Серії

Вісник  Львівського національного аграрного університету

Серія «Архітектура і сільськогосподарське будівництво» 

ISSN  2616-6585 (включена до Переліку наукових фахових видань України категорія «Б», додаток 4, наказ Міністерства освіти і науки України від 09.02.2021 № 157)

Засновник: Львівський національний аграрний університет, рік заснування 2000 р.

Наукове видання входить до міжнародних наукометричних баз і каталогів наукових видань:

 • Index Copernicus, ICV 2019 – 61.73
 • Google Scholar
 • Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського

містить такі рубрики:

 1. Аналітичні та числові методи в механіці та фізиці руйнування будівельних матеріалів і конструкцій;
 2. Експериментальні методи дослідження та діагностика роботи будівельних матеріалів і конструкцій;
 3. Методи оптимізації техніко-економічних показників конструкцій будівель і споруд;
 4. Теорія архітектури, містобудування та планування.
 5. Геодезія та землеустрій: стан, проблеми та перспективи розвитку
 6. Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водне будівництво: стан, проблеми та способи їх вирішення, перспективи розвитку

Галузь науки – технічні, спеціальності:

191 Архітектура та містобудування

192 Будівництво та цивільна інженерія

193 Геодезія та землеустрій

194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водне будівництво

Розглядаються результати актуальних експериментальних і теоретичних досліджень, проєктування, досвід будівництва, питання експлуатації та діагностики будівельних конструкцій, проблеми архітектурного простору на селі, геодезичного забезпечення будівельних і землевпорядних робіт, стан, обстеження і проблеми реконструкції існуючих гідротехнічних споруд, теоретичні дослідження і перспективи розвитку гідротехнічного будівництва.

У Віснику друкуються статті українською, польською та англійською мовами

Редакційна колегія серії «Архітектура і сільськогосподарське будівництво»:

Головний редактор:

Фамуляк Юрій Євгенович, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри технології та організації будівництва Львівського національного аграрного університету

ORCID ID: 0000-0003-3044-5513; Scopus Автор ID: 57207472400 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Члени редакційної колегії:

Мазурак Андрій Васильович, кандидат технічних наук, в.о. професора, декан факультету будівництва та архітектури Львівського національного аграрного університету, заступник головного редактора;

ORCID ID: 0000-0001-7367-774X

Бурченя Софія Петрівна, кандидат технічних наук, в.о. доцента кафедри технології та організації будівництва Львівського національного аграрного університету, відповідальний секретар;

ORCID ID: 0000-0002-6903-1134 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Білозір Віталій Володимирович, кандидат технічних наук, доцент кафедри будівельних конструкцій Львівського національного аграрного університету;

ORCID ID: 0000-0002-8231-1325

Боднар Юрій Іванович, кандидат технічних наук, доцент кафедри будівельних конструкцій Львівського національного аграрного університету;

ORCID ID: 0000-0002-7196-2157

Гнатюк Олександр Терентійович, кандидат технічних наук, завідувач кафедри будівельних конструкцій Львівського національного аграрного університету;

ORCID ID: 0000-0003-2218-0295

Делявський Михайло Володимирович, доктор технічних наук, професор кафедри механіки конструкцій Технологічно-Природничого університету ім. Яна і Ядзея Снядецьких в Бидгощі, Республіка Польща;

ORCID ID: 0000-0001-6952-0870

 Демчина Богдан Григорович, доктор технічних наук, професор кафедри будівельних конструкцій і мостів Національного університету «Львівська політехніка»;

ORCID ID: 0000-0002-3498-1519

 Журавський Олександр Дмитрович, кандидат технічних наук, завідувач кафедри залізобетонних та кам’яних конструкцій Київського національного університету будівництва і архітектури;

ORCID 0000-0001-7065-3312

 Залєвський Анджей, доктор наук, професор кафедри архітектури та містобудування Технологічно-Природничого університету ім. Яна і Ядзея Снядецьких в Бидгощі, Республіка Польща;

