Архітектура і сільськогосподарське будівництво

Титульний аркуш | Зміст

Розділ 1. АНАЛІТИЧНІ ТА ЧИСЛОВІ МЕТОДИ В МЕХАНІЦІ ТА ФІЗИЦІ РУЙНУВАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ І КОНСТРУКЦІЙ


МЕТОД РОЗРАХУНКУ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ТОНКИХ КРИВОЛІНІЙНИХ ПЛИТ

Делявський М., Росіньські К.

pdf

3-12


ВПЛИВ ХАРАКТЕРУ ЗМІНИ ТЕПЛОФІЗИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ БЕТОНУ НА ТЕМПЕРАТУРНІ ПОЛЯ КОНСТРУКЦІЙ ПІД ЧАС ВИЗНАЧЕННЯ ЇХ ВОГНЕСТІЙКОСТІ

Боднар Ю., Бар В., Мазурак Р.

pdf

12-19


КОНЦЕНТРАЦІЯ МЕРИДІАЛЬНИХ НАПРУЖЕНЬ У ВКЛЮЧЕННІ ПІД ЧАС РОЗТЯГУ

Бубняк Т.

pdf

19-23


ВИКОРИСТАННЯ ТЕОРІЇ ПОВЕРХОНЬ ДРУГОГО ПОРЯДКУ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ДАШКА ВХОДУ АДМІНІСТРАТИВНОЇ БУДІВЛІ ПО ВУЛ. ЧМОЛИ У М. ЛЬВОВІ

Гнатюк О., Косарчин В., Фамуляк Я., Задорожний Б.

pdf

23-28


ОБЧИСЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТАРНИХ ДІЛЬНИКІВ ЦІЛОЧИСЕЛЬ-НИХ МАТРИЦЬ

Кузніцька Б.

pdf

28-33


ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ КРАЙГІНГА ДЛЯ АПРОКСИМАЦІЇ РЕЛЬЄФУ

Островський А.

pdf

33-41


Розділ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ДІАГНОСТИКА РОБОТИ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ І КОНСТРУКЦІЙ


ЗБІРНІ КАРКАСИ БАГАТОПОВЕРХОВИХ БУДИНКІВ ІЗ НЕРЕГУЛЯРНОЮ СІТКОЮ КОЛОН І ЗМІННОЮ ВИСОТОЮ ПОВЕРХІВ

Гнідець Б.

pdf

42-48


ЗВАРНА СІТКА ЯК ЕЛЕМЕНТ АРМУВАННЯ ЗГИНАНИХ КОМПЛЕКСНИХ ЕЛЕМЕНТІВ З НІЗДРЮ-ВАТИХ БЕТОНІВ

Демчина Б., Фамуляк Ю., Бурченя С.

pdf

49-58


ВПЛИВ КОНВЕК-ТИВНОГО ТЕПЛООБМІНУ ЛАЗЕРНОГО ОПРОМІНЕННЯ ЗА ДОСЛІД-ЖЕННЯ ТЕРМІЧНОГО РОЗТРІСКУВАННЯ БЕТОНУ

Добрянський І., Добрянська Л., Грицевич А., Грицина О.

pdf

58-65


ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРМЕТРІВ ФІБРОВОГО АРМУВАННЯ З ВИКОРИСТАНОГО ПОЛІЕТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТУ

Білозір В.

pdf

66-71


ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІД-ЖЕННЯ РОБОТИ МЕТАЛОДЕРЕВ’ЯНИХ ЕЛЕМЕНТІВ НА СТИСК

Боднарчук Т., Коваль О.

pdf

72-76


ОБСТЕЖЕННЯ ТА ПІДСИЛЕННЯ АВАРІЙНОЇ ДЕВ’ЯТИ-ПОВЕРХОВОЇ ЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ ПО ВУЛ. ДАНЬШИНА, 52 У М. ЛУЦЬКУ

Караван В.

pdf

77-84


ДЕФОРМАТИВНІСТЬ ПІДСИЛЕНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ НА ДІЛЯНКАХ ДІЇ МАКСИМАЛЬНИХ ПОПЕРЕЧНИХ СИЛ

Мазурак А., Ковалик І., Артеменко В., Михайлечко В.

pdf

84-91


ТHE USAGE OF TECHNOLOGICAL RESIDUES OF STEEL SHEET PRODUCTS AS A WORK SHEET ARMATURE OF CONCRETE STRUCTURES

Shmyh R.

pdf

91-96


ВИКОРИСТАННЯ ЛЕГКИХ СТАЛЕВИХ ТОНКОСТІННИХ КОНСТРУКЦІЙ У СУЧАСНОМУ БУДІВНИЦТВІ

Райхенбах Т., Безрука С.

