Агрономія

new site

Даний сайт більше не оновлюється!
Новий сайт журналу знаходиться за адресою https://visnyk.lnup.edu.ua/

 

Науковий збірник «Вісник Львівського національного університету природокористування. Серія «Агрономія» (ISSN 2786-6807) включений до категорії Б у Переліку наукових фахових видань України Наказами Міністерства освіти і науки України № 409 від 17.03.2020 р. і №1166 від 23.12.2022 р.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 25176-15116 ПР від  24.06.2022 р.

Заснований у 1997 році Львівським державним аграрним університетом. У 2008-2021 роках виходив під назвою Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія «Агрономія».

З 2022 року виходить під назвою Вісник Львівського національного університету природокористування. Серія «Агрономія».

Виходить 1 раз на рік.

Засновник – Львівський національний університет природокористування.

Видавець – Львівський національний університет природокористування.

Місце видання – м. Дубляни Львівського району Львівської області, Україна

Мови видання – українська, англійська, польська.

Наукове видання входить до міжнародних наукометричних баз і каталогів наукових видань:

  • Index Copernicus, ICV 2018 – 78,04;   ICV 2019 – 86,22.
  • Google Scholar
  • Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського

Серія «Агрономія» містить такі рубрики:

101 Екологія;

183 Технології захисту навколишнього середовища;

201 Агрономія;

201 Землеробство;

201 Рослинництво;

201 Селекція і насінництво;

201 Кормовиробництво;

201 Агрохімія і ґрунтознавство;

203 Плодоовочівництво;

203 Садівництво та виноградарство.

Розглядаються актуальні питання екології, рослинництва, плодоовочівництва, кормовиробництва і тваринництва, селекції і насінництва, захисту рослин, агрохімії і ґрунтознавства, способи основного обробітку ґрунту й системи удобрення та їх вплив на урожайність сільськогосподарських культур.

Редакційна колегія:

Снітинський В. В., д. б. н., академік НААНУ, ректор, Львівський національний університет природокористування – головний редактор;

ORCID ID:   0000-0002-2370-6351;  Scopus ID: 7801674541

 

Гнатів П. С., д. б. н., професор, Львівський національний університет природокористування – заступник головного редактора;

ORCID ID:   0000-0003-2519-3235ResearcherID: ID – ABG-5826-2021

Іванків М. Я., к. с.-г. н., доцент, Львівський національний університет природокористування – відповідальний секретар;

ORCID ID: 0000-0002-4911-2877

Андрейова А., д. інж., доктор філософії, доцент, Словацький сільськогосподарський університет в Нітрі, Словацька Республіка;

ORCID ID:  0000-0001-5484-440X Scopus ID: 56682132400

Бальковський В. В., к. с.-г. н., доцент, Львівський національний університет природокористування;

ORCID ID:   0000-0002-3995-1909

Вовк С. О., д. б. н., професор, Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН України;

ORCID ID:   0000-0003-2545-5231

Вудмаска І. В., д. с.-г. н., професор, Інститут біології тварин НААН;

ORCID ID: 0000-0002-6277-535X

Голячук Ю. С., к. б. н., доцент, Львівський національний університет природокористування;

ORCID ID:   0000-0002-2890-164X

Гаськевич О. В., к. геогр. н., доцент, Львівський національний університет природокористування;

ResearcherID: ABG-7381-2021

Гунчак А. В., д. с.-г. н., старший науковий співробітник, Інститут біології тварин НААН;

ORCID ID:  0000-0003-1963-3038

Дидів О. Й., к. с.-г. н., доцент, Львівський національний університет природокористування;

ORCID ID:   0000-0003-4155-5945

Іванюк В. Я., к. с.-г. н., доцент, Львівський національний університет природокористування;

ORCID ID:   0000-0002-6885-9212;   Scopus ID: 57226393952;    ResearcherID: ABG-4969-2021

Ільчук Р. В. д. с.-г. н., старший науковий співробітник, Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН;

ORCID ID: 0000-0002-3524-4844

Жиромскі А., д. габ., професор, Вроцлавський університет природничих наук, Республіка Польща;

ORCID ID:   0000-0001-8690-4286;   Scopus ID: 23399160900;    ResearcherID J-5885-2019

Забродіна І. В., к. с.-г. н., доцент, Державний біотехнологічний університет;

ORCID ID:   0000–0001–8122–9250;    ResearcherID: AAS-5289-2020

Завірюха П. Д., к. с.-г. н., доцент, Львівський національний університет природокористування;

ORCID ID:   0000-0002-1256-4220

Занєвич-Байковска A., д. габ., професор, Природничо-гуманітарний університет в Седльце, Республіка Польща;

ORCID ID:   0000-0002-0317-8571;  Scopus ID: 22987138600

Капрусь І. Я., д. б. н., професор, Львівський національний університет ім. Івана Франка;

ORCID ID:   0000-0002-3163-4482;   Scopus ID: 55972164800;   ResearcherID D-6791-2019

Квасовскі В., доктор наук, доцент, Варшавський університет природних наук, Республіка Польща;

ORCID ID:   0000-0003-1448-2445;   Scopus  ID: 6504465856

Косилович Г. О., к. б. н., доцент, Львівський національний університет природокористування;

ORCID ID:   0000-0001-5908-3312

Лихочвор В. В., д. с.-г. н., професор, Львівський національний університет природокористування;

ORCID ID:   0000-0003-0377-6157

Мартин В., д. габ., професор, Державна вища школа ім. Шимона Шимоновица в м. Замосць, Республіка Польща;

Огородник Н. З., д. вет. н., професор, Львівський національний університет природокористування;

ORCID ID:   0000-0002-7428-9973;        ResearcherID: I-2530-2018

Роса Р., д. габ., професор, Природничо-гуманітарний університет в Седльце, Республіка Польща;

ORCID ID:   0000-0001-6344-538X;   Scopus  ID: 35238314700;    ResearcherID V-3549-2017

Рутковська Б., д. габ., професор, Варшавський університет природних наук, Республіка Польща;

ORCID ID:   0000-0003-4563-0156;   Scopus  ID: 24339327000

Самборскі А., д. габ, професор, Державна вища школа ім. Шимона Шимоновица в м. Замосць, Республіка Польща;

ORCID ID:   0000-0001-7437-1267;     Scopus ID: 57038746600

Спихай-Фабісяк Є., доктор сільськогосподарських наук, професор, Технологічно-природничий університет у Бидгощі, Республіка Польща;

ORCID ID:   0000-0002-8469-8914;    Scopus  ID: 12753138800

Станкевич С. В., к. с.-г. н., доцент, Державний біотехнологічний університет;

ORCID ID:   0000–0002–8300–2591;    ResearcherID U-8532-2019

Франчук Й., д. габ., професор, Природничо-гуманітарний університет в Седльце, Республіка Польща;

ORCID ID:  0000-0002-8440-850X;   Scopus  ID: 22984647700;

Хірівський П. Р., к. б. н., доцент, Львівський національний університет природокористування;

ORCID ID:   0000-0001-7246-9260

Хойніцкі Ю., д. габ., професор, Варшавський університет природних наук, Республіка Польща;

ORCID ID:  0000-0001-7719-4331;   Scopus  ID: 8525279500

Шувар І. А., д. с.-г. н., професор, Львівський національний університет природокористування;

ORCID ID:   0000-0002-4149-1761

Шульц В., д. габ., професор, Варшавський університет природних наук, Республіка Польща.

ORCID ID:   0000-0001-8505-0514;   Scopus  ID: 7004581131