Агроінженерні дослідження

Агроінженерні дослідження № 21

 

Титульний аркуш | Зміст

Розділ 1. ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАТЕРІАЛІВ І СИРОВИНИ


ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ВІДДІЛЕННЯ ДОМІШОК НАСІННЯ ВАЖКОВІДДІЛЮВАНИХ БУР’ЯНІВ ВІД ПОСІВНОГО МАТЕРІАЛУ РІПАКУ

Ковалишин С., Дадак В., Шеремета Р., Соколюк В., Доманюк П., Яромій Р.

pdf

3-8


ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНА СИСТЕМА ОПЕРАТИВНОГО МОНІТОРИНГУ СТАНУ ҐРУНТОВОГО СЕРЕДОВИЩА КОНСТРУКЦІЇ ОЛЕКСАНДРА БРОВАРЦЯ

Броварець О.

pdf

9-29


ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПЛОДІВ ЛІСОВИХ ГОРІХІВ

Гошко З., Крупич О., Крупич Р.

pdf

30-37


ФОРМУВАННЯ АСКОРБІНОВОЇ КИСЛОТИ В ЯГОДАХ СУНИЦІ САДОВОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ВПЛИВУ АБІОТИЧНИХ ЧИННИКІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ВИСОКОЯКІСНИХ ПРОДУКТІВ ПЕРЕРОБКИ

Заморська І., Гіджеліцький В.

pdf

38-43


ВПЛИВ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СОЇ НА ПРОЦЕС ЇЇ ЗБИРАННЯ

Гошко З., Панасюк О., Панасюк Р., Гошко О.

pdf

44-50


ХАРАКТЕР ЗМІНИ ТВЕРДОСТІ ҐРУНТУ НА ГЛИБИНІ ЗАГОРТАННЯ НАСІННЯ

Аніскевич Л., Росамаха Ю.

pdf

51-57


Розділ 2. РОБОЧІ ПРОЦЕСИ ТА МАШИНИ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА


РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ КОЕФІЦІЄНТА ПРОХОДЖЕННЯ КОРЕНЕПЛОДІВ

Барановський В., Паньків М., Теслюк В., Онищенко В.

pdf

58-69


ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ РОБОЧОГО ОРГАНА НА ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ КОЛИВНОГО ЖИВИЛЬНИКА

Коруняк П., Баранович С., Власюк І.

pdf

70-75


ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТОМИХ ЗАТРАТ СПОЖИВАНОЇ ПОТУЖНОСТІ КОМБІНОВАНОГО ГВИНТОВОГО КОНВЕЄРА

Пилипець М., Паньків В.

pdf

76-90


КІНЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ РОБОТИ РОТОРНОГО УДАРНОГО СТРУШУВАЧА ВОЛОСЬКИХ ГОРІХІВ

Крупич С., Крупич О., Кузенко Д., Левко С.

pdf

91-100


ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЖОРСТКОСТІ ГНУЧКОГО ЕЛЕМЕНТУ ЗВОРУШУВАЧА РОТАЦІЙНОЇ КОСАРКИ

Семен Я.

pdf

101-106


ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ НОЖА ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ СТРИЖНЯ З ГОЛОВОК КАПУСТИ

Швець О., Власюк І., Федорина Д.

pdf

107-113


МАШИНА ДЛЯ САДІННЯ ЗУБКІВ ЧАСНИКУ

Кузенко Д., Семен О.

pdf

114-118


СТРУКТУРНО-МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДУ МЕХАНІЗМУ ЗАВАНТАЖЕННЯ ПОДРІБНЮВАЧА КОРМІВ

Гречин Д., Дробот І., Сокач В.

pdf

119-123


МОДЕРНІЗАЦІЯ ТА АНАЛІЗ РОБОТИ ДРОБАРОК ЗЕРНОВИХ ПРОДУКТІВ

Буртак В., Кохана Т., Гуменюк Р., Шеремета Р.

pdf

124-128


КОМПЛЕКТ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ПРИСКОРЕНЬ

Крупич Р.

pdf

129-133


АНАЛІЗ МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ ОЦІНКИ ПАРАМЕТРІВ СУЧАСНИХ СИСТЕМ ДОЇННЯ

Дмитрів І., Красниця Б.

pdf

134-140


КІНЕМАТИКА ПОДРІБНЕННЯ ПЛАСТА РОТОРАМИ КОМБІНОВАНОГО ПЛУГА

Василинич М., Панцир Ю.