ORCID ID:: 0000-0001-8917-141X,  Scopus Autor ID: 57207722111

Караван Віктор Вікторович, кандидат технічних наук, доцент кафедри промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд Національного університету водного господарства та природокористування;

ORCID ID: 0000-0002-8261-692Х

Кічаєва Оксана Володимирівна, доктор технічних наук, завідувач кафедри механіки ґрунтів, фундаментів та інженерної геології Харківського національного університету імені О.М. Бекетова,

ORCID ID: 0000-0002-1493-3958

Колодій Павло Петрович, кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри геодезії і геоінформатики Львівського національного аграрного університету;

ORCID ID: 0000-0001-9847-9520

Колодрубська Олександра Іванівна, кандидат архітектури, доцент кафедри архітектури Львівського національного аграрного університету;

ORCID ID: 0000-0003-3903-2117

Кюнцлі Романа Василівна, доктор мистецтвознавства, доцент кафедри архітектури Львівського національного аграрного університету;

ORCID ID: 0000-0001-5234-4903

Лучко Йосип Йосипович, доктор технічних наук, професор кафедри будівельних конструкцій Львівського національного аграрного університету;

ORCID ID: 0000-0002-2239-849Х

Собчак-Пястка Юстина, кандидат технічних наук, доцент кафедри механіки конструкцій Технологічно-Природничого університету ім. Яна і Ядзея Снядецьких в Бидгощі, Республіка Польща;

ORCID ID: 0000-0002-5052-9362,  Scopus Autor ID: 57207454802

Степанюк Андрій Володимирович, кандидат архітектури, завідувач кафедри архітектури Львівського національного аграрного університету;

ORCID ID: 0000-0001-5030-5724

Ступень Роман Михайлович, доктор економічних наук, доцент Львівського національного аграрного університету;

ORCID ID: 0000-0002-4951-2838; ResearcherID X-3237-.2019

Турченюк Василь Олександрович, доктор технічних наук, професор кафедри водної інженерії та водних технологій Національного університету водного господарства та природокористування;

ORCID ID: 0000-0002-1938-0344

Целмс Армандс, доктор інженерних наук, професор Латвійського сільськогосподарського університету, Латвія;

ORCID ID: 0000-0002-9673-1734, Author ID 56023681600, Researcher ID V-2409-2019

Шмиг Роман Андрійович, кандидат технічних наук, доцент кафедри будівельних конструкцій Львівського національного аграрного університету

ORCID ID: 0000-0001-6934-9794

 

Серія «Агроінженерні дослідження має окремий веб-сайт, що знаходиться за адресою http://agroengineering.online

 

Серія «Агроінженерні дослідження» (внесено до переліку наукових фахових видань (наказ МОН № 241 від 09.03.2016 р.)) містить такі рубрики:

 1. Фізико-механічні й технологічні властивості сільськогосподарських матеріалів і сировини;
 2. Робочі процеси та машини агропромислового виробництва;
 3. Технологічні процеси та системи в агроінженерії;
 4. Енергетика агропромислового комплексу;
 5. Надійність і технічний сервіс машин;
 6. Інформаційні системи, управління проектами та програмами в агроінженерії.

Науковий збірник «Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія «Агрономія» (ISSN 2616-7719) віднесений до категорії Б у Переліку наукових фахових видань України Наказом Міністерства освіти і науки України № 409 від 17.03.2020 р., додаток 1.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 16556-5028 ПР від  09.04.2010 р.

Наукове видання входить до міжнародних наукометричних баз і каталогів наукових видань:

 • Index Copernicus, ICV 2018 – 78,04;   ICV 2019 – 86,22.
 • Google Scholar
 • Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського

Серія «Агрономія» містить такі рубрики:

101 Екологія;

183 Технології захисту навколишнього середовища;

201 Агрономія;

201 Землеробство;

201 Рослинництво;

201 Селекція і насінництво;

201 Кормовиробництво;

201 Агрохімія і ґрунтознавство;

203 Плодоовочівництво;

203 Садівництво та виноградарство.