pdf

96-100


ОГЛЯД МОЖЛИВОСТЕЙ БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО ВИМІРЮВАННЯ ПРОФІЛЮ ВІТРОВОГО ТИСКУ НА ВИСОТНИХ ОБ’ЄКТАХ

Лопатка С., Яворська Л.

pdf

100-106


ВИПРОБУВАННЯ КЕРАМЗИТО-БЕТОННИХ ПЛИТ ПЕРЕКРИТТЯ З ЕФЕКТИВНИМИ ВСТАВКАМИ

Вознюк Л., Демчина Б., Собчак-Пястка Ю.

pdf

107-115


МЕТОДИ ОЦІНКИ НЕСУЧОЇ ЗДАТНОСТІ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ НА ДІЛЯНКАХ ДІЇ МАКСИМАЛЬНИХ ПОПЕРЕЧНИХ СИЛ

Ковалик І.

pdf

116-123


Розділ 3. ТЕОРІЯ АРХІТЕКТУРИ, МІСТОБУДУВАННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ СІЛЬСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ


ПРОБЛЕМИ АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНОЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ СІЛЬСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ В УМОВАХ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ РЕФОРМИ

Степанюк А., Кюнцлі Р.

pdf

124-128


ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЕЛЬ У ПРОСТОРІ ПОМІЖ НАСЕЛЕНИМИ ПУНКТАМИ

Савчак Н., Савчак Р.

pdf

129-132


ПЛАНУВАННЯ ТА ЗАБУДОВА ГРОМАДСЬКИХ ЦЕНТРІВ СІЛЬСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ

Сільник О., Партика Р.

pdf

132-138


РОЛЬ ВОДНИХ КОМПОЗИЦІЙ У СТРИЙСЬКОМУ ПАРКУ М. ЛЬВОВА

Волошенко О.

pdf

138-143


ОРГАНІЗАЦІЯ І ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

Баранович А.

pdf

143-147


ГЕНЕЗА ПАЛАЦУ У СТРУКТУРІ СЕЛА ПІДГІРЦІ

Смолинець В.

pdf

147-151


ПРОЕКТУВАННЯ МАРШРУТИЗАЦІЇ ЕКСПОЗИЦІЇ ФРАГМЕНТІВ АРХІТЕКТУРНИХ ПАМ’ЯТОК В УРБАНІСТИЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Сафонова Т.

pdf

151-158


ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ СТВОРЕННЯ ОБ’ЄКТІВ ТА ПРОСТОРІВ ДЛЯ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ В МІСТАХ

Федячко К.

pdf

159-165


СУЧАСНЕ ЖИТТЯ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ФОРТЕЦІ «ТУСТАНЬ»

Матвіїшин В., Сільник О.

pdf

165-169


АГРООСЕЛЯ ЯК ІНФРАСТРУКТУРНА ОСНОВА СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ

Козак Г.

pdf

169-173


Архітектура і сільськогосподарське будівництво № 18 - 2017

Титульний аркуш | Зміст

Розділ 1. АНАЛІТИЧНІ ТА ЧИСЛОВІ МЕТОДИ В МЕХАНІЦІ ТА ФІЗИЦІ РУЙНУВАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ І КОНСТРУКЦІЙ


АНАЛІЗ ДЕФОРМАЦІЙНИМ МЕТОДОМ НОРМАЛЬНИХ ПЕРЕРІЗІВ СТАЛЕБЕТОННИХ БАЛОК ІЗ ЗМІШАНИМ АРМУВАННЯМ

Боднар Ю., Волинець М.

pdf

3-8


КОНЦЕНТРАЦІЯ НАПРУЖЕНЬ ПІД ЧАС КРУЧЕННЯ

Бубняк Т., Фамуляк Ю.

pdf

8-11


ДОСЛІДЖЕННЯ ТОЧНОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ НОРМАЛЬНИХ ПЕРЕВИЩЕНЬ МЕТОДОМ GNSS

Віват А.

pdf

11-19


MODELING OF THE STRESSED-DEFORMED CONDITION OF REINFORCED CONCRETE BEAMS IN SIMULTAN EOUS INFLUENCE OF AGGRESSIVE ENVIRONMENT AND LOADING

Shmyh R.

pdf

19-28


МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОДУКТИВНОСТІ БІОГАЗОВОЇ УСТАНОВКИ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНОГО ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ

Дмитрів В., Дмитрів Г.

pdf

28-33


Розділ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ДІАГНОСТИКА РОБОТИ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ І КОНСТРУКЦІЙ


ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ МІНЕРАЛІЗУВАЛЬНИХ ДОДАТКІВ НА ВЛАСТИВОСТІ СИЛІЦІЙОРГА¬НІЧНИХ КОМПОЗИЦІЙ

Артеменко В., Яковчук Р., Демчина Х.

pdf

34-40


УТВОРЕННЯ І РОЗКРИТТЯ ПОХИЛИХ ТРІЩИН КОМБІНО¬ВАНО АРМОВАНИХ СТАЛЕФІБРОБЕТОННИХ ЗГИНАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Білозір В.

pdf

40-47


ОГЛЯД СУЧАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ СТАЛЕБЕТОННИХ ТА СТАЛЕЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ

Бурченя С.

pdf

48-52


ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДИК ВИЗНАЧЕННЯ НЕСУЧОЇ ЗДАТНОСТІ БУРОНАБИВНИХ ЗАЛІЗОБЕ¬ТОННИХ МІКРОПАЛЬ

Гнатюк О., Лапчук М.

pdf

52-56


РОЗРАХУНКОВА МОДЕЛЬ ІЗОТРОПНОЇ ПЛИТИ, ЗМІЦНЕНОЇ ПРОСТОРОВОЮ ФЕРМОЮ

Делявський М., Буханєц Д.

pdf

56-65


РОЗВ’ЯЗОК МОДЕЛІ ПЕРЕМІЩЕННЯ ПАЛІ НА ПРИКЛАДІ ДВОШАРОВОГО ЗВ’ЯЗНОГО ПИЛУВАТО-ГЛИНИСТОГО ҐРУНТУ

Добрянський І., Гнатюк О., Лапчук М., Івчук М.

pdf

66-70


ПОНЯТТЯ КАПІТАЛЬНОСТІ В БУДІВНИЦТВІ

Добрянський І., Корчинський Р.

pdf

70-75


ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПОШКОДЖЕНОСТІ МАТЕРІАЛУ НА НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН ЗГИНАЛЬНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Дорофєєв В., Зінченко А., Целікова А.

pdf

75-82


АНАЛІЗ ПІДСИЛЕНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЗА НЕСУЧОЮ ЗДАТНІСТЮ ПОХИЛИХ ПЕРЕРІЗІВ ЗА РІЗНИМИ МЕТОДИКАМИ

Мазурак А., Ковалик І., Михайлечко В., Андрушків О.

pdf

82-88


ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЛОКАЛЬНОГО ОХОЛОДЖЕННЯ НА РОБОТУ ЗВАРНИХ З’ЄДНАНЬ

Добрянський І., Добрянська Л., Грицевич А., Мацик В.

pdf

88-92


ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРУ ДЕФОРМАЦІЙ СТАЛЕБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЗА ДІЇ ПІДВИЩЕНИХ ТЕМПЕРАТУР

Добрянський І., Добрянська Л., Грицевич А., Скрипець Р.

pdf

93-97


ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ РОЗРАХУНКОВОЇ СХЕМИ ТАЛЕЗАЛІЗОБЕТОННОЇ БАЛКОВОЇ КОНСТРУКЦІЇ ЗА ДІЇ ПЕРІО-ДИЧНИХ ТЕПЛОВИХ ВПЛИВІВ

Грицевич А.

pdf

97-103


ОЦІНКА РІЗНОПЛАНОВОСТІ ПІДХОДІВ ДО РОЗРАХУНКУ ВИСОТНОЇ КОНСТРУКЦІЇ З УРАХУВАННЯМ РЕАЛЬНОГО ПРОФІЛЮ ВІТРОВОГО ТИСКУ ВІДПОВІДНО ДО НОРМ РІЗНИХ КРАЇН

Лопатка С.

pdf

103-109


ВИПРОБУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ЗРАЗКІВ ПОЛОГОЇ СТРУКТУРНО-ВАНТОВОЇ ОБОЛОНКИ ЗІ СУЦІЛЬНИМ НИЖНІМ ПОЯСОМ

Стороженко Л., Гасій Г.

pdf

109-115


Розділ 3. ТЕОРІЯ АРХІТЕКТУРИ, МІСТОБУДУВАННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ СІЛЬСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ


САДИ НА ШТУЧНИХ ОСНОВАХ У ПЛАНУВАННІ СУЧАСНИХ МІСТ

Сільник О.

pdf

116-119


АРХІТЕКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ ЗМІШАНИХ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

Баранович А., Баранович Л.

pdf

119-122


РОЛЬ ФОНТАНІВ У МІСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ М. ЛЬВОВА

Волошенко О.