pdf

141-147


Розділ 3. ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ ТА СИСТЕМИ В АГРОІНЖЕНЕРІЇ


ОБГРУНТУВАННЯ КОЕФІЦІЄНТА ПОГОДНОСТІ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ДОБОВОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ МАШИННО-ТРАКТОРНИХ АГРЕГАТІВ

Тимочко В., Луб П., Падюка Р.

pdf

148-154


ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗБИРАННЯ ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО НА ТЕРИТОРІЇ ПІВНІЧНОГО ПОЛІССЯ

Дідух В., Онюх Ю., Ягелюк С.

pdf

155-161


ВПЛИВ ОБСТАВИН НА ФОРМУВАННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ СИТУАЦІЙ АГРАРНОГО

Городецький І., Мазур І., Городецька Н., Березовецький А.

pdf

162-166


Розділ 4. ЕНЕРГЕТИКА АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ


АНАЛІЗ НЕУСТАЛЕНИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПРОЦЕСІВ У ФРАГМЕНТІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОЇ СИСТЕМИ НА ОСНОВІ КЛАСИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО МОДЕЛЮВАННЯ

Чабан А., Левонюк В.

pdf

167-176


ДОСЛІДЖЕННЯ ВТРАТ У ЛІНІЇ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ 10 кВ СКОЛІВСЬКОГО РЕМ

Чумакевич В., Лапинський В.

pdf

177-183


МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ АСИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА З ВНУТРІШНЬОЮ ЄМНІСНОЮ КОМПЕНСАЦІЄЮ

Герман А.

pdf

184-189


Розділ 5. НАДІЙНІСТЬ І ТЕХНІЧНИЙ СЕРВІС МАШИН


ВПЛИВ ДІАМЕТРА ПОРОШКОВОГО ДРОТУ НА МІКРОГЕТЕРОГЕННІСТЬ ТА АБРАЗИВНУ ЗНОСОСТІЙКІСТЬ ЕЛЕКТРОДУГОВИХ ПОКРИТТІВ

Студент М., Калахан О., Головчук М., Задорожна Х., Занько Б.

pdf

190-197


ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНОХІМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ НА ПОВЕРХНЯХ ТЕРТЯ ДЕТАЛЕЙ, ВИГОТОВЛЕНИХ ЗІ СПЛАВІВ НА ОСНОВІ ЗАЛІЗА, МЕТОДОМ ЕЛЕКТРОДНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Шолудько Я., Шолудько В., Гуменюк Р.

pdf

198-207


ВПЛИВ МОДИФІКУВАННЯ ПОВЕРХНІ СПЛАВУ Ti-6Al-4V НА ЙОГО КОРОЗІЙНО-МЕХАНІЧНЕ РУЙНУВАННЯ

Калахан О., Веселівська Г., Задорожна Х., Дзьоба Ю. Лакіш О.

pdf

208-216


ЗАЛИШКОВІ НАПРУЖЕННЯ У ЗВАРНИХ З’ЄДНАННЯХ ТА ЗНАЧЕННЯ МЕЖІ ВИТРИВАЛОСТІ

Семерак В., Пономаренко О., Косарчин В.

pdf

216-219


АБРАЗИВНА ЗНОСОСТІЙКІСТЬ ПЛАЗМОЕЛЕКТРОЛІТНИХ ШАРІВ НА ОСНОВІ КОРУНДУ, СИНТЕЗОВАНИХ НА АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВАХ ТА ЕЛЕКТРОДУГОВИХ ПОКРИТТЯХ

Студент М., Калахан О., Посувайло В., Гвоздецький В., Сірак Я., Гнатів Б.

pdf

220-226

Агроінженерні дослідження № 20

 

Титульний аркуш | Зміст


Результати статистичного імітаційного моделювання механізованих технологічних процесів збирання озимого ріпаку

Сидорчук О., Луб П., Шарибура А., Березовецький С.

pdf

3-10


Розрахунок контактної температури та зношування фрикційних елементів залежно від коефіцієнта тертя та часу гальмування

Мягкота С., Семерак В., Пономаренко О., Косарчин В.

pdf

11-15


Дослідження процесу відділення домішок важковідділюваних бур'янів із насіннєвих сумішеЙ злакових трав

Ковалишин С., Дадак В.