Розглядаються актуальні питання екології, рослинництва, плодоовочівництва, кормовиробництва і тваринництва, селекції і насінництва, захисту рослин, агрохімії і ґрунтознавства, способи основного обробітку ґрунту й системи удобрення та їх вплив на урожайність сільськогосподарських культур.

У журналі друкуються статті на українській, польській та англійській мові. 

Капрусь І. Я., д. б. н., професор, Львівський національний аграрний університет – головний редактор;

ORCID ID:   0000-0002-3163-4482;   Scopus ID: 55972164800;   ResearcherID D-6791-2019

 

Снітинський В. В., д. б. н., академік НААНУ, Львівський національний аграрний університет, заступник головного редактора;

ORCID ID:   0000-0002-2370-6351;  Scopus ID: 7801674541

Бальковський В. В., к. с.-г. н., доцент, Львівський національний аграрний університет;

ORCID ID:   0000-0002-3995-1909

Андрейова А., д. інж., доцент, Словацький сільськогосподарський університет у Нітрі, Словацька Республіка;

ORCID ID:  0000-0001-5484-440X Scopus ID: 56682132400

Борисюк В. С., к. с.-г. н., доцент, Львівський національний аграрний університет;

ORCID ID:   0000-0002-1730-6888

Вовк С. О., д. б. н., професор, Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН України;

ORCID ID:   0000-0003-2545-5231

Гнатів П. С., д. б. н., професор, Львівський національний аграрний університет;

ORCID ID:   0000-0003-2519-3235

Голячук Ю. С., к. б. н., доцент, Львівський національний аграрний університет;

ORCID ID:   0000-0002-2890-164X

Гунчак А. В., д. с.-г. н., старший науковий співробітник, Інститут біології тварин НААН;

ORCID ID:  0000-0003-1963-3038

Дидів О. Й., к. с.-г. н., доцент, Львівський національний аграрний університет;

ORCID ID:   0000-0003-4155-5945

Жиромскі А., д. габ., професор, Вроцлавський університет природничих наук, Республіка Польща;

ORCID ID:   0000-0001-8690-4286;   Scopus ID: 23399160900;    ResearcherID J-5885-2019

Забродіна І.В., к. с.-г. н., доцент, Харківський державний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва;

ORCID ID:   0000–0001–8122–9250;    ResearcherID AAS-5289-2020

Завірюха П. Д., к. с.-г. н., доцент, Львівський національний аграрний університет;

ORCID ID:   0000-0002-1256-4220

Занєвич-Байковска A., д. габ., професор, Природничо-гуманітарний університет в Седльце, Республіка Польща;

ORCID ID:   0000-0002-0317-8571;  Scopus ID: 22987138600

Квасовскі В., доктор наук, доцент, Варшавський університет природних наук, Республіка Польща;

ORCID ID:   0000-0003-1448-2445;   Scopus  ID: 6504465856

Косилович Г. О., к. б. н., доцент, Львівський національний аграрний університет;

ORCID ID:   0000-0001-5908-3312

Лихочвор В. В., д. с.-г. н., професор, член-кореспондент НААНУ, Львівський національний аграрний університет;

ORCID ID:   0000-0003-0377-6157

Мартин В., д. габ., професор, Doctor Honoris Causa, Державна вища школа ім. Шимона Шимоновица в м. Замосць, Республіка Польща;

Огородник Н. З., д. вет. н., с.н.с., Львівський національний аграрний університет;

ORCID ID:   0000-0002-7428-9973;        ResearcherID I-2530-2018

Персікова Т. П., д. с.-г. н., професор, Білоруська державна сільськогосподарська академія, Республіка Білорусь;