pdf

123-127


ПРИРОДНО-ЛАНДШАФТНІ ЧИННИКИ У РОЗПЛАНУВАННІ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА

Гнесь Л.

pdf

127-132


УМАНЩИНА, СОФІЇВКА. СТРУКТУРА ТА КОМПОЗИЦІЯ

Єгоров Ю.

pdf

132-138


ДЕКОРАТИВНЕ СКЛО В МІСЬКОМУ ПРОСТОРІ ЛЬВОВА

Задорожний Б.

pdf

139-145


ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ПІД ЧАС ЗВЕДЕННЯ КОМЕРЦІЙНИХ ОБ’ЄКТІВ АРХІТЕКТУРИ В УКРАЇНІ

Райхенбах Т., Боднарчук Т., Безрука С., Височенко А.

pdf

145-148


ХРАМ ЯК САКРАЛЬНА ПАРАДИГМА НАРОДУ

Кюнцлі Р., Степанюк А.

pdf

149-154


СВІРЗЬКИЙ ЗАМОК, ЙОГО ВПЛИВ ТА ЗНАЧЕННЯ В АРХІТЕКТУРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ СЕЛА, ПРИСТО¬СУВАННЯ ДО СУЧАСНИХ ПОТРЕБ

Смолинець В., Партика Р.

pdf

154-157


Архітектура і сільськогосподарське будівництво № 19 - 2018

Титульний аркуш | Зміст

Розділ 1 АНАЛІТИЧНІ ТА ЧИСЛОВІ МЕТОДИ В МЕХАНІЦІ ТА ФІЗИЦІ РУЙНУВАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ І КОНСТРУКЦІЙ


Огляд праць стосовно застосування методу R-функцій у механіці деформівного твердого тіла

Боднар Ю.

pdf

5-9


Sztywności przekrojów żelbetowych i analiza belek z uwzględnieniem nieliniowości fizycznych

Janiak T., Burchenya S.

pdf

10-18


Metoda rozwiązywania płyty użebrowanej jako nośnej części konstrukcji mostowej

Delyavskyy M., Buchaniec D., Famulyak Yu.

pdf

19-27


Геометричне моделювання в архітектурі та техніці спряжених поверхонь обертання другого порядку

Керницький І., Нікітенко О., Стукалець І.

pdf

28-32


Вплив температурних коливань на фізико-механічні властивості ґрунтів під час роботи колекторів теплових насосів

Моркляник Б., Брездень Б.

pdf

33-37


Пропозиції щодо вдосконалення українських норм проектування сталефібробетонних конструкцій

Білозір В.

pdf

38-40


Розрахункова модель плоских залізобетонних плит, підсилених зовнішньою напруженою арматурою

Журавський О., Тимощук В.

pdf

41-45


Концентрація нормальних напружень у включенні за дії лінійного температурного поля

Бубняк Т.

pdf

46-48


Аналіз методик розрахунку необхідної довжини анкерування стрижневої арматури в бетоні та сталефібробетоні

Мазурак Р., Цап О.

pdf

49-52


Розділ 2 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ДІАГНОСТИКА РОБОТИ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ І КОНСТРУКЦІЙ


Комп’ютерна генерація варіантів розрізування довгомірних елементів на відрізки потрібних типорозмірів

Матвіїшин Є.

pdf

53-56


Результати експериментальних досліджень опертих по чотирьох кутах скляних плит з різними типами скла, які працюють на згин

Демчина Б., Осадчук Т.

pdf

57-60


Дослідження несучої здатності та деформативності згинаних деревобетонних балок

Фамуляк Ю., Демчина Б., Демчина Х.

pdf

61-69


Розробка способів мінімізації залишкових напружень і деформацій у зварних металоконструкціях

Добрянський І., Добрянська Л., Грицевич А.

pdf

70-73


Вплив морозного здимання ґрунтів на фундаменти споруд за експлуатації теплових насосів

Моркляник Б., Проценко П.

pdf

74-78


Експериментальні дослідження впливу малоциклових повторних і знакозмінних навантажень на розвиток тріщин нерозрізних залізобетонних балок

Масюк Г., Ющук О.

pdf

79-83


Робота балок з клеєної деревини в умовах косого згину

Гомон С., Павлюк А.

pdf

84-89


Дослідження швидкотверднучих бетонів, модифікованих комплексною нанодобавкою

Марущак У., Сидор Н., Мазурак О., Мазурак Р.

pdf

90-93


Принципи оцінки надійності залізобетонних балок, підсилених додатковою стрижневою арматурою за дії навантаження

Титаренко Р., Хміль Р.

pdf

94-97


Методи розрахунку несучої здатності залізобетонних перерізів, похилих до поздовжньої осі