pdf

16-25


Дослідження триботехнічних характеристик поверхонь тертя підшипників ковзання теплоелектроенергетичного обладнання методом електродного потенціалу

Шолудько Я., ШолудькоВ., Гуменюк Р.

pdf

26-33


Континуальна математична модель електромагнітного поля асинхронної машини із зубчатим феромагнітним ротором

Гречин Д., Герман А., Дробот І.

pdf

34-41


Особливості трибологічної поведінки сталей 45 та У8 у парі з плазмово-оксидокерамічними шарами, синтезованими на сплаві Д16Т

Довгуник В., Студент М., Калахан О.

pdf

42-48


Машина зі системою керування розподілом мінеральних добрив поверхнею поля

Семен Я., Кузенко Д.

pdf

49-54


Аналіз сучасного стану систем водопостачання в Україні та напрями його покращання

Бабич М.

pdf

55-60


Класифікація сучасних електричних джерел світла, обґрунтування їх вибору за електротехнологічними критеріями

Хімка С.

pdf

61-67


Вентиляція та повітрообмін у приміщенні

Кригуль Р.

pdf

68-72


Структурно-математична модель системи автоматизованого електроприводу лісопильної рами

Гречин Д., Дробот І., Мельник П.

pdf

73-77


Дослідження кінематичних параметрів коливного тарілчастого живильника

Коруняк П., Баранович С., Власюк І., Федорина Д., Малик І.

pdf

78-84


Обґрунтування способу виготовлення формувальної головки преса заданої форми

Кузенко Д., Левко С., Крупич О.

pdf

85-92


Методика експериментальних досліджень дискового дозатора сипких кормів

Банга В., Банга Ю.

pdf

93-99


Розтяг широкого плоского стрижня, що містить криволінійний виступ на одному краю

Пономаренко О., Семерак В.

pdf

100-104


Вплив часу реакції водія на інтервал слідування

Миронюк О.

pdf

105-109


Підвищення зносостійкості робочих органів ґрунтообробних знарядь навуглецьовуванням вугільним електродом

Левчук О.

pdf

110-114


Особливості створення функціонально-стійких електромеханічних комплексів сільськогосподарського призначення

Чумакевич В.

pdf

115-128


Підвищення ефективності технологічного процесу комбікормового виробництва завдяки застосуванню гравітаційної сепарації зерна

Гвоздєв О., Болтянський Б., Парієв А., Дмитрів В., Городняк В.

pdf

129-139


Особливості вдосконалення електромагнітної вібраційної дробарки

Гошко З.

pdf

140-149


Вібраційний конвеєр з довільно розташованими плоскими пружинами

Коруняк П., Яцина М., Ніщенко І.

pdf

150-154


Порівняльний аналіз математичних моделей перехідних електромагнітних процесів в елементах електроенергетичних систем

Левонюк В.

pdf

155-161


Визначення коефіцієнта та кута зовнішнього тертя зубків часнику

Семен О.

pdf

162-167


Конструкційно-експлуатаційні дослідження модернізованого агрегату (мотоблок «ЗУБР» НТ-105 + плуг ПЛ-1-17)

Магац М., Махоркіна Т.

pdf

168-174


Науково-методичні основи узгодження збиральних і транспортних робіт

Іванишин В., Гуцол Т., Комарніцький С.

pdf

175-186


Аналіз конструкцій і приставок до зернозбиральних комбайнів та особливості їх використання на збиранні сої та ріпаку

Іванишин В., Іліяшик В., Дуганець В.

pdf

187-197


Регенерація теплової енергії в процесах стерилізації і пастеризації

Семенов О., Підлісний В., Слива О., Якубов І.

pdf

198-202


Локальне внесення добрив при оранці грунту комбінованими плугами

Бендера І., Василинич М.

pdf

203-211


Визначення оптимальних параметрів електромагнітного випромінювання для пригнічення патогенних мікроорганізмів, що викликають мастит вівцематок

Гордійчук І., Михайлова М., Дубік В., Торчук М., Панцир Ю., Герасимчук І.

pdf

212-218


Підпорядковані системи автоматичного керування швидкістю електроприводів постійного струмукерованими тиристорними випрямлячами

Камишлов В., Горбовий О., Дубік В., Козак О., Панцир Ю., Гарасимчук І.

pdf

219-226


Корозійно-ерозійна тривкість вакуумно-плазмових нітридтитанових покриттів на сталі

Лакіш О.