Роса Р., д. габ., професор, Природничо-гуманітарний університет в Седльце, Республіка Польща;

ORCID ID:   0000-0001-6344-538X;   Scopus  ID: 35238314700;    ResearcherID V-3549-2017

Рутковска Б., д. габ., професор, Варшавський університет природних наук, Республіка Польща;

ORCID ID:   0000-0003-4563-0156;   Scopus  ID: 24339327000

Самборскі А., д. габ., професор, Державна вища школа ім. Шимона Шимоновица в м. Замосць, Республіка Польща;

ORCID ID:   0000-0001-7437-1267;     Scopus ID: 57038746600

Спихай-Фабісяк Є., д. с.-г. н., професор, Технологічно-природничий університет у Бидгощі, Республіка Польща;

ORCID ID:   0000-0002-8469-8914;    Scopus  ID: 12753138800

Станкевич С. В., к. с.-г. н., доцент, Харківський державний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва;

ORCID ID:   0000–0002–8300–2591;    ResearcherID U-8532-2019

Стапай П. В., д. с.-г. н., професор, Інститут біології тварин НААН;

ORCID ID:   0000-0002-1762-4077

Франчук Й., д. габ., професор, Природничо-гуманітарний університет в Седльце, Республіка Польща;

ORCID ID:  0000-0002-8440-850X;   Scopus  ID: 22984647700;

Хірівський П. Р., к. б. н., доцент, Львівський національний аграрний університет;

ORCID ID:   0000-0001-7246-9260

Хойніцкі Ю., д. габ., професор, Варшавський університет природних наук, Республіка Польща;

ORCID ID:  0000-0001-7719-4331;   Scopus  ID: 8525279500

Шувар І. А., д. с.-г. н., професор, Львівський національний аграрний університет;

ORCID ID:   0000-0002-4149-1761

Шульц В., д. габ., професор, Варшавський університет природних наук, Республіка Польща;

ORCID ID:   0000-0001-8505-0514;   Scopus  ID: 7004581131

Іванків М. Я., к. с.-г. н., доцент, Львівський національний аграрний університет – відповідальний секретар,

ORCID ID: 0000-0002-4911-2877.

 

Серія «Економіка АПК»  Вісника  Львівського національного аграрного університету (ISSN 2524-0862) віднесена до категорії Б у Переліку наукових фахових видань України (Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.07.2020 р. № 886).

Журнал входить до міжнародних наукометричних баз і каталогів наукових видань:

 • Index Copernicus, ICV 2018 – 59,23; ICV 2019 – 62,49
 • RePEc
 • Google Scholar
 • Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського

Серія «Економіка АПК» (внесено до переліку наукових фахових видань (наказ МОН    № 512 від 16.05 2016 р.)) містить такі рубрики:

 1. Аграрна політика і вдосконалення економічних відносин в АПК;
 2. Вдосконалення обліку, фінансово-кредитного механізму в аграрному секторі та інформаційного забезпечення його підприємств;
 3. Ефективність галузей і продуктових комплексів;
 4. Ефективність використання виробничих ресурсів АПК;
 5. Розвиток маркетингу в АПК;
 6. Соціальні аспекти аграрної політики.

Тематична спрямованість наукового фахового видання - спеціальності, за якими видання публікує наукові праці:

 051 Економіка

 071 Облік і оподаткування

 072 Фінанси, банківська справа та страхування

 073 Менеджмент

 075 Маркетинг

 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 281 Публічне управління та адміністрування

 292 Міжнародні економічні відносини

 

Розглядаються питання аграрної політики і вдосконалення економічних відносин в аграрному секторі, ефективності галузей і продуктових підкомплексів АПК, розвитку маркетингу, інформаційного забезпечення, поліпшення ресурсного потенціалу підприємств АПК, розвитку фінансово-кредитного механізму, оподаткування аграрних підприємств.