Мазурак А., Ковалик І., Михайлечко В.

pdf

98-100


Несуча здатність буронабивних залізобетонних мікропаль з ущільненим забоєм на дію вертикального навантаження

Гнатюк О., Лапчук М.

pdf

101-104


Розділ 3 МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ КОНСТРУКЦІЙ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД


Problematyka diagnozowania stanu budynków wielkopłytowych

Sobczak-Piąstka Ju., Famulyak Yu.

pdf

105-111


Ефективне швидкозбірне багатошарове перекриття з балкових плит

Вознюк Л.

pdf

112-116


Розділ 4 ТЕОРІЯ АРХІТЕКТУРИ, МІСТОБУДУВАННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ СІЛЬСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ


Аграрні реформи та територіально-просторові трансформації сільських поселень Західної України другої половини XX – початку XXI століть (на прикладі села Гологори Золочівського району Львівської області)

Степанюк А., Кюнцлі Р.

pdf

117-121


Естетичне сприйняття архітектурних форм інтер’єру будівель

Савчак Н., Савчак Р.

pdf

122-125


Проблеми гармонізації архітектурного середовища та покращання екологічного стану сільських територій України

Кюнцлі Р., Степанюк А.

pdf

126-131


Вираження сакральності храмової архітектури у структурі її образного символізму

Гнідець Р., Фамуляк Я.

pdf

132-135


Вплив транспортних мереж на розвиток сільських територій як пріоритет cоціально-економічної стратегії держави

Гнесь Л.

pdf

136-139


Багатоквартирне житло сільської місцевості за умов ринкової економіки

Партика Р., Черевко Н.

pdf

140-143


Архітектурно-планувальна композиція у формуванні сільських поселень України

Сільник О.

pdf

144-146


Організація і планування виробничої зони фермерських господарств

Баранович А., Баранович Л., Фамуляк Я.

pdf

147-150


Утримання та відновлення кращих взірців маєтків та палаців Західної України

Смолинець В.

pdf

151-154


Розділ 5 ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ


Особливості системи державної реєстрації земельних ділянок в Україні

Ступень М.

pdf

155-159


Методологічні підходи прийняття управлінських рішень

Сохнич А., Сохнич О.

pdf

160-163


Сутність інженерно-технологічних заходів з охорони земель при розробці робочих проектів землеустрою

Курильців Р., Кришеник Н.

pdf

164-168


Консолідація земель в умовах удосконалення земельних відносин

Богіра М.

pdf

169-172


Точність відлічування нівелірних рейок

Рій І., Бочко О.

pdf

173-176


Аналіз продуктивності сільськогосподарських угідь Чуднівського району Житомирської області з врахуванням придатності ґрунтово-земельних ресурсів

Карась І., Трофименко Н., Трофименко П., Коткова Т., Зубова О.

pdf

177-182


Сучасні напрями і завдання раціонального використання земель у туристично привабливих регіонах

Радомський С., Дума Ю.

pdf

183-187


Ефективність роботи дренажу рисових зрошувальних систем та шляхи її підвищення

Турченюк В.

pdf

188-192


Організаційно-технологічні напрями розвитку державного кадастру нерухомості в Україні

Ступень Р.

pdf

193-196


Визначення вартості та термінів виконання робіт із технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна

Нестеренко Г.

pdf

197-203


Аналіз ринку нерухомості в Україні та Європі

Шпік Н.

pdf

204-207


Особливості землекористування з врахуванням екологічних параметрів

Смолярчук М.

pdf

208-212


Геоінформаційні системи і технології в управлінні міськими агломераціями

Біда О., Застулка І.-О.

pdf

213-216


Моделювання внесення мінеральних добрив за даними агрохімічних обстежень ґрунту

Рижок З.

pdf

217-221


Аналіз механізму рентних відносин у лісоресурсній сфері

Бережницька Г.

pdf

222-225


Впорядкування територій новостворених сільськогосподарських підприємств. Розміщення виробничих центрів і населених пунктів

Шкурченко Ю., Котик З.

pdf

226-231


Титульний аркуш | Зміст

Архітектура і сільськогосподарське будівництво № 16.pdf

РОЗДІЛ 1. АНАЛІТИЧНІ ТА ЧИСЛОВІ МЕТОДИ В МЕХАНІЦІ ТА ФІЗИЦІ РУЙНУВАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ І КОНСТРУКЦІЙ


МЕТОДИ УТОЧНЕНОГО РОЗРАХУНКУ ПРУЖНИХ ТА ПРУЖНО-ПЛАСТИЧНИХ ДЕФОРМАЦІЙ КОНСТРУКЦІЙ ЦИЛІНДРИЧНОГО ТИПУ

Добрянська Л., Добрянський І., Шмиг Р., Грицина О.