pdf

227-235


Агроінженерні дослідження № 18

 

Титульний аркуш | Зміст

Розділ 1. Управління проектами та програмами


Використання методик аналізу небезпек процесів для вдосконалення управління охороною праці

Городецький І., Березовецький А., Городецька Н., Мазур І., Сафонов С.

pdf

3-6


Проблеми та чинники ініціалізації інноваційних проектів і програм розвитку агропромислових підприємств в умовах невизначеності

Флис І.

pdf

6-10


Аналіз відхилень вартості під час реалізації проектів з оптимізації виробничої структури підприємств лісового господарства

Оліфер О.

pdf

10-14


Вплив продукту на конфігурацію проектів з виробництва біодизеля

Степований В.

pdf

15-21


Розділ 2. Механізовані технологічні процеси


Динаміка ґрунтообробного агрегату моделюванням парціальних прискорень в неусталеному режимі роботи

Лебедєв А., Артьомов М.

pdf

22-31


Теоретичний розрахунок скреперної установки для прибирання гною при безприв’язному утриманні великої рогатої худоби

Ікальчик М.

pdf

31-37


Промислове виробництво органічних, органо-мінеральних та гранульованих добрив на основі сапропелів

Русаков Д., Дідух В., Том'юк В.

pdf

37-42


Перероблення органічних відходів на біогаз

Войтович І.

pdf

42-46


Розрахунок сили опору деформації ґрунту під дією робочого органа глибокорозпушувача

Лабатюк Ю., Алієв Е.

pdf

46-52


Польові дослідження прямолінійності рядків просапної культури

Чорна Т.

pdf

52-56


Про доцільність глибокого обробітку ґрунту способом копання

Мітков Б., Чорна Т., Мітков В., Дацер А.

pdf

56-61


Розширення технологічних можливостей ручних струшувачів плодів

Крупич Р.

pdf

61-68


Генезис винаходів з машинного доїння

Грицаєнко Л., Грицаєнко В., Кондур С., Голуб Г.

pdf

68-74


Шляхи вдосконалення конструкцій стрічкових конвеєрів

Коруняк П., Баранович С., Ковальчук Т., Форнальчик Є.

pdf

74-78


Аналіз конструкцій валяльних машин для виробництва повстяних виробів з грубої вовни

Лиходід В., Павленко С., Івлєв В.

pdf

78-86


Теоретичне дослідження розділення дрібнонасіннєвих сумішей у пневмоелектричному каналі

Ковалишин С., Ніщенко І., Ковальчик Ю., Дадак В.

pdf

86-95


Підвищення ефективності системи сервоконтролю ротаційного пластинчастого вакуумного насоса доїльної установки

Линник Ю., Павленко С.

pdf

96-99


Багатофакторне моделювання відкачування повітря в системі "доїльний стакан – пульсатор”

Дмитрів І.

pdf

99-105


Розділ 3. Робочі процеси і виконавчі органи машин


Формування технологічних систем в агропромисловому комплексі

Дідух В., Шолудько П.

pdf

106-112


Синтез гвинтових конвеєрів з гнучкими робочими органами

Гевко І., Ляшук О., Клендій В.

pdf

112-121


Система автоматичного підресорювання сидіння водія транспортного засобу

Дацюк Р., Божок А., Дацюк О.

pdf

121-128


Оптимізація конструкційних параметрів гвинта гранулятора кормів

Братішко В.

pdf

128-135


Дослідження кінематики та енергосилових параметрів сипкого вантажу у конвеєрі із гофрованим робочим органом

Ляшук О., Дячун А., Тарасюк Ю.

pdf

135-148


Результати досліджень траєкторій руху насінин ріпаку по похилій рухомій площині

Швець О., Дуганець В.

pdf

148-152


Механіко-математична модель процесу розвантаження лопаті барабанного робочого органа аератора гноє-компостної суміші

Павленко С.

pdf

152-160


Результати експериментальних досліджень удосконаленого роторного кавітаційного диспергатора

Луц П., Січкарь А., Доруда С., Лиходід В., Заблудченко В., Ковальов І.

pdf

160-166


Розрахунок конструктивно-силових параметрів гвинтових завантажувачів

Гудь В., Комар Р., Клендій В., Тарасюк Ю.

pdf

166-171


Математична модель геометричних параметрів насінин пшениці

Кузьмінський Р., Соколовський О., Шеремета Р.