У журналі друкуються статті на українській, польській та англійській мові. 

 

Про склад редакційної колегії журналу «Вісник Львівського національного аграрного університету.  Економіка АПК»

Содома Руслана Іванівна, кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин та маркетингу Львівського національного аграрного університету, Україна – головний редактор.
ORCID 0000-0002-5020-6440 ResearcherID Х-3004-2019 Scopus Autor ID: 56669972700

Ковалів Володимир Мирославович, кандидат економічних наук, доцент, декан економічного факультету Львівського національного аграрного університету, Україна, заступник головного редактора.
ORCID 0000-0003-2915-9990

Агрес Оксана Григорівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Львівського національного аграрного університету, Україна, відповідальний секретар.
ORCID 0000-0003-3398-0933

Баланюк Іван Федорович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Україна.
ORCID 0000-0002-8320-6383

Гевко Роман Богданович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри технічної механіки та сільськогосподарських машин Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя, Україна.
ORCID 0000-0001-7569-2943; ResearcherID G-6777-2017

Гнатишин Людмила Богданівна, доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри обліку та оподаткування Львівського національного аграрного університету, Україна.
ORCID 0000-0003-4425-0514

Клепацький Богдан, доктор наук, професор, завідувач кафедри логістики Варшавського університету природничих наук, Польща.
ORCID 0000-0003-3483-7530

Кузьмін Олег Євгенович, доктор економічних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка», Україна.
ORCID  0000-0002-6014-6437

Курильців Роман Михайлович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри кадастру територій Національного університету «Львівська політехніка», Україна.
ORCID 0000-0003-2059-665X  ResearcherID AAA-5898-2019

Любенко Андрій Миколайович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку і оподаткування Університету банківської справи, Львів, Україна.
ORCID ID: 0000-0001-9064-4253

Петришин Людмила Петрівна, доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку, аналізу і контролю Львівського національного університету імені Івана Франка, Україна.
ORCID ID: 0000-0002-1871-2837

Стойко Наталія Євгеніївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри землеустрою Львівського національного аграрного університету, Україна.
ORCID 0000-0002-8851-9821  ResearcherID D-7002-2019 Scopus Author ID 57196450338

Ступень Роман Михайлович, доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри геодезії і геоінформатики Львівського національного аграрного університету, Україна.
ORCID ID: 0000-0002-4951-2838

Східницька Галина Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент, кафедри фінансів, банківської справи та страхування Львівського національного аграрного університету, Україна.
ORCID ID: 0000-0003-0333-1721   Researcher ID AAG-3528-2021

Хірівський Роман Петрович, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин та маркетингу Львівського національного аграрного університету, Україна.
ORCID ID: 0000-0002-7299-429X   Researcher ID ABD-1906-2020 Scopus Autor ID: 57189035460

Черевко Георгій Владиславович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки Львівського національного аграрного університету, Україна.
ORCID ID: 0000-0002-0072-5816

Черевко Ірина Василівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки Львівського національного аграрного університету, Україна.
ORCID ID 0000-0002-8411-6136

Шиманьська Ельжбета Ядвіга, доктор наук, професор, професор кафедри логістики Варшавського університету природничих наук, Польща.
Orcid ID: 0000-0001-7686-1243, Scopus Autor ID: 57204774595

Шматковська Тетяна Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Волинського національного університету імені Лесі Українки, Україна.
ORCID 0000-0003-2771-9982; ResearcherID A-7979-2017

Яців Ігор Богданович, доктор економічних наук, доцент, проректор з наукової роботи Львівського національного аграрного університету, Україна.
ORCID 0000-0002-2370-6351; ResearcherID E-8373-2019

Янишин Ярослав Степанович, кандидат економічних наук, доцент, декан економічного факультету (до 2020 року) Львівського національного аграрного університету, Україна.
ORCID 0000-0002-8693-1484

титулка Буд