pdf

3-16


ВПЛИВ ЖОРСТКОСТЕЙ СЕРЕДОВИЩА ТА ВКЛЮЧЕННЯ НА КОНЦЕНТРАЦІЮ НАПРУЖЕНЬ НА ПОВЕРХНІ ВКЛЮЧЕННЯ

Бубняк Т., Якимець В.

pdf

16-19


СКІНЧЕННО-ЕЛЕМЕНТНИЙ РОЗРАХУНОК НАПРУЖЕНО- ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ МЕТАЛЕВИХ ГОФРОВАНИХ КОНСТРУК- ЦІЙ ЗА ВЗАЄМОДІЇ ІЗ ҐРУНТОМ ЗАСИПКИ У ПРОГРАМНОМУ СЕРЕДОВИЩІ NX NASTRAN

Ковальчук В.

pdf

3-12


МЕТОДИКА РЕГУЛЮВАННЯ РІВНОМОМЕНТНОГО СТАНУ КОМБІНОВАНИХ СТАТИЧНО НЕВИЗНАЧЕНИХ МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ НА СТАДІЇ ПРОЕКТУВАННЯ

Іваник І., Віхоть С

pdf

25-32


РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ Й ДІАГНОСТИКА РОБОТИ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ І КОНСТРУКЦІЙ


ДОСЛІДЖЕННЯ НАТУРНОЇ 35-МЕТРОВОЇ АРКИ ЯК ЕЛЕМЕНТА КУПОЛА

Добрянський І., Вибранець Ю.

pdf

33-38


НЕСУЧА ЗДАТНІСТЬ ТА ДЕФОРМАТИВНІСТЬ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ПЕРЕРІЗІВ БАЛОК, ПОХИЛИХ ДО ПОЗДОВЖНЬОЇ ОСІ

Мазурак А., Ковалик І., Михайлечко В.

pdf

38-44

РЕЗУЛЬТАТИ ТЕХНІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ НЕСУЧИХ КОНСТРУКЦІЙ ПЕРЕКРИТТЯ НАД ПЕРШИМ ПОВЕРХОМ ВИРОБНИЧОЇ БУДІВЛІ ПО ВУЛ. ЗЕЛЕНІЙ, 301 У М. ЛЬВОВІ

Гнатюк О., Фамуляк Я., Гризлюк І.

pdf

45-48


МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕН- ТІВ, ПІДСИЛЕНИХ ТОРКРЕТУВАННЯМ, ЗА РІЗНИХ РІВНІВ НАВАНТАЖЕНЬ

Мазурак А., Ковалик І., Михайлечко В., Амброзяк П.

pdf

48-54


ДОСЛІДЖЕННЯ НЕСУЧОЇ ЗДАТНОСТІ ТА ДЕФОРМАТИВНОСТІ ЗГИНАНИХ БАЛКОВИХ КОНСТРУКЦІЙ, АРМОВАНИХ СТАЛЕВИМ ПРОСІЧНО-ВИТЯЖНИМ ЛИСТОМ ПОРІВНЯНО ЗІ ЗАЛІЗОБЕТОННИМИ, АРМОВАНИМИ СТРИЖНЕВОЮ АРМАТУРОЮ

Бурченя С.

pdf

54-60


ВПЛИВ НИЗХІДНОЇ ВІТКИ ДІАГРАМИ ДЕФОРМУВАННЯ СТАЛЕФІБРОБЕТОНУ ЗА РОЗТЯГУ НА НЕСУЧУ ЗДАТНІСТЬ БАЛОК

Білозір В.

pdf

60-64


РОБОТА ТА РОЗРАХУНОК ЕФЕКТИВНИХ ПЕРЕРІЗІВ СТИСНУТИХ МЕТАЛОДЕРЕВ’ЯНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Боднарчук Т., Нікіфоряк С., Коваль О.

pdf

64-71


ВПЛИВ ПОШИРЕННЯ НА НЕСУЧУ ЗДАТНІСТЬ БУРОНАБИВНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ МІКРОПАЛЬ

Гнатюк О., Лапчук М., Височенко А.

pdf

71-76


ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕФОРМАТИВНОСТІ БЕТОНУ ТА АРМАТУРИ В КОРОТКИХ ЗБІРНО-МОНОЛІТНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ПЛИТАХ ПЕРЕКРИТТЯ З ВИКОРИСТАННЯМ БЕЗАВТОКЛАВНОГО ПІНОБЕТОНУ

Литвиняк О., Демчина Б.