pdf

171-176


Визначення кінематичних зв'язків, кута зламу піврам і швидкостей коліс трактора шарнірно з’єднаного компонування

Антощенков Р.

pdf

177-182


Методика визначення об’єму жолобків котушкового висівного апарата

Крупич О., Левко С., Крупич Р.

pdf

182-188


Методологічні аспекти оцінки якості функціонування кукурудзозбиральних комбайнів

Кузенко Д., Кузенко Л.

pdf

188-195


Метод розрахунку демпфування коливної системи автомобільного транспорту

Куліченко А.

pdf

195-205


Бгс-40 – біогенераторна станція нового покоління

Поляковська Л., Ващенко В.

pdf

206-212


Дослідження характеристик електронного регулятора дизеля

Габрієль Ю., Щур Т., Ковальчик Ю., Ющик Н., Сірий О.

pdf

212-217


Розділ 4. Конструювання, виготовлення, ремонт та відновлення техніки АПК


Спосіб кругового заплавлення кільцевої канавки циліндра і методика визначення тріщиностійкості кільцевого шва

Когут М., Гуменюк Р., Форнальчик Є.

pdf

218-224


Наближені рівняння стійкості руху пружного циліндра при осьових стискальних навантаженнях

Банах І., Колінько М.

pdf

224-230


Організаційно-виробнича сумісність процесів ремонту різних об’єктів у спільному потоці

Кузьмінський Р., Стукалець І.

pdf

231-238


Інгібування корозії механічно активованої поверхні алюмінію

Хлопик О., Зінь І., Соколовський О.

pdf

238-245


Аналітичне дослідження кінематики просторового механізму

Ніщенко І., Коруняк П., Ніщенко І.

pdf

245-250


Ефективний метод проектування вузькосмугового оптичного фільтра

Мягкота С., Білий Я., Кушнір О., Гущак Р., Вовк О.

pdf

250-253


Основні аспекти побудови моделі дії лазерного імпульсу, потужність якого змінна в часі

Семерак В., Косарчин В.

pdf

253-258


Експериментальна установка для дослідження пар тертя роторів вакуумного насоса роторного типу

Сиротюк В., Березовецька О., Березовецький С., Шацький В.

pdf

258-262


Температура на плямах фактичного контакту при гальмуванні

Семерак В., Ніщенко І., Пономаренко О.

pdf

262-266


Особливості розточування кільцевих канавок у корпусних деталях сільськогосподарських машин

Гудь В., Гевко І., Гупка А., Босюк П.

pdf

266-272


Термонапружений стан в околі локальної ділянки фрикційного контакту

Семерак В., Косарчин В.

pdf

272-275


Технологічні передумови виготовлення профільних гвинтових робочих органів сільськогосподарських машин

Кучвара І.

pdf

276-281


Термоокисна деструкція полімерів у мастильно-охолоджувальних технологічних середовищах

Уйгелій Г.

pdf

282-288


Дослідження економічної ефективності використання пневмомембранного пульсатора доїльного апарата попарного доїння

Баранович С.

pdf

288-293


Розділ 5. Енергетика та автоматика в АПК


Ефективність підвищення потужності фотоелектричного модуля плоским дзеркальним концентратором

Гальчак В., Сиротюк С., Татомир А., Кузницький І.

pdf

294-301


Математичне моделювання електромагнітних процесів стартер-генератора електроенергетичної установки на базі газокомпресорної станції

Василів К., Герман А., Левонюк В., Ошурко І.

pdf

301-310


Узгодження енергозабезпечення об’єктів з потенціалом відновлюваних джерел енергії стосовно західного регіону України

Сиротюк С.

pdf

310-316


Теоретичні передумови обґрунтування параметрів машин для брикетування рослинної сировини у відкритому каналі

Чучман В.

pdf

317-326


Дослідження параметрів та режимів роботи повітряно-гравійного акумулятора в конвективній геліосушарці

Гальчак В., Коробка С.

pdf

326-336


Вдосконалення сіткової моделі календарного плану проекту з врахуванням параметричної і структурної невизначеностей

Назимко В.

pdf

336-344


Розділ 6. Технічний прогрес за кордоном


Анализ эксплуатации и развития биогазовой энергетики в аграрном секторе республики беларусь

Дашков В., Костюкевич С., Сосинович В.

pdf

345–350


Energy market in poland and in european union

Borowski P.

pdf

350–353


Опыт международного сотрудничества в создании гибридных систем энергоснабжения объектов

Войцицка-Мигасюк Д., Хоховский А., Сиротюк С.

pdf

354–362


Агроінженерні дослідження № 19

 

Титульний аркуш | Зміст

Розділ 1. Управління проектами та програмами


Моделювання технологічної системи кормозабезпечення молочних ферм за участю обслуговуючих кооперативів.

