагностики будівельних конструкцій. Висвітлюються новітні архітектурно-планувальні вирішення будівель і споруд та дизайн архітектурного середовища.

 

Редакційна колегія серії «Архітектура і сільськогосподарське будівництво»:

 1. Мазурак Андрій Васильович, к. т. н., доцент, Львівський національний аграрний університет – відповідальний редактор;
 2. Боднар Олег Ярославович, д. мист., професор, Національний університет «Львівська політехніка»;
 3. Бурченя Софія Петрівна, к. т. н., Львівський національний аграрний університет – відповідальний секретар;
 4. Габрель Микола Михайлович, д. т. н., професор, Національний університет «Львівська політехніка»;
 5. Гнідець Богдан Григорович, д. т. н., професор, Національний університет «Львівська політехніка»;
 6. Делявський Михайло, д. т. н., професор, Університет технологічно-природничий ім. Яна і Ядзея Снядецьких, Польща;
 7. Демчина Богдан Григорович, д. т. н., професор, Національний університет «Львівська політехніка»;
 8. Добрянський Іван Михайлович, д. т. н., професор, Львівський національний аграрний університет;
 9. Журавський Олександр Дмитрович, к. т. н., доцент, Київський національний університет будівництва та архітектури;
 10. Калахан Олег Степанович, д. т. н., професор, Львівський національний аграрний університет;
 11. Кінаш Роман Іванович, д. т. н., професор, Національний університет «Львівська політехніка»;
 12. Кобоєк Ельжбета, д. габ., професор, Лодзинський університет, Польща;
 13. Ковальчик Юрій Іванович, д. ф.-м. н., професор, Львівський національний аграрний університет;
 14. Макаренко Руслан Миколайович, к.т. н., професор, Навчально-науковий інститут будівництва та архітектури НУВГП;
 15. Подгорецький Адам, д. габ., інж., професор, Університет технологічно-природничий ім. Яна і Ядзея Снядецьких, Польща;
 16. Проскуряков Віктор Іванович, д. арх., професор, Національний університет «Львівська політехніка»;
 17. Савчак Нестор Степанович, к. т. н., доцент, Львівський національний аграрний університет;
 18. Саницький Мирослав Андрійович, д. т.н., професор,Національний університет «Львівська політехніка»;
 19. Синєкоп Микола Сергійович, д. т. н., професор, Харківська державна академія технології та організації харчування;
 20. Степанюк Андрій Володимирович, к. арх., доцент, Львівський національний аграрний університет;
 21. Шмиг Роман Андрійович, к. т. н., доцент, Львівський національний аграрний університет.