Економіка АПК №23
This page is hosted for free by zzz.com.ua, if you are owner of this page, you can remove this message and gain access to many additional features by upgrading your hosting to PRO or VIP for just 41.60 UAH.
Do you want to support owner of this site? Click here and donate to his account some amount, he will be able to use it to pay for any of our services, including removing this ad.

Економіка АПК №23

Титульна сторінка | Вміст

РОЗДІЛ 1 РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ І ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН В АПК


ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ЯК ФАКТОР ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

Г. Черевко

pdf

3-9


ВДОСКОНАЛЕННЯ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Ю. Губені, І. Костецька, П. Оліщук, Ю. Коверко

pdf

9-14


СУЧАСНІ ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

І. Севидова

pdf

14-18


ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ ЯК ОСНОВА АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ

І. Дроздяк

pdf

18-24


ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО ФЕРМЕРСТВА

Л. Гнатишин

pdf

24-28


ОЦІНКА БІОЕНЕРГЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РОСЛИННИХ ВІДХОДІВ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

І. Костирко, К. Сиротюк

pdf

28-32


РІВЕНЬ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Н. Райтер

pdf

33-38


ОСОБЛИВОСТІ ДОРАДНИЦТВА В УКРАЇНІ

О. Брух, І. Бернацька, Х. Мітюшкіна

pdf

38-41


СУЧАСНИЙ СТАН І ФУНКЦІОНУВАННЯ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ ЛЬВІВЩИНИ

В. Ковалів, Я. Дудар

pdf

41-46


ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ ПРИВАТНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Н. Михалюк, Л. Балаш, Л. Войнича

pdf

46-52


ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ КОНТРОЛІНГУ В СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

І. Більський, Р. Дудяк

pdf

52-56


ПРОГНОСТИЧНІ ВИМІРИ ФІЗИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ І ГЛОБАЛЬНІ СТРАТЕГІЇ УКРАЇНИ

О. Василина, А. Нестерович

pdf

57-61


СУТНІСТЬ ТА МІСЦЕ КРЕАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

М. Пархуць

pdf

61-65


ВПЛИВ ІНФРАСТРУКТУРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ АГРАРНОГО РИНКУ

М. Погорецький

pdf

65-69


ПРОБЛЕМА ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ПІД ЧАС КОНФЛІКТУ

О. Батюк

pdf

69-73


ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА РИНКУ ВИРОБНИЧИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПОСЛУГ

Г. Вислободська

pdf

74-77


СУТЬ ФОРМУВАННЯ ТА ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРИВАБЛИВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ

Я. Мілян

pdf

77-81


МАЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ПІДПРИЄМСТВА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Ю. Соловей

pdf

81-89


РОЗДІЛ 2 ЕФЕКТИВНІСТЬ ГАЛУЗЕЙ І ПРОДУКТОВИХ КОМПЛЕКСІВ


ОЦІНКА ОКУПНОСТІ ВИТРАТ, СПРЯМОВАНИХ НА РОЗВИТОК ЗЕРНОВИРОБНИЦТВА В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

І. Гавука

pdf

90-97


РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

А. Желєзняк, І. Зарішняк

pdf

97-101


ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗВИТКУ ОВОЧІВНИЦТВА

І. Іваницький, Т. Пасічник

pdf

101-104


НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ВИРОБНИЦТВА ОВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Л. Лещенко

pdf

104-108


ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В ТУРИСТИЧНІЙ ІНФРАСТРУКТУРІ РЕГІОНУ

П. Колодій, Ю. Дума, З. Кок

pdf

108-114


ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІЙНИХ ЧИННИКІВ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА У СФЕРІ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ

О. Корчинська

pdf

114-119


ДІЯЛЬНІСТЬ ТА РОЗВИТОК АГРОТУРИЗМУ У ЛЬВІВСЬКІЙ ТА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ

І. Дидів

pdf

119-123


РОЗДІЛ 3 ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ І ФІНАНСОВОКРЕДИТНОГО МЕХАНІЗМУ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ


СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНОГО БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Г. Сиротюк

pdf

124-129


ОПТИМІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ПОТОЧНИХ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ У НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИХ ДОСЛІДНИХ ГОСПОДАРСТВАХ

Л. Петришин, Р. Андрушко, В. Хомка, О. Лиса

pdf

129-137


ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРОВАНОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ІНСТИТУЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

О. Прокопишин, Н. Жидовська

pdf

137-144


СУЧАСНИЙ СТАН ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

О. Агрес

pdf

144-149


САНАЦІЙНА РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

М. Богач, О. Садура

pdf

150-156


РЕФОРМА СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ

Л. Синявська, А. Вознюк

pdf

156-165


НЕОБХІДНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ АКТУАРНИХ РОЗРАХУНКІВ У СИСТЕМІ ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ

А. Колодій

pdf

165-171


ДЕРЖАВНІ ЗАХОДИ ДЕТІНІЗАЦІЇ ОПЛАТИ ПРАЦІ В УКРАЇНІ

Г. Тибінка

pdf

171-174


ФУНКЦІОНУВАННЯ ТОВАРНИХ БІРЖ В УКРАЇНІ

Р. Дудяк, С. Бугіль

pdf

174-181


РОЗДІЛ 4 РОЗВИТОК МАРКЕТИНГУ В АПК


ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ АГРАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ

Я. Янишин

pdf

182-188


ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ ОПТОВИХ РИНКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

В. Липчук, О. Крупа

pdf

188-193


МАРКЕТИНГОВІ ЗАСОБИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНОЇ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Я. Янишин, Т. Тимофіїв

pdf

193-196


РОЗВИТОК ГУРТОВИХ РИНКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ

Р. Дудяк, Л. Шпак

pdf

196-201


SECTION 5 EFFECTIVENESS OF APPLICATION OF MANUFACTURING RESOURCES OF APK


СТАНОВЛЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН У ПРОЦЕСІ РЕФОРМУВАННЯ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

В. Босіока

pdf

202-204


РОЗДІЛ 6 СОЦІАЛЬНА ЗАХИСТ


СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ В УПРАВЛІННІ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ

В. Ковалів, І. Ковалів, І. Магійович

pdf

205-210


СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

А. Нестерович

pdf

210-215


ПІДТРИМАННЯ РІВНЯ ЖИТТЯ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ СИСТЕМНОЇ КРИЗИ

М. Назаркевич

pdf

215-219


ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ПІД ЧАС КРИЗИ

О. Федорович, Н. Отчич

pdf

220-222


 
титулка Екон

 

ISSN 2524-0862