Тригуба А.

pdf

3-7


Обґрунтування стохастичної складової проектного середовища в проектах систем виробництва електроенергії на малих річках.

Бабич М.

pdf

7-11


Управління конфігурацією проекту транспортно-технологічної інфраструктури

Кригуль Р.

pdf

12-15


Оцінка рівня реалізованості технологічної системи аграрного виробництва на підставі функціонального аналізу.

Шолудько П.

pdf

16-20


Розділ 2. Механізовані технологічні процеси


Вибір продуктивності технологічних дільниць ремонту з урахуванням закономірностей формування вхідних потоків замовлень і дотримання гарантійної тривалості ремонту.

Кузьмінський Р., Стукалець І.

pdf

21-32


Визначення оптимального терміну зберігання біодизельного палива.

Паславський Р., Миронюк О.

pdf

32-37


Розділ 3. Робочі процеси і виконавчі органи машин


Розрахунок ймовірності дискретних станів системи із чотирма одиницями збиральної техніки.

Ковальчик Ю., Говда О.

pdf

39-44


Вплив додаткової електричної сили на ефективність розділення насіння ріпаку на електрофрикційному сепараторі.

Ковалишин С., Швець О., Сало Я., Кузьма Я.-Р.

pdf

45-51


Дослідження впливу режимів роботи системи вентиляції пташників на собівартість продукції.

Чумакевич В., Місін А.

pdf

51-58


Розділ 4. Конструювання, виготовлення, ремонт та відновлення техніки АПК


Вплив поверхневого модифікування іонно-плазмовими технологіями титанових сплавів на їх корозійну тривкість.

Калахан О., Веселівська Г., Лакіш О.

pdf

59-65


Вплив структури на механічні характеристики електродугових покриттів із порошкових дротів з вмістом хрому понад 12 %.

Студент М., Гвоздецький В., Ступницький Т., Калахан О.

pdf

66-72


Вплив температури на механічні та трибологічні властивості покриттів.

Студент М., Ступницький Т., Гвоздецький В., Калахан О., Дзьоба Ю., Побережець О.

pdf

72-78


Моделювання індикаторної діаграми пневмоелектромагнітного пульсатора з керуючою камерою.

Дмитрів В., Лаврик Ю.

pdf

79-84


Методика та прилад для визначення параметрів розкидного диска мінеральних добрив.

Крупич О., Левко С.

pdf

84-89


Розділ 5. Енергетика та автоматика в АПК


Перспективи використання відходів переробки кукурудзи як матеріалу для одержання активованого вугілля для суперконденсаторів.

Пташник В., Бордун І., Садова М., Борисюк А.

pdf

90-96


Вплив питомого опору паза ротора на характеристики асинхронного двигуна.

Гречин Д., Дробот І., Лапинський В.

pdf

96-102


Обгрунтування параметрів автоматизованого приводу вібраційного дозатора з крутильними коливаннями робочого органа.

Хімка С.

pdf

102-107


Енергетичний баланс геліосушарки.

Татомир А., Коробка С.

pdf

108-114


Математична модель системи збудження генератора.

Василів К., Герман А.

pdf

114-118


Порівняльний аналіз потенціалу сонячної енергії в Україні за трьома базами даних.

Гальчак В., Сиротюк В., Сиротюк C., Коробка С.

pdf

119-126


Розділ 6. Технічний прогрес за кордоном


Impact of 5S productivity and quality in manufacturing organization.

Földešiová D., Korenko M., Kročko V., Shchur T.

pdf

127-131


Influence of auto-ejected blades wheels on soil compaction.

Abrahám R., Majdan R., Mojžiš M., Varga F., Uhrinová D., Sshchur T.

pdf

131-140


Демонстрационная зона высокой энергоэффективности на базе агрогородка "Торгуны" Докшицкого района Витебской области.

Герасимович Л., Дашков В., Костюкевич С., Ланкевич Ю., Синенький А.

pdf

141-144


Дочірні категорії

титулка Агро.інж. досл.