Агрономія

Науковий збірник «Вісник Львівського національного аграрного університету. Агрономія» входить до Переліку наукових фахових видань України Наказом МОН України № 241 від 09.03.2016 р., додаток 9.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 16556-5028 ПР від  09.04.2010 р.

Серія «Агрономія» містить такі рубрики:

 • 101 Екологія;
 • 183 Технології захисту навколишнього середовища;
 • 201 Агрономія;
 • 201 Землеробство;
 • 201 Рослинництво;
 • 201 Селекція і насінництво;
 • 201 Кормовиробництво;
 • 201 Агрохімія і ґрунтознавство;
 • 202 Захист рослин;
 • 203 Плодоовочівництво;
 • 203 Садівництво та виноградарство;
 • 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва.

Розглядаються актуальні питання екології, рослинництва, плодоовочівництва, кормовиробництва і тваринництва, селекції і насінництва, захисту рослин, агрохімії і ґрунтознавства, способи основного обробітку ґрунту й системи удобрення та їх вплив на урожайність сільськогосподарських культур.

     Редакційна колегія:

Капрусь І. Я., д. б. н., професор, Львівський національний аграрний університет – головний редактор;

Снітинський В. В., д. б. н., академік НААНУ, Львівський національний аграрний університет, заступник головного редактора;

Бальковський В. В., к. с.-г. н., доцент, Львівський національний аграрний університет;

Андрейова А., д. інж., доцент, Словацький сільськогосподарський університет у Нітрі, Словацька Республіка;

Борисюк В. С., к. с.-г. н., доцент, Львівський національний аграрний університет;

Влох В. Г., д. с.-г. н., професор, Львівський національний аграрний університет;

Вовк С. О., д. б. н., професор, Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН України;

Гнатів П. С., д. б. н., професор, Львівський національний аграрний університет;

Голячук Ю. С., к. б. н., доцент, Львівський національний аграрний університет;

Дидів О. Й., к. с.-г. н., доцент, Львівський національний аграрний університет;

Жиромскі А., д. габ., професор, Вроцлавський університет природничих наук, Республіка Польща;

Завірюха П. Д., к. с.-г. н., доцент, Львівський національний аграрний університет;

Занєвич-Байковска A., д. габ., професор, Природничо-гуманітарний університет в Седльце, Республіка Польща;

Квасовскі В., доктор наук, доцент, Варшавський університет природних наук, Республіка Польща;

Косилович Г. О., к. б. н., доцент, Львівський національний аграрний університет;

Лихочвор В. В., д. с.-г. н., професор, член-кореспондент НААНУ, Львівський національний аграрний університет;

Мартин В., д. габ., професор, Doctor Honoris Causa, Державна вища школа ім. Шимона Шимоновица в м. Замосць, Республіка Польща;

Огородник Н. З., д. вет. н., с.н.с., Львівський національний аграрний університет;

Персікова Т. П., д. с.-г. н., професор, Білоруська державна сільськогосподарська академія, Республіка Білорусь;

Роса Р., д. габ., професор, Природничо-гуманітарний університет в Седльце, Республіка Польща;

Рутковска Б., д. габ., професор, Варшавський університет природних наук, Республіка Польща;

Самборскі А., д. габ., професор, Державна вища школа ім. Шимона Шимоновица в м. Замосць, Республіка Польща;

Спихай-Фабісяк Є., д. с.-г. н., професор, Технологічно-природничий університет у Бидгощі, Республіка Польща;

Стапай П. В., д. с.-г. н., професор, Інститут біології тварин НААН;

Франчук Й., д. габ., професор, Природничо-гуманітарний університет в Седльце, Республіка Польща;

Хірівський П. Р., к. б. н., доцент, Львівський національний аграрний університет;

Хойніцкі Ю., д. габ., професор, Варшавський університет природних наук, Республіка Польща;

Шувар І. А., д. с.-г. н., професор, Львівський національний аграрний університет;

Шульц В., д. габ., професор, Варшавський університет природних наук, Республіка Польща;

Іванків М. Я., к. с.-г. н., в.о. доцента, Львівський національний аграрний університет – відповідальний секретар.