pdf

76-83


ВИПАДКИ ТА РІВНІ МАЛОЦИКЛОВОГО ЗНАКОЗМІННОГО НАВАНТАЖЕННЯ В ПРАКТИЦІ БУДІВНИЦТВА

Караван В.

pdf

83-88


МІЦНІСТЬ І ДЕФОРМАТИВНІСТЬ СТАЛЕЗАЛІЗОБЕТОННОЇ СТАТИЧНО НЕВИЗНАЧЕНОЇ КОМБІНОВА- НОЇ ШПРЕНГЕЛЬНОЇ КОНСТРУКЦІЇ

Вибранець Ю., Іваник Ю.

pdf

88-99


РОЗДІЛ 3. МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ КОНСТРУКЦІЙ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД


АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОФІЛІВ ЗМІННОГО З ВИСОТОЮ ВІТРОВОГО ТИСКУ НА БУДІВЛІ ТА СПОРУДИ

Лопатка С.

pdf

100-105


ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГООЩАДНИХ ТЕХНО- ЛОГІЙ У СУЧАСНОМУ БУДІВНИЦТВІ

Райхенбах Т., Безрука С.

pdf

105-108


МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛО- ГІЧНОЇ НАДІЙНОСТІ РОЗРОБКИ І РЕАЛІЗАЦІЇ КАЛЕНДАРНИХ ПЛАНІВ У БУДІВНИЦТВІ

Мартиш О.

pdf

109-115


ТЕХНОЛОГІЯ СПОРУДЖЕННЯ ЗБІРНО- МОНОЛІТНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КУПОЛІВ БЕЗ РИШТУВАНЬ

Гнідець Б., Гнідець Р.

pdf

115-121


РОДІЛ 4. ТЕОРІЯ АРХІТЕКТУРИ, МІСТОБУДУВАННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ СІЛЬСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ


СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ МІСТОБУДІВНОЇ НАУКИ ЩОДО ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СЕЛИЩ МІСЬКОГО ТИПУ

Фамуляк Я.

pdf

122-126


ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ ФОРМ ТА СТРУКТУР У ДИЗАЙНІ АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА ЗА МЕЖАМИ ПОСЕЛЕНЬ

Савчак Н., Савчак Р.

pdf

126-130


СТИЛЬОВІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ЛЬВІВСЬКОЇ ЗАБУДОВИ ХVІ –ХХ СТ.

Сільник О., Козак Г.

pdf

130-135


ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ АТРАКТИВНОГО АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА В СМТ. ПІДКАМЕНІ (ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ)

Дида О.

pdf

135-140


МОНАСТИРІ. РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА СУЧАСНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПАМ’ЯТОК АРХІТЕКТУРИ

Партика Р., Волошенко О.

pdf

140-143


ТРАДИЦІЙНА ДЕРЕВ’ЯНА ЖИТЛОВА АРХІТЕКТУРА В КУЛЬТУРНИХ ЛАНДШАФТАХ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «СИНЕВИР»

Пархуць Л., Шеремета З., Фітак М.

pdf

144-158


ПРИНЦИПИ РЕКОНСТРУКЦІЇ ІСТОРИЧНИХ БУДІВЕЛЬ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ СІЛ

Какула Р.

pdf

158-162


СУЧАСНА СІЛЬСЬКА САДИБА І ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ У НОВИХ СОЦІАЛЬНИХ УМОВАХ

Баранович А., Баранович Л.

pdf

162-165


ПРОЕКТУВАННЯ ЛАПІДАРІЮ В ЦЕНТРАЛЬНІЙ ЧАСТИНІ МІСТА ЛЬВОВА ЯК ВИХІДНИЙ ЕТАП СТАНОВЛЕННЯ НОВОГО АРХІТЕКТУРНОГО ПОКОЛІННЯ

Сафонова Т.

pdf

165-172


 

Архітектура і сільськогосподарське будівництво № 20 - 2019

Титульний аркуш | Зміст

Розділ 1 АНАЛІТИЧНІ ТА ЧИСЛОВІ МЕТОДИ В МЕХАНІЦІ ТА ФІЗИЦІ РУЙНУВАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ І КОНСТРУКЦІЙ


Тепловтрати через стіни малоповерхових житлових будинків з дерев’яним каркасом

Боднар Ю., Буханєц Д.

pdf

5-8


Навчально-прикладні аспекти побудови розгортки поверхні тривісного еліпсоїда

Керницький І., Нікітенко О., Стукалець І., Буртак В., Городецький І.

pdf

9-13


Методи оцінки стійкості земляного полотна

Лучко Й., Кравець І., Ковальчук В.

pdf

14-19


Про несучу здатність композитів в умовах всестороннього напруженого стану

Бубняк Т.

pdf

20-22


Розділ 2 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ДІАГНОСТИКА РОБОТИ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ І КОНСТРУКЦІЙ


Вплив ширини стрічки підсилення композитної арматури на несучу здатність комплексних легкобетонних елементів

Бурченя С., Делявський М., Мурин А.

pdf

23-27


Пінобетон як матеріал для протипожежних рятувальних плавучих капсул

Фамуляк Ю., Демчина Б., Собчак-Пястка Ю.

pdf

28-32


Утворення та розкриття тріщин у перерізах, нормальних до поздовжньої осі комбіновано армованих сталефібробетонних балок

Білозір В., Подгорецкі А.

pdf

33-37


Експериментальні дослідження несучої здатності залізобетонних балок з пошкодженнями

Бліхарський З., Вегера П., Шналь Т.

pdf

38-43


Влаштування комбінованого армування балок із клеєної деревини

Гомон С., Поліщук М.

pdf

44-49


Дослідження роботи буронабивних залізобетонних мікропаль з поширеною п’ятою різного діаметра

Гнатюк О., Косарчин В., Лапчук М.

pdf

50-52


Розділ 3 МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ КОНСТРУКЦІЙ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД


Конструктивно-технологічні рішення зовнішніх огороджень стін із солом’яних блоків

Мазурак А., Мазурак О., Ковалик І., Михайлечко В.

pdf

53-58


Альтернативні палива у виробництві цементу: переваги та екологічні проблеми

Мазурак О., Качмар Н., Мазурак Р.

pdf

59-62


Розділ 4 ТЕОРІЯ АРХІТЕКТУРИ, МІСТОБУДУВАННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ СІЛЬСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ


Формування естетичних властивостей у просторі поселень Прикарпаття та Карпат

Савчак Н., Савчак Р.

pdf

63-65


Соціально-економічні процеси та їх вплив на просторовий розвиток селищ міського типу в сучасних умовах

Фамуляк Я.

pdf

66-69


Архітектура екопоселень як відображення основ світобачення

Кюнцлі Р., Степанюк А.

pdf

70-76


Особливості містобудівного розвитку Львова

Гнесь Л., Сільник О., Сільник Р.

pdf

77-80


Вплив чайної церемонії на планування та функції японського саду

Волошенко О., Волошенко В.

pdf

81-84


Розділ 5 ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ


Оцінка економічної ефективності сталого розвитку сільських територій

Ступень М., Таратула Р.

pdf

85-89


Особливості моніторингу земель у зонах житлової та громадської забудови

Сохнич А., Казаченко Л.

pdf

90-93


Методологічні засади розвитку сільських територій в умовах децентралізації земельних відносин

Ступень Р., Ступень Н., Пономарчук І.

pdf

94-98


Особливості управління земельними ресурсами об’єднаних територіальних громад

Богіра М.

pdf

99-102


Особливості розрахунку вартості земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку

Малахова С.

pdf

103-110


Оцінка екологічної стабільності сільськогосподарських земель Львівської області

Дудич Г.

pdf

111-115


Переваги та недоліки нової методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення

Микула О., Сусак Т.

pdf

116-120


Особливості топографо-геодезичних робіт у землеустрої і кадастрі

Шкурченко Ю., Котик З.

pdf

121-124


Сучасний стан раціонального використання земельних ресурсів у туристично-привабливих регіонах

Радомський С.

pdf

125-128


Застосування програмного забезпечення ArcGIS Оnline для здійснення моніторингу земель

Рижок З.

pdf

129-134


Порівняльний аналіз двох способів геометричного нівелювання «вперед-назад» та «із середини»

Рій І., Колодій П., Целмс А.

pdf

135-141


Системи оподаткування нерухомості в європейських країнах

Шпік Н.

pdf

142-146


Прогнозування використання продуктивних земель у ринкових умовах

Костишин О., Смолярчук М., Зубко Є.

pdf

147-151


Перспективи здійснення контролю за використанням земель сільськогосподарського призначення

Черечон О., Солтис О.

pdf

152-155


Історичні райони населених пунктів: особливості забудови

Нестеренко Г., Урбанявічус В., Урбанавічене І., Лавейкіна Є.

pdf

156-160


Сільськогосподарська обслуговуюча кооперація як перспективний напрям розвитку аграрної економіки

Дудич Л.

pdf

161-164


Врахування впливу віддаленості від автомобільних доріг на нормативну грошову оцінку земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів

Сусак Т.

pdf

165-169


Дочірні категорії

титулка Буд